Wat is een managementsysteem?

Een managementsysteem beschrijft de manier waarop bedrijven zich organiseren in hun structuren en processen om systematisch te handelen, vlotte processen te garanderen en geplande resultaten te bereiken. Moderne managementsystemen volgen meestal de PDCA-cyclus van planning, uitvoering, herziening en verbetering (Plan-Do-Check-Act).

Een doeltreffend managementsysteem is gebaseerd op en controleert gestructureerde en geoptimaliseerde processen. Het zorgt dus voor de systematische en voortdurende verbetering van de organisatie door middel van duidelijke regels, rollen en processen.

Managementsystemen kunnen op alle gebieden worden toegepast - afhankelijk van waar uw bedrijf actief is en welke doelstellingen moeten worden bereikt. Dit kan in een specifieke sector zijn, zoals transport en logistiek, de automobielindustrie of de gezondheidszorg, of zelfs sectoroverschrijdend.

Moderne managementsystemen volgens ISO-normen volgen dezelfde logica, de zogenaamde High Level Structure, maar bestrijken verschillende aspecten. Het meest gebruikt is de internationaal bekende ISO 9001-norm voor een kwaliteitsmanagementsysteem.

Andere bekende managementsystemen:

Wat zijn de voordelen van een managementsysteem voor uw bedrijf?

Managers die bewust de uitdagingen van de markt aangaan en de verwachtingen van hun aandeelhouders en andere belanghebbenden inlossen, gebruiken managementsystemen als instrumenten om hun organisatie doeltreffend te sturen en te beheren. Daarbij helpen ze niet alleen om in een tijd van verandering een goed evenwicht te vinden tussen dynamiek en stabiliteit, tussen de verwachtingen van de klant en de rentabiliteit.

Managementsystemen spelen een belangrijke rol bij de strategische afstemming van bedrijven en scheppen vertrouwen bij de betrokken partijen.

Wat zijn de voordelen van een managementsysteem?

Alle bedrijven en organisaties, ongeacht hun omvang, type en bedrijfstak, hebben evenveel baat bij een doeltreffend managementsysteem.

Ze zijn gericht op de eisen van klanten, andere belanghebbende partijen en/of duurzaamheidskwesties en bieden uw bedrijf cruciale ondersteuning bij het succesvol aangaan van de uitdagingen van de markt en de maatschappij.

Waar managementsystemen daadwerkelijk in praktijk worden gebracht en voortdurend worden ontwikkeld, ondersteunen zij de organisatie bij het vermijden van fouten, het identificeren van kansen en risico's, en het voldoen aan de eisen van alle belanghebbenden. Tegelijkertijd maken ze het gemakkelijker om zich aan te passen aan voortdurend veranderende omstandigheden.

De voordelen in een oogopslag

  • Uniforme structuren en duidelijke verantwoordelijkheden
  • Transparante en stabiele procedures en processen
  • Organisatorische verankering van een continu verbeteringsproces
  • Goede basis van een veerkrachtige en toekomstgerichte bedrijfscultuur
  • Uitgesproken klant- en medewerkerstevredenheid
  • Merkbare kostenreductie door het voorkomen van fouten
  • Systematisch bereiken van gestelde bedrijfsdoelen
  • Grotere rechtszekerheid door minimalisering van risico's
  • Verbeterde reputatie en gemakkelijker toegang tot nieuwe markten

Hoe een managementsysteem implementeren?

Als u voorop wilt lopen in de concurrentiestrijd om de beste producten en diensten, kunt u niet meer zonder professionele managementsystemen en de certificering daarvan. Alle eisen die formeel moeten worden geïmplementeerd, staan vermeld in normen en andere standaarden. De weg naar implementatie ligt echter niet van tevoren vast.

Elk managementsysteem moet worden aangepast aan de specifieke behoeften en doelstellingen van een organisatie. Houd daarom altijd uw individuele bedrijfscontext in gedachten en pas de normvereisten en implementatieroutes individueel en nauwkeurig aan uw bedrijf aan. Dit omvat bijvoorbeeld intensieve communicatie tussen alle belanghebbenden en betrokken partijen.

Wat is een geïntegreerd managementsysteem?

Een geïntegreerd managementsysteem is een managementsysteem op een hoger niveau waarin ten minste twee managementdisciplines, bijvoorbeeld kwaliteit (ISO 9001) en milieu (ISO 14001), zijn geïntegreerd en gekoppeld tot een managementeenheid. Op die manier worden synergieën optimaal benut, wrijvingen vermeden en normoverschrijdende eisen gezamenlijk geïmplementeerd.

Wie certificeert uw managementsysteem?

Een onafhankelijke en onpartijdige certificatie door DQS geeft u de zekerheid dat uw managementsysteem stabiel is en aan de normen voldoet. En het toont aan of het geschikt is om de geplande doelstellingen daadwerkelijk te bereiken. Onze auditors kijken op een holistische, onpartijdige manier naar mensen, processen, systemen en resultaten.

Onze audits met een hoge impuls en de zekerheid van de effectiviteit van uw management- en verbeteringsprocessen geven u een hoge mate van besluitvormingszekerheid.

Bovendien dient een internationaal erkend certificaat als prestatiebewijs, waardoor zowel het imago als het concurrentievermogen van uw bedrijf worden versterkt.

Om onze onafhankelijkheid te bewaren en belangenconflicten te vermijden, verlenen wij geen adviesdiensten voor de implementatie van managementsystemen.