Management met maatschappelijke verantwoordelijkheid

Wilt u zich inzetten voor uw Corporate Social Responsibility of maatschappelijk verantwoord ondernemen? De internationale norm ISO 26000 is een technisch en methodologisch breed opgezette leidraad voor het in overweging nemen van sociale vereisten voor bedrijven en organisaties en dient de gebruiker als oriëntatie voor duurzame ontwikkeling.

Duidelijk engagement voor sociale verantwoordelijkheid

Duidelijke transparantie op de belangrijkste actieterreinen

Beter begrip van uw stakeholders en hun eisen

Goede basis voor uitbreiding door certificeerbare normen

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Waarom ISO 26000? Informatie over de richtlijn

De internationaal geldende, niet- certificeerbare ISO 26000 dient als oriëntatie en leidraad voor uw bedrijf of organisatie als u uw managementsysteem wilt afstemmen op de actiemogelijkheden van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO/Corporate Social Responsibility) en de bijbehorende duurzaamheidsnormen.

De leidraad vat de belangrijkste principes, praktijken, kernthema's en actiegebieden van sociale verantwoordelijkheid samen, met de nadruk op de vereisten van zeer verschillende stakeholders zoals klanten, investeerders, regeringen of verenigingen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) maakt op doeltreffende wijze correcte arbeidspraktijken, een verantwoord gebruik van hulpbronnen en eerlijke voorwaarden in de toeleveringsketen mogelijk. ISO 26000 is echter geen managementsysteemnorm en is niet vergelijkbaar met andere managementnormen zoals ISO 14001.

De leidraad werd in november 2010 gepubliceerd als ISO 26000:2010 en is beschikbaar op de ISO-website. Het is niet bedoeld of geschikt voor certificering of juridische toepassingen. Alle claims om gecertificeerd te zijn volgens ISO 26000 zijn in strijd met de bedoeling en het doel van deze internationale norm.

Meer tonen
Minder tonen
Zielgruppe
Loading...

Voor welke bedrijven is de ISO 26000-richtlijn relevant?

ISO 26000 is niet alleen gericht op zuiver commerciële bedrijven, maar op organisaties van alle soorten en maten. De verantwoordelijkheid voor duurzame ontwikkeling wordt in gelijke mate gedeeld door alle bedrijven en organisaties: Zelfs kleine en middelgrote ondernemingen kunnen invloed uitoefenen op diverse groepen belanghebbenden, en in ieder geval op hun eigen werknemers en klanten. Hun perceptie kan een directe invloed hebben op het succes van het bedrijf.

Daarom moeten zelfs kleine bedrijven hun sociale verantwoordelijkheid nemen door de aanbevelingen van ISO 26000 op te volgen. Het is belangrijk dat zij hun sociale verantwoordelijkheid strategisch verankeren. Op die manier kan de leidraad ook nuttig zijn in de openbare of non-profitsector. Grotere commerciële bedrijven eisen steeds vaker van hun leveranciers dat zij bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

Meer tonen
Minder tonen
Grundsätze
Loading...

De zeven principes en kernthema's van ISO 26000

De zeven principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen en maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties volgens ISO 26000 zijn:

 • Verantwoordingsplicht
 • Transparantie
 • Ethisch gedrag
 • Respect voor de belangen van belanghebbenden
 • Respect voor de rechtsstaat
 • Respect voor internationale gedragsnormen
 • Respect voor de rechten van de mens

Sommige aanbevelingen van de in de leidraad genoemde kerngebieden maken al deel uit van gangbare, certificeerbare managementsysteemnormen, zoals ISO 9001 (kwaliteitsbeheer), ISO 14001 (milieumanagement), ISO 45001 (gezondheid en veiligheid op het werk) of ISO 37301 (compliance management). Een dergelijk certificaat kan dus dienen als gedeeltelijk bewijs van uw maatschappelijk engagement.

Meer tonen
Minder tonen
Business28.png
Loading...

Is ISO 26000-certificering mogelijk?

Wij ondersteunen u door deskundige systeemanalyses op locatie, waarbij onze auditoren belangrijke actiegebieden volgens ISO 26000 in uw bedrijfsprocessen zichtbaar maken. Dit helpt u om ruim van tevoren aan de eisen van de toekomstige randvoorwaarden te voldoen.

Dergelijke eisen zijn bijvoorbeeld risicobeheer of proactieve dialoog met belanghebbenden. Ook aan wettelijke eisen kan met de leidraad goed worden voldaan, bijvoorbeeld met betrekking tot de nieuwe Duitse wet op de toeleveringsketen. Mogelijke modules hiervoor zijn:

 • Materialiteitsanalyses,
 • Stakeholder analyses,
 • Klantspecifieke CSR-audits.

Wij kunnen u laten zien in hoeverre een bestaand managementsysteem, bijvoorbeeld volgens ISO 9001 of ISO 14001, kan worden gebruikt om het MVO-concept te verankeren, en wij kunnen certificeerbare MVO-normen identificeren die een nuttige uitbreiding kunnen zijn op de duurzame ontwikkeling van uw bedrijf.

Een CSR Risk Assessment is de aangewezen aanpak voor bedrijven en organisaties die bedrijfsspecifieke uitdagingen op het gebied van duurzaamheidsmanagement bewust willen aanpakken naast de algemene markteisen.

Wij filteren de voor u relevante aspecten en eisen uit de belangrijke en internationaal wijdverspreide regelgeving en codes op het gebied van duurzaamheid op een risicogerichte manier. Als richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen biedt ISO 26000 waardevolle impulsen voor de beoordeling.

De wereldwijde vereniging van certificeerders, de IQNET Association, biedt de certificeerbare standaard SR 10, gebaseerd op ISO 26000, voor duurzaamheidsmanagement. Deze internationaal erkende norm ondersteunt organisaties van elke omvang en in alle bedrijfstakken bij het verankeren van de basisprincipes van maatschappelijk verantwoord ondernemen in hun werkproces, en het extern documenteren ervan. Voor het certificeringsproces doorloopt u de klassieke certificeringsprocedure van DQS, zoals u die wellicht kent van andere managementsysteemnormen.

Banking13.png
Loading...

Wat kost een ISO 26000-systeemaudit?

Individuele aanpak

Een ISO 26000-systeemaudit vereist een individuele aanpak. Dit geldt ook voor een MVO-risicobeoordeling om organisatiespecifieke duurzaamheidskwesties en bijbehorende risico's te identificeren. Alle opties voor beoordeling of certificering vereisen een goede voorbereiding. Wilt u uw duurzaamheidsmanagement verder ontwikkelen?

Wij stellen graag een betrouwbare offerte voor u samen, zodra wij meer weten over uw bedrijf en uw doelstellingen.

Business2.png
Loading...

Wat u van ons kunt verwachten

 • Auditors met ervaring in uw sector over de hele wereld
 • Inzichten met toegevoegde waarde in uw maatschappelijk handelen
 • Persoonlijke, vlotte ondersteuning door onze specialisten - regionaal, nationaal en internationaal
 • Individuele aanbiedingen met flexibele contractvoorwaarden en geen verborgen kosten
Loading...

Vraag een offerte aan

Uw lokale contactpersoon

"Wij bezorgen u graag een individuele offerte voor de ISO 26000 Richtlijn".