Yhteiskuntavastuullinen johtaminen

Haluatko sitoutua yritysten yhteiskuntavastuuseen? Kansainvälinen standardi ISO 26000 on teknisesti ja metodologisesti laaja-alainen ohjeistus yritysten ja organisaatioiden sosiaalisten vaatimusten huomioimiseksi, ja se palvelee käyttäjää kestävän kehityksen orientaationa.

Selkeä sitoutuminen sosiaaliseen vastuuseen

Selkeä läpinäkyvyys tärkeimmillä toiminta-aloilla

Sidosryhmien ja niiden vaatimusten parempi ymmärtäminen

Hyvä perusta laajentumiselle sertifioitavien standardien avulla

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Miksi ISO 26000? Tietoa ohjeistuksesta

Kansainvälisesti voimassa oleva, sertifioimatta oleva ISO 26000 toimii yrityksesi tai organisaatiosi suunnannäyttäjänä ja ohjeistuksena, jos haluat yhdenmukaistaa johtamisjärjestelmäsi sosiaalisen vastuun (CSR/Corporate Social Responsibility) toimintamahdollisuuksien ja vastaavien kestävyysstandardien kanssa.

Ohjeistuksessa esitetään yhteenveto tärkeimmistä sosiaalisen vastuun periaatteista, käytännöistä, keskeisistä aiheista ja toiminta-aloista, ja siinä korostetaan hyvin erilaisten sidosryhmien, kuten asiakkaiden, sijoittajien, hallitusten tai järjestöjen, vaatimuksia.

Tehokkaasti toteutettu yritysten yhteiskuntavastuu mahdollistaa oikeat työvoimakäytännöt, resurssien vastuullisen käytön ja oikeudenmukaiset olosuhteet toimitusketjussa. ISO 26000 ei kuitenkaan ole johtamisjärjestelmästandardi, eikä sitä voida verrata muihin johtamisstandardeihin, kuten ISO 14001:een.

Ohjeistus julkaistiin marraskuussa 2010 nimellä IO 26000:2021, ja se on saatavilla ISOn verkkosivuilta. Sitä ei ole tarkoitettu eikä se sovellu sertifiointiin tai oikeudellisiin sovelluksiin. Kaikki väitteet ISO 26000 -sertifioinnista ovat vastoin tämän kansainvälisen standardin tarkoitusta ja tarkoitusta.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Zielgruppe
Loading...

Mille yrityksille ISO 26000 -ohjeet ovat merkityksellisiä?

ISO 26000 ei ole suunnattu ainoastaan puhtaasti kaupallisille yrityksille, vaan kaikentyyppisille ja -kokoisille organisaatioille. Vastuu kestävästä kehityksestä jakautuu tasapuolisesti kaikille yrityksille ja organisaatioille: Pienet ja keskisuuretkin yritykset voivat vaikuttaa eri sidosryhmiin ja ainakin omiin työntekijöihinsä ja asiakkaisiinsa. Heidän käsityksellään voi olla suora vaikutus yrityksen menestykseen.

Siksi myös pienten yritysten olisi kannettava sosiaalinen vastuunsa noudattamalla ISO 26000 -standardin suosituksia. On tärkeää, että ne ankkuroivat sosiaalisen vastuunsa strategisesti. Näin ohjeistuksesta voi olla hyötyä myös julkisella tai voittoa tavoittelemattomalla sektorilla. Suuremmat kaupalliset yritykset vaativat yhä useammin tavarantoimittajiltaan kestävän kehityksen edistämistä.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Grundsätze
Loading...

ISO 26000 -standardin seitsemän periaatetta ja keskeiset aiheet.

ISO 26000:n mukaiset yritysten ja organisaatioiden sosiaalisen vastuun seitsemän periaatetta ovat seuraavat:

 • Vastuullisuus
 • Avoimuus
 • Eettinen käyttäytyminen
 • Sidosryhmien etujen kunnioittaminen
 • Oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen
 • Kansainvälisten käyttäytymisnormien kunnioittaminen
 • Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Jotkin suositukset ohjeissa mainituista ydinalueista ovat jo osa yleisiä, sertifioitavissa olevia johtamisjärjestelmästandardeja, kuten ISO 9001 (laadunhallinta), ISO 14001 (ympäristöasioiden hallinta), ISO 45001 (työterveys ja -turvallisuus) tai ISO 37301 (vaatimustenmukaisuuden hallinta). Tällainen sertifikaatti voi siis toimia osittaisena todisteena sosiaalisesta sitoutumisestasi.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Business28.png
Loading...

Onko ISO 26000 -sertifiointi mahdollinen?

Tuemme sinua asiantuntevilla järjestelmäanalyyseillä paikan päällä, joissa auditoijamme tekevät näkyväksi ISO 26000:n mukaiset merkittävät toiminta-alueet yrityksesi prosesseissa. Tämä auttaa teitä täyttämään tulevien puite-ehtojen vaatimukset hyvissä ajoin.

Tällaisia vaatimuksia ovat esimerkiksi riskienhallinta tai ennakoiva sidosryhmävuoropuhelu. Myös lakisääteiset vaatimukset voidaan täyttää hyvin opastuksen avulla, esimerkiksi Saksan uuden toimitusketjulain osalta. Mahdollisia moduuleja tähän ovat mm:

 • Olennaisuusanalyysit
 • Sidosryhmäanalyysit
 • Asiakaskohtaiset CSR-auditoinnit

Voimme osoittaa, missä määrin olemassa olevaa, esimerkiksi ISO 9001:n tai ISO 14001:n mukaista johtamisjärjestelmää voidaan käyttää yritysten yhteiskuntavastuun käsitteen ankkuroimiseen, ja yksilöidä sertifioitavissa olevia yritysten yhteiskuntavastuun standardeja, jotka voivat olla hyödyllinen lisä yrityksenne kestävän kehityksen kannalta.

Yritysten yhteiskuntavastuun riskinarviointi on sopiva lähestymistapa yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat tietoisesti käsitellä yrityskohtaisia haasteita kestävän kehityksen hallinnassa yleisten markkinavaatimusten lisäksi.

Suodatamme tärkeistä ja kansainvälisesti laajalle levinneistä kestävyyttä koskevista säädöksistä ja säännöstöistä sinulle merkitykselliset näkökohdat ja vaatimukset riskilähtöisesti. Yritysten yhteiskuntavastuuta koskevana ohjeena ISO 26000 antaa arvokkaita impulsseja arviointiin.

Maailmanlaajuinen sertifioijien yhdistys IQNet Association tarjoaa ISO 26000 -standardiin perustuvan sertifioitavissa olevan SR 10 -standardin kestävän kehityksen johtamista varten. Tämä kansainvälisesti tunnustettu standardi tukee kaikenkokoisia ja kaikilla toimialoilla toimivia organisaatioita ankkuroimaan yritysten yhteiskuntavastuun perusperiaatteet työprosessiinsa ja dokumentoimaan ne ulkoisesti. Sertifiointiprosessissa käydään läpi DQS:n klassinen sertifiointimenettely, jonka saatat tuntea muista johtamisjärjestelmästandardeista.

Banking13.png
Loading...

Mitä ISO 26000 -järjestelmän auditointi maksaa?

Yksilöllinen lähestymistapa

ISO 26000 -järjestelmän auditointi edellyttää yksilöllistä lähestymistapaa. Tämä pätee myös yritysten yhteiskuntavastuun riskien arviointiin, jossa tunnistetaan organisaatiokohtaiset kestävyyskysymykset ja niihin liittyvät riskit. Kaikki arviointi- tai sertifiointivaihtoehdot edellyttävät hyvää valmistelua. Haluaisitko kehittää kestävän kehityksen johtamistasi edelleen?

Laadimme sinulle mielellämme luotettavan tarjouksen heti, kun tiedämme enemmän yrityksestäsi ja tavoitteistasi.

Business2.png
Loading...

Mitä voit odottaa meiltä

 • Alan kokeneita auditoijia ympäri maailmaa
 • Arvoa lisääviä näkemyksiä yhteiskunnallisista toimistasi
 • Henkilökohtaista, sujuvaa tukea asiantuntijoiltamme - alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
 • Yksilölliset tarjoukset joustavilla sopimusehdoilla ilman piilokustannuksia
Confident caucasian middle-aged man in casual clothes with his arms crossed isolated over white back
Loading...

Pyydä tarjous

Paikallinen yhteyshenkilönne

Annamme mielellämme yksilöllisen tarjouksen ISO 26000 -ohjeistuksesta.