Društveno odgovorno upravljanje

Želite li se posvetiti društveno odgovornom poslovanju? Međunarodna norma ISO 26000 predstavlja tehničke i metodološke općenite upute za razmatranje zahtjeva društvene odgovornosti za organizacije te korisnicima služi kao orijentacija za održivi razvoj.

Jasna predanost društvenoj odgovornosti

Transparentnost najvažnijih područja djelovanja

Bolje razumijevanje dioničara i njihovih zahtjeva

Dobra osnova za proširenje normama za certificiranje

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Što je ISO 26000? Informacije o uputama

Međunarodno priznata norma ISO 26000 nije certifikacijska norma već služi za orijentaciju i kao upute za vaše društvo ili organizaciju ako želite uskladiti svoj sustav upravljanja s prilikama za društveno odgovorno djelovanje (CSR/Corporate Social Responsibility) i odgovarajućim normama održivosti.

Upute sažimaju najvažnija načela, prakse, temeljne teme i područja društveno odgovornog djelovanja, naglašavajući zahtjeve vrlo različitih dionika kao što su kupci, investitori, vlade ili udruge.

Učinkovito implementirano društveno odgovorno poslovanje (DOP) omogućuje ispravnu radnu praksu, odgovorno korištenje resursa i poštene uvjete u opskrbnom lancu. Međutim, ISO 26000 nije norma za sustave upravljanja i nije usporediva s drugim normama za upravljanje kao što je ISO 14001.

Upute su objavljene kao ISO 26000:2010 u studenom 2010. godine i dostupne su na internetskoj stranici ISO organizacije. Nisu namijenjene niti prikladne za certifikaciju i nisu zakonski primjenjive. Certifikacija prema ISO 26000 suprotna je namjeri i svrsi ove međunarodne norme.

Više
Manje 
Zielgruppe
Loading...

Kojim organizacijama su namijenjene ISO 26000 Upute

ISO 26000 nije namijenjen isključivo komercijalnim poduzećima, već organizacijama svih vrsta i veličina. Odgovornost za održivi razvoj podjednako dijele sva društva i organizacije: čak i mala i srednja poduzeća mogu utjecati na različite skupine dionika, a posebno na svoje zaposlenike i kupce. Njihova percepcija može imati izravan utjecaj na uspjeh organizacije.

Stoga bi čak i male organizacije trebale ispuniti svoje obveze društvene odgovornosti slijedeći preporuke ISO 26000. Važno je da svoje društveno odgovorno poslovanje razviju strateški. Na taj način upute mogu biti korisne i u javnom ili neprofitnom sektoru. Veća trgovačka društva sve više od svojih dobavljača zahtijevaju doprinos održivom razvoju.

Više
Manje 
Grundsätze
Loading...

Sedam načela i temeljne teme ISO 26000

Sedam načela društveno odgovornog poslovanja prema ISO 26000:

 • Odgovornost
 • Transparentnost
 • Etičko ponašanje
 • Poštivanje interesa dioničara
 • Poštivanje zakona
 • Poštivanje međunarodni normi ponašanja
 • Poštivanje ljudskih prava

Neke preporuke ključnih područja spomenutih u Uputama su već dio uobičajenih normi za certifikaciju sustava upravljanja, kao što su ISO 9001 (upravljanje kvalitetom), ISO 14001 (upravljanje okolišem), ISO 45001 (zdravlje i sigurnost pri radu) ili ISO 37301 (usklađenost). Takav certifikat stoga može poslužiti kao djelomičan dokaz vašeg društveno odgovornog poslovanja.

Više
Manje 
Business28.png
Loading...

Je li moguća certifikacija prema ISO 26000?

Podržavamo vas kompetentnim analizama sustava na lokaciji, gdje naši auditori ukazuju na značajna područja djelovanja prema ISO 26000 u procesima vaše organizacije. To vam pomaže da unaprijed ispunite zahtjeve budućih okvirnih uvjeta.

Takvi zahtjevi uključuju, na primjer, upravljanje rizikom ili proaktivni dijalog dionika. Upute pomažu i kod ispunjenja zakonskih zahtjeva, na primjer u pogledu novog njemačkog zakona o opskrbnom lancu. Mogući moduli za to su:

 • Analize materijalnosti
 • Analize dionika
 • Auditi društveno odgovornog poslovanja specifični za kupca

Možemo vam pokazati u kojoj se mjeri postojeći sustav upravljanja, na primjer u skladu s ISO 9001 ili ISO 14001, može koristiti za učvršćivanje koncepta DOP-a i identificirati norme za društveno odgovorno poslovanje prema kojima se može provesti certifikacija, a koje mogu biti korisno proširenje održivog razvoja vaše organizacije.

Procjena rizika DOP-a prikladan je pristup za društva i organizacije koje se žele svjesno pozabaviti izazovima specifičnima za organizaciju u pogledu upravljanja održivošću koji nadilaze opće zahtjeve tržišta.

Iz važnih i međunarodno rasprostranjenih propisa i kodeksa o održivosti izdvajamo aspekte i zahtjeve koji su relevantni za vas s naglaskom na rizicima. Kao upute za društveno odgovorno poslovanje, ISO 26000 daje vrijedne poticaje za ocjenjivanje.

Međunarodno udruženje certifikacijskih tijela, IQNet Association, nudi certifikacijski standard SR 10 za upravljanje održivošću, koji se temelji na ISO 26000. Ovaj međunarodno priznati standard podržava organizacije svih veličina i u svim industrijama u primjeni osnovnih načela društveno odgovornog poslovanja u svojim radnim procesima i dokumentiranju istih izvana. Za postupak certifikacije prolazite klasični postupak certificiranja DQS-a, kako ga možda poznajete iz drugih normi za sustave upravljanja.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta audit sustava prema ISO 26000?

Individualizirani pristup

Audit sustava prema ISO 26000 zahtijeva individualizirani pristup. To se također odnosi na procjenu rizika DOP-a kako bi se identificirala pitanja održivosti specifična za organizaciju i povezani rizici. Sve mogućnosti ocjenjivanja ili certificiranja zahtijevaju dobru pripremu. Želite li dalje razvijati svoje upravljanje održivošću?

Rado ćemo vam pripremiti pouzdanu ponudu čim saznamo više o vašoj organizaciji i vašim ciljevima.

Business2.png
Loading...

Što možete očekivati od nas

 • Međunarodni auditori s iskustvom u industriji
 • Uvidi u vaše društveno odgovorno djelovanje koji dodaju vrijednost
 • Osobna podrška naših stručnjaka - na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini
 • Pojedinačne ponude s fleksibilnim uvjetima ugovora bez skrivenih troškova
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu

Vaša lokalna kontakt osoba

"Rado ćemo vam pripremiti individualnu ponudu za ISO 26000 Upute."