Gezondheid en veiligheid op het werk

Wilt u uw bedrijf in staat stellen risico's voor werknemers door ongevallen en schade aan hun gezondheid te herkennen, te minimaliseren en in het beste geval te vermijden? De juiste basis: een gecertificeerd managementsysteem volgens de ISO 45001-norm. Deze internationale norm verheft en versterkt de gezondheid en veiligheid op het werk tot een strategisch belangrijke managementkwestie.

Gerichte inzet voor de best mogelijke arbeidsveiligheid

Kostenbesparingen door risicobeperking

Verbeterd imago van uw organisatie

Juridische zekerheid doordat aan alle eisen wordt voldaan

Wat is ISO 45001?

ISO 45001 is een internationaal erkende norm voor het gebruik van een effectief managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk (OHS). De norm helpt bedrijven om werkgerelateerde risico's voor werknemers in de vorm van schade aan de gezondheid, ongevallen en letsel te identificeren en deze te voorkomen door het gebruik van preventieve maatregelen. Bedrijven kunnen worden gecertificeerd volgens ISO 45001.

Het doel van de norm voor gezondheid en veiligheid op het werk is het vaststellen van transparante en effectieve processen die leiden tot een hoog niveau van veiligheid en gezondheid op het werk. Tot de kerngebieden behoren het werkbeleid, overleg met en inspraak van werknemers, gevarenidentificatie en risicobeoordeling, alsmede risicobeheersing. Daarnaast is er aandacht voor wettelijke onderwerpen met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk.

ISO 45001:2018 werd op 12 maart 2018 gepubliceerd als de opvolger van de Britse norm BS OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety). BS OHSAS 18001 werd eind september 2021 vervangen door ISO 45001. Certificaten volgens de oude norm hebben dus hun geldigheid verloren.

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Voor wie is ISO 45001-certificering geschikt?

De ISO 45001-norm kan worden gebruikt door bedrijven en organisaties van alle groottes en industrieën. Dus ook kleine organisaties, overheden of gemeentebesturen kunnen baat hebben bij de norm. Gezondheid en veiligheid op het werk heeft invloed op elke werknemer in het bedrijf. Door te voldoen aan de vereisten van ISO 45001, zorgen bedrijven of organisaties voor een betrouwbare veiligheid op de werkplek.

Een managementsysteem voor veiligheid en gezondheid op het werk volgens ISO 45001 volgt de basisstructuur van andere belangrijke managementsysteemnormen, de zogenaamde High Level Structure (HSL). Hierdoor is ISO 45001 compatibel met bijvoorbeeld ISO 9001 (kwaliteit) en met ISO 14001 (milieu) en dus zeer geschikt als onderdeel van een geïntegreerd managementsysteem.

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Waarom is ISO 45001-certificering zinvol?

Sommige landen hebben al zeer strenge wetten op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk. Certificering volgens ISO 45001:2018 helpt uw bedrijf of organisatie om de wettelijke eisen op te nemen in de interne processen. Dit levert veel voordelen op:

 • Opsporing van tekortkomingen in de gezondheid en veiligheid op het werk
  Een managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk (OHS) volgens ISO 45001 helpt u om zowel achtereenvolgens als efficiënt tekortkomingen in het bestaande systeem op te sporen en weg te werken. De certificering helpt zo arbeidsongevallen of veiligheidsincidenten te voorkomen.
 • Versterking van de gezondheid en motivatie van het personeel
  Dankzij een gestructureerd OHS-managementsysteem kan de gezondheid van het bedrijf aanzienlijk worden verbeterd. Fysieke en mentale stress worden op die manier verminderd, wat leidt tot een hogere motivatie en een lager absenteïsme.
 • Grotere rechtszekerheid
  Het grote vraagstuk van de naleving van voorschriften heeft ook gevolgen voor de gezondheid en veiligheid. Door ISO 45001-certificering te verkrijgen, versterken bedrijven hun juridische zekerheid. Ze combineren gezondheid en veiligheid op het werk met naleving en verminderen zo de risico's op aansprakelijkheid en het gevaar van hoge gevolgkosten.
 • Concurrentievoordelen
  Bedrijven die gecertificeerd zijn volgens ISO 45001 zijn aantrekkelijk voor werknemers. Dit komt omdat deze bedrijven niet alleen laten zien dat ze gezondheid en veiligheid op het werk belangrijk vinden. Met de certificering garanderen zij ook de naleving van belangrijke normen en eisen. Vooral in tijden van een groot tekort aan geschoolde arbeidskrachten is het ISO 45001-certificaat uw belangrijke pluspunt als werkgever in de concurrentiestrijd om geschoolde arbeidskrachten.
 • Kostenbesparingen en hogere productiviteit
  Gestructureerd gezondheidsmanagement zorgt voor een aanzienlijke daling van het ziekteverzuim. Op deze manier besparen bedrijven niet alleen geld, maar bereiken zij ook een constant hoog productiviteitsniveau met minder onderbrekingen van de werkzaamheden.
 • Verbeterd veiligheidsbewustzijn onder het personeel
  ISO 45001-certificering verhoogt het bewustzijn van werknemers met betrekking tot gezondheids- en veiligheidskwesties. De norm vereist de actieve betrokkenheid van alle werknemers in hun respectieve werkomgevingen. Zij worden zelf multipliers voor hoe veiligheid op de werkplek op duurzame wijze kan worden bereikt.
 • Integratie in een bestaand managementsysteem
  ISO 45001 is gebaseerd op de basisstructuur van alle moderne managementsystemen, de High Level Structure. Dit betekent dat het beheer van veiligheid en gezondheid kan worden geïntegreerd in een bestaand managementsysteem, bijvoorbeeld in een systeem volgens ISO 9001 of ISO 14001.
Meer tonen
Minder tonen
Business28.png
Loading...

Wat zijn de stappen van een ISO 45001 certificering?

Wanneer bedrijven een ISO 45001 certificering aanvragen bij DQS, doorlopen zij een certificeringsproces in meerdere fasen. Als er al een gecertificeerd managementsysteem bestaat, kan het proces worden verkort.

In de eerste stap bespreekt u met ons uw bedrijf, uw vereisten op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk en de doelstellingen van ISO 45001 certificering. Op basis hiervan ontvangt u direct een gedetailleerde en transparante offerte, afgestemd op uw individuele behoeften.

Na de bestelling bereiden wij de audit voor de certificering voor. Om een hoge mate van planningsbetrouwbaarheid te bereiken, vereist dit meestal enkele coördinatierondes voor planningen en uitvoering ter plaatse. Indien u dat wenst, kunnen wij voor u een pre-audit uitvoeren. Zo kunnen wij belangrijke uitgangspunten identificeren, zodat de certificering nog gerichter kan worden uitgevoerd. Beide diensten zijn optioneel.

De eigenlijke certificatieaudit vindt plaats in twee fasen: In fase 1 (systeemanalyse) analyseren we uw managementsysteem ter plaatse en evalueren we het. In de tweede fase (systeemaudit) vindt de audit ter plaatse plaats. Onze auditors onderzoeken onder andere of uw managementsysteem voldoet aan de normen en of er mogelijkheden voor verbetering zijn. De resultaten van de audit worden tijdens een slotvergadering gepresenteerd. Indien nodig worden actieplannen overeengekomen.

In de loop van een uitgebreide systeemevaluatie stellen wij een schriftelijk rapport op. Als uw bedrijf aan alle normeisen voldoet, ontvangt u het ISO 45001-certificaat.

Na succesvolle certificering voeren wij jaarlijks een toezichtsaudit uit om ervoor te zorgen dat uw bedrijf blijft voldoen aan alle belangrijke criteria van ISO 45001. Dit biedt deskundige ondersteuning voor de voortdurende verbetering van uw managementsysteem voor gezondheid en veiligheid.

Een certificaat volgens ISO 45001 is drie jaar geldig. Hercertificering vindt tijdig plaats voordat het certificaat verloopt, om te waarborgen dat aan de eisen van de norm wordt voldaan. Als aan de eisen wordt voldaan, wordt een nieuw certificaat afgegeven.

Banking13.png
Loading...

Wat kost een ISO 45001 certificering?

De kosten van een ISO 45001-certificering zijn afhankelijk van een aantal factoren. Zo speelt het bijvoorbeeld een belangrijke rol of uw bedrijf al een gecertificeerd ISO-managementsysteem heeft. Daarnaast zijn de grootte van uw bedrijf en de complexiteit van het gezondheids- en veiligheidssysteem van invloed op de prijs.

Om deze redenen kunnen de kosten van ISO 45001-certificering niet als een algemeen getal worden gegeven. Neem contact met ons op - wij werken graag een betrouwbare offerte voor u uit - op maat gemaakt voor uw bedrijf.

Meer tonen
Minder tonen
Business2.png
Loading...

Waarom DQS?

 • Meer dan 35 jaar ervaring in de certificering van managementsystemen en -processen
 • Waardetoevoegende analyses van uw gezondheids- en veiligheidsmanagementsysteem
 • Auditors met praktische ervaring in de industrie
 • Geaccrediteerde certificaten met internationale acceptatie
 • Persoonlijke, vlotte ondersteuning door onze specialisten - regionaal, nationaal en internationaal
 • Individuele aanbiedingen met flexibele contractvoorwaarden zonder verborgen kosten
Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Vraag een offerte aan

Uw lokale contactpersoon

Wij maken voor u graag een offerte op maat voor ISO 45001 certificering.