Duurzaamheid loont - zo simpel is het. Voor wie daar nog aan twijfelt, raden we aan de metastudie From the Stockholder to the Stakeholder(2015) te lezen: 88% van de wetenschappelijke analyses toont aan dat bedrijven met een robuust duurzaamheidsmanagement gemiddeld betere operationele en financiële resultaten boeken dan andere bedrijven.

Wie duurzaamheid als een kans ziet, vindt in DQS de juiste sparringpartner voor transformatie. Met robuuste audits maken we transparantie mogelijk, onderbouwen we het vertrouwen in uw organisatie en creëren we een basis voor geïnformeerde besluitvorming - voor management, investeerders, kopers, kredietverstrekkers en andere belanghebbenden.

Milieumanagement

Van de ontginning en aankoop van grondstoffen tot het eindproduct: onze milieubeoordelingsportfolio bestrijkt de hele waardeketen. Wij houden altijd een oogje in het zeil wat betreft uw milieumanagementsysteem.

Blog
umwelt-dqs-bepflanzte stufen
Loading...

Milieumanagementsysteem - de ultieme gids

Blog
umwelt-dqs-bepflanzte stufen
Loading...

Milieuaspecten - Wat schrijft de norm voor?

Blog
umwelt-dqs-bepflanzte stufen
Loading...

Bindende verplichtingen in ISO 14001 - wat schrijft de norm voor?

Blog
ZERTIFIZIERUNG ISCC PLUS, ISCC PLUS
Loading...

Circulaire economie: certificering met ISCC Plus

Energiemanagement

De energie-efficiëntie verhogen, de energiekosten verlagen en tegelijk belastingen besparen - dat is mogelijk met een energiemanagementsysteem.

Blog
energie-dqs-windräder in tiefenperspektive
Loading...

SDG en ISO 50001: duurzaamheidsdoelstellingen bereiken

Klimaatmanagement

Om de klimaatverandering te beteugelen, is een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen absoluut noodzakelijk. Voor een betrouwbare gegevensbasis zijn internationale normen voor de kwantificering en verificatie van broeikasgassen onontbeerlijk.

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Bepaling van de BKG-inventaris aan de hand van ISO 14064-1

Sociale audits in de toeleveringsketen

Tegen de achtergrond van toenemende regelgeving wordt de beoordeling van leveranciers steeds belangrijker. Ondernemingen zijn verplicht de reële en potentiële gevolgen van hun activiteiten voor de mensenrechten op te sporen, te voorkomen en te corrigeren. Als het erom gaat veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden te garanderen, is er geen betere maatregel dan een audit ter plaatse.

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Leveranciers beoordelen op duurzaamheidsaspecten - de zes belangrijkste vragen

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Duurzaam beheer van de toeleveringsketen met leveranciersaudits

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Mensenrechten: uitgebreidere verslagen, meer zorgvuldigheid

Blog
LKSG, LIEFERKETTENSORGFALTSPFLICHTENGESETZ
Loading...

Supply chain due diligence-wet (Duitse LkSG) aangenomen - waarmee bedrijven rekening moeten houden

Blog
MENSCHENRECHTLICHE SORGFALTSPFLICHT, SOZIALAUDIT
Loading...

Implementatie van due diligence inzake mensenrechten: welke rol spelen sociale audits?

Blog
APSCA, Auditorenkompetenz
Loading...

Bekwaamheid van auditors bij sociale audits - Wat APSCA voor u kan betekenen

Blog
ISO 28000 ,ISO 28000 ZERTIFIZIERUNG
Loading...

ISO 28000-certificering - een casestudy voor meer veiligheid in de toeleveringsketen

Duurzaamheidsverslaggeving & ESG-indicatoren

Of duurzaamheidsrapportage een significante waarde toevoegt aan uw bedrijf hangt vooral af van de geloofwaardigheid en relevantie van uw rapport. Voor investeerders, kredietverstrekkers en zakelijke relaties is onafhankelijke verificatie door DQS het bewijs van de veerkracht van duurzaamheidsrapportage.

Blog
Norm ISOIEC 17029, ISOIEC 17029
Loading...

Verificatie en validatie: waarom de nieuwe ISO/IEC 17029-norm zo belangrijk is

Blog
GRI-STANDARD ,GRI Berichterstattung
Loading...

Herziening van de universele GRI-normen: een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en uw impact

Blog
TAXONOMIE Europäische taxonomie
Loading...

Taxonomie - Europees classificatiesysteem voor duurzaam beheer

Blog
EU-BERICHTSPFLICHT, CSR-BERICHTSPFLICHT
Loading...

De EU-rapportageverplichting wordt aangescherpt

Blog
GREEN BOND STANDARD,  EU GREEN BOND STANDARD
Loading...

Hoe de EU klimaatbescherming wil financieren - de EU Green Bond Standard

Blog
CSR-BERICHTSPFLICHT ,CSR
Loading...

CSR-rapportageverplichting: hoe raden van commissarissen aan hun "toetsingsplicht" kunnen voldoen

Blog
EUROPÄISCHE LIEFERKETTENGESETZ, LIEFERKETTENSORGFALTSPFLICHTENGESETZ
Loading...

De Europese Supply Chain Act: vergelijking met de Duitse Supply Chain Due Diligence Act.

Blog
AA1000 ACCOUNTABILITY PRINCIPLES STANDARDS, AA1000AP2018
Loading...

Verificatie van het Symrise Duurzaamheidsverslag 2021 succesvol afgerond

Duurzaam inkopen

Inkoop is voor veel bedrijven de belangrijkste hefboom om hun impact op mens en milieu te verminderen. Uit diverse studies is gebleken dat risico's in verband met mensenrechten en milieu zich vooral in de eerste fasen van de waardeketen voordoen, zoals bij de ontginning van grondstoffen. Diverse initiatieven van de sector stellen ook kleine en middelgrote ondernemingen in staat invloed uit te oefenen en risico's te beperken.

Blog
SMETA 6.0, Sozialaudit
Loading...

SMETA 6.0: Sedex vernieuwt zijn sociale auditconcept

Gezondheid en veiligheid op het werk

Wanneer u een bedrijf leidt, bent u verantwoordelijk voor uw werknemers. Hun lichamelijke en geestelijke gezondheid is mede de basis van het succes van uw onderneming. Alleen gezonde en tevreden werknemers kunnen immers gemotiveerd en effectief blijven bij een toenemende werkdruk.

Blog
arbeitsschutz-dqs-Arbeitshelme hängen an Spind
Loading...

ISO 45001 met succes implementeren

Blog
arbeitsschutz-dqs-Arbeitshelme hängen an Spind
Loading...

Gezondheid en veiligheid op het werk en naleving: de leemtes opvullen

Blog
arbeitsschutz-dqs-Arbeitshelme hängen an Spind
Loading...

ISO 45005 - nieuwe richtlijnen voor gezondheid en veiligheid op het werk tijdens Covid-19

Blog
arbeitsschutz-dqs-Arbeitshelme hängen an Spind
Loading...

Arbomanagementsysteem volgens ISO 45001

Naleving en due diligence

Compliance audits spelen een essentiële rol binnen een alomvattende aanpak van risicobeheer. Het inschakelen van een onafhankelijke deskundige zal u helpen uw compliance-management systematisch te structureren en eventuele lacunes te dichten. De geloofwaardigheid van auditresultaten hangt grotendeels af van de integriteit en ervaring van de certificatie-instelling - dit maakt van DQS de juiste keuze.

Blog
ISO 37001 ZERTIFIZIERUNG, ISO 37001
Loading...

Anti-corruptie: Vivo Energy ontvangt eerste ISO 37001-certificaat

Duurzaamheidscertificering

Duurzaamheid controleerbaar en veerkrachtig maken: dat is waar het bij onafhankelijke certificering om gaat. Bij DQS richten we ons op de normen die daadwerkelijk een verschil maken - voor uw bedrijf, voor het milieu en voor de maatschappij.