Energiemanagementsystemen zijn nu standaard in veel bedrijven. Dat is terecht en belangrijk, want de voordelen voor de portemonnee en het milieu zijn tastbaar. Hetzelfde geldt echter voor een van de kostbaarste hulpbronnen van allemaal: water. De nieuwe ISO 46001-certificering is nu bedoeld om organisaties in staat te stellen een managementsysteem te gebruiken om de waterefficiëntie te verhogen.

Door de toenemende bevolkingsdruk en de gevolgen van de klimaatverandering neemt de vraag naar water op veel plaatsen sterk toe. De stijgende vraag zet niet alleen de prijzen en daarmee de samenleving onder druk. Zij heeft ook een aanzienlijke impact op de lokale economieën. Waterschaarste bedreigt nu al het voortbestaan van bepaalde bedrijfssectoren in sommige landen.

De ISO 46001-norm stelt bedrijven in staat hun managementsysteem voor waterefficiëntie (WEMS) af te stemmen op een internationale norm en het te laten certificeren. Het doel van de norm is de vereisten voor WEMS vast te stellen en doeltreffende en flexibele richtsnoeren te geven voor de invoering en handhaving van waterefficiëntiemanagementsystemen in bedrijven. De invoering van een dergelijk WEMS moet leiden tot een efficiënt en duurzaam gebruik van water.

ISO 46001: Inhoud en structuur van de norm

De ISO 46001-norm beschrijft de procedure in zeven secties. Deze wordt hieronder in grote lijnen geschetst:

  • Sectie 4 begint met het uitleggen van het belang van het afstemmen van het WEMS op de context van de organisatie. Deze eerste stap heeft een grote invloed op het WEMS, de reikwijdte en de beperkingen ervan.
  • Sectie 5 toont de invloed van leiderschapsgedrag op het managementsysteem, welke stakeholders moeten worden betrokken, en wat moet worden overwogen bij het ontwikkelen van de WEMS-strategie.
  • Punt 6 betreft de planning. Hier moeten risico's en kansen van het WEMS in kaart worden gebracht om op basis daarvan gefundeerde beslissingen te kunnen nemen over doelstellingen, implementatie, gegevensverwerking, enzovoort, ook met betrekking tot de nalevingseisen.
  • In punt 7 worden de ondersteunende maatregelen opgesomd die nodig zijn voor een goed functionerend WEMS. Dit betreft investeringen in het opzetten, implementeren, onderhouden en voortdurend verbeteren van het WEMS. Bovendien moet het personeel worden opgeleid op het gebied van competenties en bewustzijn. Er moeten beslissingen worden genomen over de reikwijdte van de communicatie en het documenteren, actualiseren en controleren van de verzamelde informatie.
  • De 8e sectie beschrijft hoe de gedefinieerde processen en maatregelen moeten worden geïmplementeerd in overeenstemming met ISO 46001.
  • De negende afdeling omvat de evaluatie van de prestaties. Hier wordt informatie verstrekt over de bewaking, meting, analyse en evaluatie van gegevens. De werking van het WEMS moet worden gecontroleerd in interne audits en door het management.
  • In punt 10 wordt uitgelegd hoe moet worden omgegaan met afwijkingen om daaruit een voortdurende verbetering van het WEMS te verkrijgen.

Dit resulteert in een cyclus, die in vereenvoudigde vorm is weergegeven in de volgende illustratie:

ENGGrafik_plan_do_act_check-Kopie_Grafik.jpg

Voor wie is ISO 46001-certificering bedoeld?

De implementatie van de norm is nuttig voor alle bedrijven en organisaties die meer dan een kleine hoeveelheid water verbruiken. In Europa zijn het bedrijfsleven en de industrie gemiddeld goed voor 52% van het totale waterverbruik. Cijfers die aantonen - dat er vooral in deze sectoren van de economie behoefte is aan actie.

Waarom is het de moeite waard ISO 46001 in de praktijk te brengen?

ISO 46001-certificering van beheersystemen voor waterefficiëntie garandeert een functioneel en ambitieus systeem achter de WEMS. De consequente toepassing van de norm zorgt ervoor dat rekening wordt gehouden met de volgende aspecten:

  • Voldoen aan de maatschappelijke en bedrijfsverantwoordelijkheid met betrekking tot duurzaam watergebruik
  • Risico's en kansen op het gebied van waterverbruik identificeren, deze beheersen, continu optimaliseren en zo de waterbalans verbeteren
  • Ervoor zorgen dat het WEMS is toegesneden op het specifieke bedrijf en alle belangrijke punten omvat
Auteur
Constanze Illner

Constanze Illner is onderzoeks- en communicatiemedewerker op het gebied van duurzaamheid en voedselveiligheid. In deze functie houdt zij alle belangrijke ontwikkelingen op dit gebied in de gaten en informeert zij onze klanten via een maandelijkse nieuwsbrief. Ook modereert zij de jaarlijkse Sustainability Heroes conferentie.

Loading...