Compliance Due Diligence
Loading...

Kennisgevingen aan DQS GmbH

Organisaties met een gecertificeerd managementsysteem zijn verplicht om ernstige meldbare ongevallen, incidenten en ernstige wettelijke overtredingen ongevraagd en onverwijld aan DQS te melden. Als geaccrediteerde certificatie-instelling is DQS verplicht de melding en de mogelijke correlaties met het managementsysteem te evalueren en te beslissen over de verdere gang van zaken.

Compliance Due Diligence
Loading...

Kennisgeving aan DQS CFS GmbH

Tal van certificatie-systemen eisen momenteel directe informatie van de certificatie-instelling in geval van een product recall. Dit is reeds contractueel vastgelegd in de Bijzondere Voorwaarden voor de Beoordeling van Managementsysteem Certificaties en Productcertificaties, alsmede in DIN EN ISO/IEC 17021 en DIN EN ISO/IEC 17065.

Daarom verzoeken wij u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van het terugroepen van producten via het onderstaande contactformulier. Wij zullen dan contact met u opnemen. Alle informatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.