quality-management-system-dqs-two young businessmen in a meeting in a conference room with a lot of
Loading...

Wycofanie certyfikowanego produktu

W przypadku certyfikacji wyrobów konieczne jest bezpośrednie zgłaszanie przypadków np. wycofania wyrobu do jednostki certyfikującej. Postanowienia w tym zakresie są określone w umowie pomiędzy DQS Polska sp. z o.o. a Klientem i wynikają z wymagań normy ISO/IEC 17021-1 i/lub ISO/IEC 17065 oraz przepisów Unii Europejskiej i krajowych.

Compliance Due Diligence
Loading...

Notyfikacje do DQS GmbH

Organizacje posiadające certyfikowany system zarządzania są zobowiązane do bezzwłocznego i bezproblemowego zgłaszania DQS poważnych wypadków, incydentów i poważnych naruszeń prawa. Jako akredytowana jednostka certyfikująca, DQS jest zobowiązana do oceny raportu i możliwych korelacji z systemem zarządzania oraz do podjęcia decyzji o dalszym postępowaniu.

Compliance Due Diligence
Loading...

Notyfikacje do DQS CFS GmbH

Liczne systemy certyfikacji wymagają obecnie bezpośredniego informowania jednostki certyfikującej w przypadku wycofania produktu. Jest to już zapisane w specjalnych warunkach oceny certyfikacji systemów zarządzania i certyfikacji wyrobów, jak również w normach DIN EN ISO/IEC 17021 i DIN EN ISO/IEC 17065.

Dlatego prosimy o niezwłoczne informowanie nas o wycofaniu produktu za pomocą poniższego formularza kontaktowego. Wówczas skontaktujemy się z Państwem. Wszystkie informacje będą oczywiście traktowane jako poufne.