Prosimy o niezwłoczne zgłaszanie wszelkich przypadków wycofania produktu za pomocą poniższego formularza kontaktowego.
Po wypełnieniu i wysłaniu poniższego formularza skontaktujemy się z Tobą. 

Wszystkie podane informacje są poufne. 

Należy pamiętać, że oprócz obowiązku poinformowania DQS Polska sp. z o.o. (jednostki certyfikującej) istnieją dalsze obowiązki informacyjne wobec osób trzecich, na które wycofanie produktu może mieć wpływ. 

W przypadku konieczności zgłoszenia do DQS Polska sp. z o.o. prosimy o wybranie odpowiedniego tematu z poniższej listy:

Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłaszający otrzyma potwierdzenie przyjęcia sprawy.

W przypadku wycofania produktu potwierdzenie i kontakt nastąpi w ciągu 24 godzin.