Zrównoważony rozwój się opłaca - to takie proste. Tym, którzy wciąż mają co do tego wątpliwości, polecamy lekturę meta-badania From the Stockholder to the Stakeholder (2015): 88% analiz naukowych pokazuje, że firmy z solidnym zarządzaniem zrównoważonym rozwojem mogą, średnio, osiągać lepsze wyniki operacyjne i finansowe niż inne.

Ci, którzy postrzegają zrównoważony rozwój jako szansę, znajdą DQS jako właściwego partnera sparingowego do transformacji. Dzięki rzetelnym audytom, umożliwiamy przejrzystość, wzmacniamy zaufanie do organizacji i tworzymy podstawy do podejmowania świadomych decyzji - dla zarządu, inwestorów, nabywców, kredytodawców i innych interesariuszy.

Zarządzanie środowiskowe

Od wydobycia i zakupu surowców do gotowego produktu: Nasze portfolio oceny środowiskowej obejmuje cały łańcuch wartości. Zawsze mamy oko na Państwa system zarządzania środowiskiem.

Blog
revision-iso-14001-dqs-offshore wind turbine with clouds blue sky and sea
Loading...

Na razie nie widać rewizji normy ISO 14001

Blog
service-excellence-beispiele-dqs-gemalte sonne im sand
Loading...

Model EFQM 2020: Nowy bodziec do osiągania doskonałości

Blog
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

Zakres normy ISO 14001 - czego wymaga norma?

Blog
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

Poprawa efektów działalności środowiskowej - czego wymaga norma?

Blog
remote audit -dqs-digital networking worldwide
Loading...

Audyt zdalny - warunki wstępne, możliwości i ograniczenia

Blog
NACHHALTIGE PRODUKTE, ISCC PLUS
Loading...

Od surowca odnawialnego do zrównoważonego produktu: ISCC Plus dla żywności, pasz, opakowań i chemikaliów.

Blog
ISO 46001 ZERTIFIZIERUNG, WASSEREFFIZIENZ-MANAGEMENTSYSTEME
Loading...

Certyfikacja ISO 46001 dla systemów zarządzania efektywnością wykorzystania wody

Blog
ZERTIFIZIERUNG ISCC PLUS, ISCC PLUS
Loading...

Gospodarka cyrkulacyjna: Certyfikacja z ISCC Plus

Blog
ZERTIFIZIERUNG ISCC PLUS, ISCC PLUS
Loading...

"Minimalny udział tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu" od 2025 roku - co to oznacza dla branży?

Blog
IFS REMOTE ,AUDIT SPLIT AUDIT
Loading...

Niezapowiedziane audyty obowiązkowe dla IFS i BRCGS

Blog
CSR-BERICHTSPFLICHT, CSRD-Richtlinie
Loading...

Bardziej rygorystyczne wymogi raportowania CSR w UE od 2023 roku: Czy audyt zewnętrzny stanie się obowiązkowy?

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

AA1000 - Weryfikacja raportów zrównoważonego rozwoju

Blog
risikomanagement-header-blog-dqs-aufgestellte holzkloetze domino
Loading...

Zarządzanie Ciągłością Działania - system zarządzania odpornością

Blog
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

ISO 14001 i SDG: globalne cele zrównoważonego rozwoju w centrum uwagi

Blog
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

Wiążące zobowiązania w ISO 14001 - czego wymaga norma?

Blog
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

Aspekty środowiskowe - Czego wymaga norma?

Blog
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

Ryzyko i szanse związane z normą ISO 14001 - Czego wymaga norma?

Blog
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

System zarządzania środowiskowego - przewodnik

Zarządzanie energią

Zwiększenie efektywności energetycznej, obniżenie kosztów energii i jednoczesna oszczędność podatków - jest to możliwe dzięki systemowi zarządzania energią.

Blog
iso-50005-implement-energy-management-dqs-solar panels field at sunset
Loading...

ISO 50005 - Wdrażanie systemu zarządzania energią

Blog
energie-header-blog-dqs-windraeder in tiefenperspektive
Loading...

System zarządzania energią według ISO 50001

Blog
energie-header-blog-dqs-windraeder in tiefenperspektive
Loading...

SDG i ISO 50001: Osiąganie celów zrównoważonego rozwoju

Audyty społeczne w łańcuchu dostaw

W kontekście rosnącej liczby przepisów ocena dostawców zyskuje na znaczeniu. Firmy są zobowiązane do identyfikowania, zapobiegania i korygowania rzeczywistych i potencjalnych skutków swojej działalności w zakresie praw człowieka. Jeśli chodzi o zapewnienie bezpiecznych i uczciwych warunków pracy, żaden środek nie jest lepszy niż audyt na miejscu.

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Zarządzanie dostawcami - zrównoważone systemowo

whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

CSR - Zrównoważony rozwój w łańcuchu dostaw

Blog
ISO 28000 ,ISO 28000 ZERTIFIZIERUNG
Loading...

Certyfikacja ISO 28000 - studium przypadku dla większego bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw

Blog
SOZIALAUDIT, SOZIALAUDIT LIEFERANTEN
Loading...

Audyty społeczne: Jak zmniejszyć obciążenie dostawców?

Blog
National Action Plan (NAP), MANDATORY HUMAN RIGHTS
Loading...

Ustawa o łańcuchu dostaw i należyta staranność w zakresie praw człowieka: Co dalej?

Blog
APSCA, Auditorenkompetenz
Loading...

Kompetencje audytorów w audytach społecznych - Co APSCA może oznaczać dla Państwa

Blog
MENSCHENRECHTLICHE SORGFALTSPFLICHT, SOZIALAUDIT
Loading...

Wdrażanie zasad należytej staranności w zakresie praw człowieka: Jaką rolę odgrywają audyty społeczne?

Blog
LKSG, LIEFERKETTENSORGFALTSPFLICHTENGESETZ
Loading...

Ustawa o należytej staranności w łańcuchu dostaw (niemiecka LkSG) uchwalona - co firmy powinny wziąć pod uwagę

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Prawa człowieka: Rozszerzone sprawozdania, więcej należytej staranności

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw dzięki audytom dostawców

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Ocena dostawcy pod kątem aspektów zrównoważonego rozwoju - sześć najważniejszych pytań

Raportowanie zrównoważonego rozwoju i wskaźniki ESG

To, czy raportowanie zrównoważonego rozwoju stanowi istotną wartość dodaną dla Twojej firmy, zależy przede wszystkim od wiarygodności i adekwatności Twojego raportu. Dla inwestorów, kredytodawców i powiązań biznesowych, niezależna weryfikacja przez DQS jest dowodem odporności raportowania zrównoważonego rozwoju.

Blog
ESRS Schulung: Einsteiger- und Anwendertrainings – Fit für die CSRD
Loading...

Szkolenie ESRS: Kursy świadomości i Practitioner - Fit for CSRD

Blog
CSRD für Unternehmen Schwellenwerte und Zeitplan
Loading...

CSRD - Których firm to dotyczy i kiedy się zaczyna? Progi i harmonogram

Blog
Nachhaltigkeitsberichtpflicht CSRD
Loading...

Obowiązek raportowania zrównoważonego rozwoju - Co oznacza dla mojej firmy dyrektywa o zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstw (CSRD)?

Blog
Prüfung Nachhaltigkeitsbericht Landis+Gyr
Loading...

Zewnętrzny audyt raportu zrównoważonego rozwoju Landis+Gyr: Udana premiera

Blog
AA1000 ACCOUNTABILITY PRINCIPLES STANDARDS, AA1000AP2018
Loading...

Weryfikacja Raportu Zrównoważonego Rozwoju Symrise 2021 zakończona sukcesem

Blog
TAXONOMIE Europäische taxonomie
Loading...

Unijna taksonomia: Co to oznacza dla firm?

Blog
CSR-BERICHTSPFLICHT ,CSR
Loading...

Obowiązek raportowania CSR: Jak rady nadzorcze mogą wywiązać się ze swojego "obowiązku przeglądu"

Blog
GREEN BOND STANDARD,  EU GREEN BOND STANDARD
Loading...

Jak UE chce finansować ochronę klimatu - Standard Zielonych Obligacji UE

Blog
EU-BERICHTSPFLICHT, CSR-BERICHTSPFLICHT
Loading...

Unijny obowiązek raportowania jest wzmacniany

Blog
TAXONOMIE Europäische taxonomie
Loading...

Taksonomia - Europejski System Klasyfikacji Zrównoważonego Zarządzania

Blog
CSR-BERICHTSPFLICHT ,CSR
Loading...

Obowiązek raportowania CSR: Wytyczne Komisji Europejskiej opublikowane

Blog
CLIMATE BONDS STANDARD, CLIMATE BONDS
Loading...

Standard obligacji klimatycznych nadal się rozwija

Blog
GRI-PILOTPROJEKT, Global Reporting Initiative
Loading...

Projekt pilotażowy GRI: Pierwszy sektorowy standard dla rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury

Blog
WASTE STANDARD, GRI 306
Loading...

Odpady jako szansa - GRI publikuje standard 306: Standard dotyczący odpadów

Blog
GRI SUSTAINABILITY REPORTING STANDARDS, Global Reporting Initiative
Loading...

Nowość: Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju GRI - Przegląd głównych zmian

Blog
AA1000 ACCOUNTABILITY PRINCIPLES STANDARDS, AA1000AP2018
Loading...

Zrównoważony rozwój: Duża aktualizacja normy AA1000 Zasady Odpowiedzialności.

Blog
GRI-STANDARD ,GRI Berichterstattung
Loading...

Rewizja uniwersalnych standardów GRI: Przegląd najważniejszych zmian i Twój wpływ

Blog
NORM ISO 22301, ISO 22301
Loading...

Nowelizacja normy ISO 22301: Jakie zmiany nadchodzą?

Blog
ISO 28000, ISO 28000:2022
Loading...

Rewizja standardu bezpieczeństwa łańcucha dostaw: Co zmienia się w ISO 28000:2022?

Blog
Norm ISOIEC 17029, ISOIEC 17029
Loading...

Weryfikacja i walidacja: Dlaczego nowa norma ISO/IEC 17029 jest tak ważna

Zrównoważone zaopatrzenie

Zamówienia publiczne są dla wielu firm najważniejszą dźwignią zmniejszającą ich wpływ na ludzi i środowisko. Różne badania wykazały, że ryzyko związane z prawami człowieka i środowiskiem jest szczególnie wyraźne na pierwszych etapach łańcucha wartości, np. przy wydobyciu surowców. Różne inicjatywy branżowe umożliwiają również małym i średnim przedsiębiorstwom wywieranie wpływu i ograniczanie ryzyka.

Blog
SMETA 6.0, Sozialaudit
Loading...

SMETA 6.0: Sedex aktualizuje swoją koncepcję audytu społecznego

Blog
BRCGS ETHICAL TRADE, BRC ETHICAL TRADE
Loading...

Przedstawiamy: Nowy standard BRCGS Ethical Trade and Responsible Sourcing (Etyczny handel i odpowiedzialne pozyskiwanie)

Blog
SMETA REMOTE AUDIT, SEDEX VIRTUAL ASSESSMENT
Loading...

Zdalny audyt SMETA: Sedex Virtual Assessment

Blog
ISO 20400 STANDARD ISO 20400
Loading...

Zrównoważone zamówienia publiczne: Wszystko, co musisz wiedzieć o nowej normie ISO 20400

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Prowadząc firmę, jesteś odpowiedzialny za swoich pracowników. Ich zdrowie fizyczne i psychiczne jest również podstawą sukcesu Państwa firmy. W końcu tylko zdrowi i zadowoleni pracownicy mogą pozostać zmotywowani i efektywni w obliczu rosnącego obciążenia pracą.

Blog
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy ISO 45001

whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

ISO 45001 - Planowanie działań

Blog
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

ISO 45005 - nowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas Covid-19

Blog
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

Bezpieczeństwo pracy wymaga komunikacji - Ważne pytania i odpowiedzi

Blog
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zgodność z przepisami: wypełnianie luk

Blog
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

Skuteczne wdrażanie ISO 45001

Zgodność i Due Diligence

Audyty zgodności z przepisami odgrywają istotną rolę w kompleksowym podejściu do zarządzania ryzykiem. Zaangażowanie niezależnego eksperta pomoże Państwu usystematyzować zarządzanie zgodnością i wyeliminować wszelkie luki. Wiarygodność wyników audytu w dużej mierze zależy od uczciwości i doświadczenia jednostki certyfikującej - to sprawia, że DQS jest właściwym wyborem.

Blog
a green paintbrush with some green paint, on a pale green background with some blank space on the le
Loading...

Greenwashing - rozpoznawanie i unikanie ryzyka

Blog
ISO 37001 ZERTIFIZIERUNG, ISO 37001
Loading...

Przeciwdziałanie korupcji: Vivo Energy otrzymuje pierwszy certyfikat ISO 37001

Blog
ISO 37001 ZERTIFIZIERUNG, ISO 37001
Loading...

Przeciwdziałanie korupcji: Osiem powodów, dla których warto mieć certyfikat ISO 37001

Blog
RISK MANAGEMENT, ISO 310012018
Loading...

Ułatw sobie zarządzanie ryzykiem dzięki znowelizowanej normie ISO 31001:2018

Certyfikacja zrównoważonego rozwoju

Sprawić, by zrównoważony rozwój był weryfikowalny i odporny: O to właśnie chodzi w niezależnej certyfikacji. W DQS koncentrujemy się na standardach, które rzeczywiście robią różnicę - dla Państwa firmy, środowiska i społeczeństwa.