Zrównoważony rozwój się opłaca - to takie proste. Tym, którzy wciąż mają co do tego wątpliwości, polecamy lekturę meta-badania From the Stockholder to the Stakeholder(2015): 88% analiz naukowych pokazuje, że firmy z solidnym zarządzaniem zrównoważonym rozwojem mogą, średnio, osiągać lepsze wyniki operacyjne i finansowe niż inne.

Ci, którzy postrzegają zrównoważony rozwój jako szansę, znajdą DQS jako właściwego partnera sparingowego do transformacji. Dzięki rzetelnym audytom, umożliwiamy przejrzystość, wzmacniamy zaufanie do organizacji i tworzymy podstawy do podejmowania świadomych decyzji - dla zarządu, inwestorów, nabywców, kredytodawców i innych interesariuszy.

Zarządzanie środowiskowe

Od wydobycia i zakupu surowców do gotowego produktu: Nasze portfolio oceny środowiskowej obejmuje cały łańcuch wartości. Zawsze mamy oko na Państwa system zarządzania środowiskiem.

Blog
service-excellence-beispiele-dqs-gemalte sonne im sand
Loading...

Model EFQM 2020: Nowy bodziec do osiągania doskonałości

Blog
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

Zakres normy ISO 14001 - czego wymaga norma?

Blog
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

Poprawa efektów działalności środowiskowej - czego wymaga norma?

Zarządzanie energią

Zwiększenie efektywności energetycznej, obniżenie kosztów energii i jednoczesna oszczędność podatków - jest to możliwe dzięki systemowi zarządzania energią.

Blog
energie-header-blog-dqs-windraeder in tiefenperspektive
Loading...

System zarządzania energią według ISO 50001

Blog
energie-header-blog-dqs-windraeder in tiefenperspektive
Loading...

SDG i ISO 50001: Osiąganie celów zrównoważonego rozwoju

Audyty społeczne w łańcuchu dostaw

W kontekście rosnącej liczby przepisów ocena dostawców zyskuje na znaczeniu. Firmy są zobowiązane do identyfikowania, zapobiegania i korygowania rzeczywistych i potencjalnych skutków swojej działalności w zakresie praw człowieka. Jeśli chodzi o zapewnienie bezpiecznych i uczciwych warunków pracy, żaden środek nie jest lepszy niż audyt na miejscu.

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Zarządzanie dostawcami - zrównoważone systemowo

Whitepaper
whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

CSR - Zrównoważony rozwój w łańcuchu dostaw

Blog
ISO 28000 ,ISO 28000 ZERTIFIZIERUNG
Loading...

Certyfikacja ISO 28000 - studium przypadku dla większego bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw

Raportowanie zrównoważonego rozwoju i wskaźniki ESG

To, czy raportowanie zrównoważonego rozwoju stanowi istotną wartość dodaną dla Twojej firmy, zależy przede wszystkim od wiarygodności i adekwatności Twojego raportu. Dla inwestorów, kredytodawców i powiązań biznesowych, niezależna weryfikacja przez DQS jest dowodem odporności raportowania zrównoważonego rozwoju.

Blog
CSRD für Unternehmen Schwellenwerte und Zeitplan
Loading...

CSRD - Których firm to dotyczy i kiedy się zaczyna? Progi i harmonogram

Blog
Nachhaltigkeitsberichtpflicht CSRD
Loading...

Obowiązek raportowania zrównoważonego rozwoju - Co oznacza dla mojej firmy dyrektywa o zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstw (CSRD)?

Zrównoważone zaopatrzenie

Zamówienia publiczne są dla wielu firm najważniejszą dźwignią zmniejszającą ich wpływ na ludzi i środowisko. Różne badania wykazały, że ryzyko związane z prawami człowieka i środowiskiem jest szczególnie wyraźne na pierwszych etapach łańcucha wartości, np. przy wydobyciu surowców. Różne inicjatywy branżowe umożliwiają również małym i średnim przedsiębiorstwom wywieranie wpływu i ograniczanie ryzyka.

Blog
SMETA 6.0, Sozialaudit
Loading...

SMETA 6.0: Sedex aktualizuje swoją koncepcję audytu społecznego

Blog
BRCGS ETHICAL TRADE, BRC ETHICAL TRADE
Loading...

Przedstawiamy: Nowy standard BRCGS Ethical Trade and Responsible Sourcing (Etyczny handel i odpowiedzialne pozyskiwanie)

Blog
SMETA REMOTE AUDIT, SEDEX VIRTUAL ASSESSMENT
Loading...

Zdalny audyt SMETA: Sedex Virtual Assessment

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Prowadząc firmę, jesteś odpowiedzialny za swoich pracowników. Ich zdrowie fizyczne i psychiczne jest również podstawą sukcesu Państwa firmy. W końcu tylko zdrowi i zadowoleni pracownicy mogą pozostać zmotywowani i efektywni w obliczu rosnącego obciążenia pracą.

Blog
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy ISO 45001

Blog
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

ISO 45005 - nowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas Covid-19

Blog
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

Bezpieczeństwo pracy wymaga komunikacji - Ważne pytania i odpowiedzi

Zgodność i Due Diligence

Audyty zgodności z przepisami odgrywają istotną rolę w kompleksowym podejściu do zarządzania ryzykiem. Zaangażowanie niezależnego eksperta pomoże Państwu usystematyzować zarządzanie zgodnością i wyeliminować wszelkie luki. Wiarygodność wyników audytu w dużej mierze zależy od uczciwości i doświadczenia jednostki certyfikującej - to sprawia, że DQS jest właściwym wyborem.

Blog
ISO 37001 ZERTIFIZIERUNG, ISO 37001
Loading...

Przeciwdziałanie korupcji: Vivo Energy otrzymuje pierwszy certyfikat ISO 37001

Blog
ISO 37001 ZERTIFIZIERUNG, ISO 37001
Loading...

Przeciwdziałanie korupcji: Osiem powodów, dla których warto mieć certyfikat ISO 37001

Blog
RISK MANAGEMENT, ISO 310012018
Loading...

Ułatw sobie zarządzanie ryzykiem dzięki znowelizowanej normie ISO 31001:2018

Certyfikacja zrównoważonego rozwoju

Sprawić, by zrównoważony rozwój był weryfikowalny i odporny: O to właśnie chodzi w niezależnej certyfikacji. W DQS koncentrujemy się na standardach, które rzeczywiście robią różnicę - dla Państwa firmy, środowiska i społeczeństwa.