Ma zaledwie trzy lata, a już jest integralną częścią świata biznesu: Międzynarodowa norma dotycząca systemów zarządzania antykorupcyjnego ISO 37001. W tym artykule dowiesz się, dlaczego tak wiele firm decyduje się obecnie na certyfikację.

1. Korupcja jest problemem - wszędzie

Wiele osób uważa, że korupcja ogranicza się do krajów o niskich dochodach. Jednak z badania przeprowadzonego przez firmę Ernst & Young, zajmującą się audytem finansowym, wyłania się inny obraz. Wynika z niego, że w ciągu ostatnich dwóch lat na przykład jedna na sześć firm w Niemczech doświadczyła poważnego przypadku oszustwa. Wskaźnik ten był nieco niższy niż w badaniu przeprowadzonym dwa lata temu. Jest to wystarczający powód, aby poważnie potraktować problem korupcji, niezależnie od szerokości geograficznej.

2. Ostrożnie, to znaczy z wyprzedzeniem

Norma ISO 37001 zawiera wytyczne dotyczące projektowania skutecznego systemu zarządzania antykorupcyjnego. Wdrażając wymagania tej normy, organizacje mogą zmniejszyć ryzyko indywidualnych i instytucjonalnych nadużyć oraz zapobiegać korupcji.

3. W razie wystąpienia incydentów jesteś chroniony prawnie

W przypadku dochodzenia organów nadzorczych lub karnych norma pomoże firmom i organizacjom wykazać, że podjęto odpowiednie kroki w celu zapobiegania korupcji. Już teraz skutkuje to złagodzeniem kary w niektórych jurysdykcjach. Z drugiej strony, można się spodziewać, że w przyszłości korupcja będzie karana jeszcze surowiej - ponieważ to, czego można uniknąć, będzie również karane surowiej.

4. Proporcjonalny wysiłek

Na przykład w wielu dużych niemieckich firmach tematem compliance zajmują się całe działy. Dla małych i średnich firm taki dział jest niepraktyczny - zbyt kosztowny. W tym miejscu norma ISO 37001 może stanowić remedium, ponieważ można ją dostosować do wielu różnych typów organizacji. Środki muszą być dostosowane do wielkości, struktury, lokalizacji, branży, zakresu i złożoności działalności oraz ryzyka danej organizacji, niezależnie od tego, czy jest to duża firma, czy stowarzyszenie, i muszą być proporcjonalne. Zgodnie z zasadą adekwatności, organizacje nie muszą się też obawiać nadmiernej biurokracji.

5. Korzyści dla konkurencji

Certyfikacja antykorupcyjna może przynieść korzyści ekonomiczne, ponieważ stanowi wyraźny sygnał dla nabywców, klientów i konsumentów. Formalne i zdecydowane zaangażowanie organizacji w walkę z korupcją może przynieść jej przewagę konkurencyjną i wzmocnić reputację.

6. Żadnych przykrych niespodzianek z
partnerami biznesowymi

W normie ISO 37001 główną rolę odgrywa należyta staranność, a zwłaszcza weryfikacja partnerów biznesowych. Wdrażając skuteczny system zarządzania antykorupcyjnego, masz pewność, że Twoi dostawcy również traktują tę kwestię poważnie.

7. Zaufanie interesariuszy

Norma ISO 37001 zawiera wymagania, które mogą być zweryfikowane i certyfikowane. Certyfikacja daje zatem pewność kierownictwu, inwestorom, pracownikom, klientom oraz innym interesariuszom, że podejmowane są kroki w celu zminimalizowania ryzyka korupcji. Ogólnie rzecz biorąc, certyfikat ISO 37001 jest postrzegany jako dowód, że podejmowane są znaczące kroki w celu zapobiegania łapówkarstwu i korupcji.

8. Kultura korporacyjna

Wdrożenie normy ISO 37001 przyczynia się do rozwoju kultury uczciwości, przejrzystości i prawidłowości oraz uznaje znaczenie i ochronę osób zgłaszających przypadki naruszenia. Ma to pozytywny wpływ na kulturę korporacyjną.

DQS - Twój partner w certyfikacji ISO 37001

Jako akredytowana jednostka certyfikująca, stawiamy wyłącznie na doświadczonych audytorów, tworzymy dodatkową wartość poprzez znaczące raporty z audytów i prowadzimy Państwa przez cały proces certyfikacji ISO 37001. W ten sposób przyczyniamy się do trwałego sukcesu naszych klientów. Więcej informacji na temat normy ISO 37001 można znaleźć tutaj.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner  jest specjalistą ds. badań i komunikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa żywności. Na tym stanowisku śledzi wszystkie ważne wydarzenia w tym kontekście i informuje o nich naszych klientów w comiesięcznym biuletynie. Prowadzi także doroczną konferencję Sustainability Heroes.

Loading...