Iako je stara tek tri godine već je integralni dio poslovnog svijeta: Međunarodna norma za sustave upravljanja za suzbijanje podmićivanja ISO 37001. U nastavku saznajte zašto se toliko organizacija trenutno odlučuje na certifikaciju.

1. Korupija je problem - svugdje

Mnogi vjeruju da je korupcija ograničena na zemlje s niskim prihodima. Međutim, istraživanje financijske revizorske kuće Ernst & Young daje drugačiju sliku. Pokazuje da je u posljednje dvije godine, na primjer, jedno od šest poduzeća u Njemačkoj doživjelo slučaj velike prijevare. Stopa koja je bila nešto niža u istraživanju od prije dvije godine. To je dovoljan razlog da se pitanje korupcije shvati ozbiljno, bez obzira na vašu geografsku širinu.

2. Upozoren znači i spreman

ISO 37001 daje smjernice za uspostavu djelotvornog sustava upravljanja za sprječavanje korupcije. Implementacijom zahtjeva norme, organizacija može smanjiti rizik lošeg ponašanja na razini pojedinca ili institucije i spriječiti korupciju.

3. Ako dođe do incidenta, pravno ste zaštićeni

U slučaju regulatorne ili kaznene istrage, norma poduzećima i organizacijama pomaže pokazati da su poduzeli dogovarajuće korake za sprječavanje korupcije. To već ima utjecaj ublažavanja kazne u nekim jurisdikcijama. Za očekivati je da će se korupcija u budućnosti još strože kažnjavati - jer će se strože kažnjavati što se može izbjeći.

4. Proporcionalan napor

Cijeli odjeli u mnogim velikim njemačkim poduzećima, na primjer, bave se temom usklađenosti. Za mala i srednja poduzeća takav odjel nije praktičan zbog prevelikih troškova. Tu ISO 37001 može poslužiti kao lijek, jer se norma može prilagoditi širokom rasponu vrsta organizacija. Mjere se moraju prilagoditi veličini, strukturi, lokaciji, industriji, opsegu i složenosti aktivnosti, i rizicima same organizacije, bilo da se radi o velikom poduzeću ili udruzi, te moraju biti razmjerne. U skladu s tim načelom prikladnosti organizacije se ne moraju bojati pretjerane birokracije.

5. Konkurentske prednosti

Certifikacija sustava za sprječavanje korupcije može donijeti ekonomske prednosti jer šalje snažan signal kupcima, klijentima i potrošačima. Formalna i snažna predanost borbi protiv korupcije u organizaciji mogu dovesti do konkurentskih prednosti i ojačanog ugleda.

6. Bez neugodnih iznenađenja s poslovnim partnerima

Dubinska analiza predstavlja središnji aspekt norme ISO 37001, posebno provjera poslovnih partnera. Primjenom djelotvornog sustava upravljanja sprječavanjem korupcije osiguravate da i vaši dobavljači ozbiljno shvate taj problem.

7. Povjerenje dionika

ISO 37001 sadrži zahtjeve koje se može verificirati i certificirati. Certifikacija stoga pruža jamstvo upravi, ulagačima, zaposlenicima, kupcima kao i drugim dionicima da se poduzimaju koraci za smanjenje rizika korupcije. Općenito je certifikacija prema ISO 37001 dokaz da su poduzeti značajni koraci za sprječavanje podmićivanja i korupcije.

8. Corporativna kultura

Implementacija ISO 37001 doprinosti kulturi integriteta, transparentnosti i pravilnosti te prepoznaje značaj i zaštitu zviždača. To ima pozitivan utjecaj na korporativnu kulturu.

DQS - Vaš partner za ISO 37001 certifikaciju

Kao akreditirano certifikacijsko tijelo oslanjamo se isključivo na auditore s iskustvom, stvaramo dodanu vrijednost smislenim izvještajima o auditu i vodimo vas kroz cijeli proces certifikacije prema ISO 37001. Na taj način doprinosimo održivom uspjehu naših klijenata. Više informacija o ISO 37001 možete pronaći ovdje.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...