Podignite svoj sustav za suzbijanje podmićivanja na novu razinu

Norma ISO 37001 objavljena je 2016. godine. Predstavlja međunarodno važeći standard koji organizacije mogu koristiti za certificiranje svog sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja. Takvo certificiranje poduzećima omogućuje da učinkovito sprječavaju i suzbijaju korupciju te da tu predanost dokažu globalno priznatim certifikatom koji je izdalo neovisno tijelo.

Smanjen rizik od podmićivanja u poduzeću

Veće povjerenje među svim dionicima

Veće konkurentske prednosti na natječajima

Priznati dokazi za istrage od strane vlasti

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

ISO 37001: Važna norma za borbu protiv korupcije

Objavljivanjem norme ISO 37001 2016. godine zamijenjen je britanski standard BS 10500, koji se do tada koristio u cijelom svijetu. ISO norma uključuje sve zahtjeve koje mora ispuniti sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja i borbu protiv korupcije. Osim toga, norma sadrži opsežne opise mogućnosti za djelovanje unutar organiacije u proaktivnoj borbi protiv korupcije.

Certifikacija prema normi ISO 37001 razvijena je na način da, u načelu, svaka organizacija koja želi proaktivno spriječiti i boriti se protiv korupcije može proći audit. Budući da norma slijedi istu strukturu kao ISO 9001 ili ISO 14001, zahtjevi se mogu ispuniti uz relativno malo dodatnog napora i integrirati u postojeći sustav upravljanja.

Sve potrebne mjere slijede globalno primjenjive antikorupcijske smjernice i ispunjavaju sve zakonske zahtjeve. Sadržaj norme odnosi se i na podmićivanje od strane zaposlenika poduzeća, od strane samog poduzeća, i na korupciju kod poslovnih partnera ili povezanih društava.

Važan cilj ISO norme je osigurati da prevencija korupcije postane dio transparentne i otvorene korporativne kulture.

Više
Manje 
Anforderungen
Loading...

Zahtjevi norme ISO 37001

Da biste dobili certifikat prema normi ISO 37001 vaša organizacija mora ispunjavati određene zahtjeve. Na primjer, potrebna je posebna politika za borbu protiv prijevare i korupcije.

Osim toga, od vas se traži da razvijete posebne mjere za borbu protiv korupcije, kao i mjere za sprječavanje prijevara. Ove mjere mora nadzirati voditelj praćenja usklađenosti kojeg ste vi imenovali. Sukladno tome, ako takva pozicija već ne postoji, mora se stvoriti.

Svi zaposlenici moraju biti educirani na temu "korupcije" za potrebe ISO 37001 certifikacije. Time se osigurava da prevencija prijevara u srednjem roku postane dio korporativne kulture. Također je važno primijeniti dubinske analize i dužnu pažnju u novčanim transakcijama ili projektima, te odabiru poslovnih partnera i zaposlenika.

Osnovni preduvjet za prolazak ISO 37001 audita je dosljedna kontrola i reguliranje financija u vašoj organizaciji ili poduzeću. To uključuje redovite analize i procjene situacije kao i pojedinih odjela, pravaca djelovanja i procesa u organizaciji.

Više
Manje 
Zielgruppe
Loading...

Kojim organizacijama je namijenjena certifikacija prema normi ISO 37001?

Načelno je ISO 37001 međuindustrijska norma koja se primjenjuje na organizacije svih vrsta i veličina. Svako poduzeće može biti certificirano u skladu s ovom normom.

Sve renomirane organizacije žele se aktivno boriti protiv korupcije i prijevarnih radnji i postupaka. To se odnosi interno na zaposlenike, rukovoditelje i menadžment, kao i eksterno na poslovne partnere ili dobavljače. Međutim, ISO 37001 certifikat poduzećima nudi priliku da svoje visoke standarde usklađenosti pokažu vanjskom svijetu na objektivno provjerljiv način.

Time se stječe povjerenje poslovnih partnera i kupaca. Pozitivna reputacija zauzvrat može imati povoljan učinak na gospodarski razvoj i konkurentnost poduzeća. Zahvaljujući međunarodnom priznanju ISO 37001, predanost aktivnoj borbi i sprječavanju korupcije pozitivno utječe na globalne poslovne odnose.

Više
Manje 
Welche Arten
Loading...

Zahtjevi detaljno

Norma ISO 37001 temelji se na strukturi visoke razine i stoga slijedi istu strukturu kao i ostale ISO norme. Zato se certificiranje može provesti brže i lakše ako već postoji odgovarajući certificirani sustav upravljanja.

Što poduzeća moraju posebno ispuniti za ISO 37001:

  • Okolina organizacije: Poduzeća trebaju definiraju opseg certificiranog sustava upravljanja suzbijanjem podmićivanja. To uključuje definiranje rizika od korupcije za organizaciju ili pojedinačne odjele. Osim toga, moraju se definirati mjere za poduzimanje preventivnih radnji protiv podmićivanja. Analize i procjene rizika sastavni su dio posla koji se mora obaviti za uspješan audit.
  • Rukovoditelji: Uprava mora preuzeti odgovornost za uvođenje, održavanje i optimizaciju sustava upravljanja suzbijanjem podmićivanja. To uključuje dodjeljivanje fiksnih uloga i odgovornosti unutar ovog sustava.
  • Planiranje: Sve mjere za suzbijanje podmićivanja zahtijevaju sveobuhvatno planiranje, popraćeno definicijama ciljeva i planiranjem resursa (financijskih i ljudskih).
  • Operacije: U pogledu operacija ISO 37001 prvenstveno zahtijeva provedu procesa dubinske analize.
  • Izvedba i evaluacija: Napredak mjera i procesa unutar uvedenog sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja mora biti mjerljiv. Na taj se način može izvršiti evaluacija i naknadno poboljšanje sustava upravljanja. S tim ciljem mogu se provoditi interni auditi.
Više
Manje 
Business28.png
Loading...

Proces certifikacije prema ISO 37001

Nakon što implementirate sve zahtjeve norme, možete certificirati svoj sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja. Pritom ćete proći kroz višestupanjski proces certifikacije u DQS-u. Ako u organizaciji već postoji uspostavljeni certificirani sustav upravljanja, proces se može skratiti.

U prvom koraku s nama razgovarate o svojoj organizaciji, svom sustavu upravljanja i ciljevima certifikacije. Na temelju toga odmah ćete dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Za veće projekte certificiranja sastanak za planiranje je vrijedna prilika za upoznavanje svog auditora, kao i za izradu individualnog programa audita za sva uključena područja i lokacije.

Predaudit također nudi priliku da se unaprijed identificiraju prilike za poboljšanje, kao i snage vašeg sustava upravljanja. Obje usluge su izborne.

Certifikacijski audit počinje analizom sustava (faza 1 audita) i ocjenom vaše dokumentacije, ciljeva, rezultata ocjene uprave i internih audita. U ovom procesu utvrđujemo je li vaš sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja dovoljno razvijen i spreman za certifikaciju. U sljedećem koraku (faza 2 audita) vaš DQS auditor na licu mjesta procjenjuje učinkovitost svih procesa upravljanja. Na završnom sastanku pružit će vam detaljnu prezentaciju rezultata i potencijalnih poboljšanja za vašu organizaciju. Po potrebi će se dogovoriti akcijski planovi. 

Nakon certifikacijskog audita rezultate ocjenjuje neovisni certifikacijski odbor DQS-a. Primit ćete izvještaj o auditu koji dokumentira rezultate audita. Ako su ispunjeni svi zahtjevi ISO 37001, dobit ćete međunarodno priznati certifikat.

Kako bismo osigurali da vaša organizacija ispunjava sve važne kriterije norme i nakon certifikacijskog audita, provodimo godišnje nadzorne audite. To osigurava kompetentnu podršku za stalno poboljšavanje vašeg sustava upravljanja i poslovnih procesa.

Certifikat vrijedi najviše tri godine. Ponovna certifikacija - recertifikacija se provodi pravovremeno prije isteka kako bi se osigurala kontinuirana usklađenost s primjenjivim zahtjevima norme. Po potvrdi ispunjenja zahtjeva izdaje se nova potvrda.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta ISO 37001 certifikacija?

Cijena ISO 37001 certifikata ovisi o brojnim čimbenicima. Na primjer, postoji li već certificirani sustav upravljanja. Osim toga, veličina i složenost vaše organizacije i vašeg sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja utječu na trajanje audita, a time i na cijenu. Rado ćemo Vam dati individualnu ponudu za vašu organizaciju bez obveza.

Business2.png
Loading...

Zašto je DQS pravi partner za ISO 37001 certifikaciju?

  • Raspolažemo globalnom mrežom kvalificiranih ISO 37001 auditora.
  • Nudimo iskusan tim s lokalnim osobnim kontaktima.
  • Pratimo vas na svakom koraku na putu do ISO 37001 certifikata - profesionalno i pouzdano.
  • Imamo veliko iskustvo i stručno znanje u svim industrijama.
  • Specijalizirani smo za certificiranje prema međunarodnim normama.
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu

Vaša lokalna kontakt osoba

Rado ćemo vam poslati prilagođenu ponudu za ISO 37001 certifikaciju.