Podignite svoj sistem za anti-korupciju na novi nivo

Standard ISO 37001 objavljen je 2016. godine. Predstavlja međunarodno važeći standard koji firme u Bosni i Hercegovini mogu koristiti za certificiranje svog sistema upravljanja anti-korupcijom. Takvo certificiranje omogućuje firmama da učinkovito sprječavaju i suzbijaju korupciju te da tu predanost dokažu globalno priznatim certifikatom koji je izdalo neovisno tijelo.

Smanjen rizik od podmićivanja u poduzeću

Veće povjerenje među svim sudionicima

Veće konkurentske prednosti na tenderima

Priznati dokazi za istrage od strane vlasti

Business10.png
Loading...

ISO 37001: Važan standard za borbu protiv korupcije u BiH

Objavljivanjem standarda ISO 37001 2016. godine zamijenjen je britanski standard BS 10500, koji se do tada koristio u cijelom svijetu. ISO standard uključuje sve zahtjeve koje sistem upravljanja anti-korupcijom mora ispuniti. Osim toga, standard sadrži opsežne opise mogućnosti za djelovanje unutar firmi u proaktivnoj borbi protiv korupcije.

Certifikacija prema standardu ISO 37001 razvijena je na način da, u načelu, svaka firma u Bosni i Hercegovini i svijetu, koja želi proaktivno spriječiti i boriti se protiv korupcije može proći audit. Budući da standard slijedi istu strukturu kao ISO 9001 ili ISO 14001, zahtjevi se mogu ispuniti uz relativno malo dodatnog napora i integrisati u postojeći sistem upravljanja.

Sve potrebne mjere slijede globalno primjenjive anti-korupcijske smjernice i ispunjavaju sve zakonske zahtjeve Bosne i Hercegovine. Sadržaj standarda odnosi se i na podmićivanje od strane zaposlenika poduzeća, od strane samog poduzeća, i na korupciju kod poslovnih partnera ili povezanih društava.

Važan cilj ISO standarda je osigurati da prevencija korupcije postane dio transparentne i otvorene korporativne kulture.

Prikaži više
Prikaži manje
Technology32.png
Loading...

Zahtjevi standarda ISO 37001

Da biste dobili certifikat prema standardu ISO 37001 vaša firma ili organizacija mora ispunjavati određene zahtjeve. Na primjer, potrebna je posebna politika za borbu protiv prevare i korupcije.

Osim toga, od vas se traži da razvijete posebne mjere za borbu protiv korupcije, kao i mjere za sprječavanje prevara. Ove mjere mora nadzirati voditelj praćenja usklađenosti kojeg ste vi imenovali. U skladu s tim, ako takva pozicija već ne postoji, mora se stvoriti.

Svi zaposlenici moraju biti edukovani na temu "korupcije" za potrebe ISO 37001 certifikacije. Time se osigurava da prevencija prevara u srednjem roku postane dio korporativne kulture. Također je važno primijeniti dubinsku analizu i dužnu pažnju u novčanim transakcijama ili projektima, te odabiru poslovnih partnera i zaposlenika.

Osnovni preduslov za prolazak ISO 37001 audita je dosljedna kontrola i regulisanje finansija u vašoj organizaciji ili firmi. To uključuje redovne analize i procjene situacije kao i pojedinih odjela, pravaca djelovanja i procesa u firmi.

Prikaži više
Prikaži manje
Ecology11.png
Loading...

Kojim organizacijama u BiH je namijenjena certifikacija prema standardu ISO 37001?

Načelno je ISO 37001 međuindustrijski standard koji se primjenjuje na firme svih vrsta i veličina u Bosni i Hercegovini. Svaka firma može biti certificirana u skladu s ovim standardom.

Sve renomirane firme u Bosni i Hercegovini i svijetu žele se aktivno boriti protiv korupcije i prevarnih radnji i postupaka. To se odnosi interno na zaposlenike, rukovodioce i menadžment, kao i eksterno na poslovne partnere ili dobavljače. Međutim, ISO 37001 certifikat firmama nudi priliku da svoje visoke standarde usklađenosti pokažu vanjskom svijetu na objektivno provjerljiv način.

Time se stječe povjerenje poslovnih partnera i kupaca. Pozitivna reputacija zauzvrat može imati povoljan učinak na privredni razvoj i konkurentnost poduzeća. Zahvaljujući međunarodnom priznanju ISO 37001, predanost aktivnoj borbi i sprječavanju korupcije također je od prednosti u globalnim poslovnim odnosima.

Prikaži više
Prikaži manje
Arrows17.png
Loading...

Zahtjevi detaljno

Standard ISO 37001 temelji se na strukturi visokog nivoa i stoga slijedi istu strukturu kao i ostali ISO standardi. Zato se certificiranje može provesti brže i lakše ako već postoji odgovarajući certificirani sistem upravljanja.

Šta firme moraju posebno ispuniti za ISO 37001:

  • Okolina organizacije: Firme trebaju definisati opseg certificiranog sistema upravljanja anti-korupcijom. To uključuje definisanje rizika od korupcije za firmu ili pojedinačne odjele. Osim toga, moraju se definisati mjere za poduzimanje preventivnih radnji protiv podmićivanja. Analize i procjene rizika sastavni su dio posla koji se mora obaviti za uspješan audit.
  • Rukovodioci: Uprava mora preuzeti odgovornost za uvođenje, održavanje i optimizaciju sistema upravljanja suzbijanjem korupcije. To uključuje dodjeljivanje fiksnih uloga i odgovornosti unutar ovog sistema.
  • Planiranje: Sve mjere za suzbijanje korupcije zahtijevaju sveobuhvatno planiranje, popraćeno definicijama ciljeva i planiranjem resursa (finansijskih i ljudskih).
  • Operacije: U pogledu operacija ISO 37001 prvenstveno zahtijeva provođenje procesa dubinske analize.
  • Provedba i evaluacija: Napredak mjera i procesa unutar uvedenog sistema upravljanja anti-korupcijom mora biti mjerljiv. Na taj se način može izvršiti evaluacija i naknadno poboljšanje sistema upravljanja. S tim ciljem mogu se provoditi interni auditi.
Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Proces certifikacije prema ISO 37001 u BiH

Nakon što implementirate sve zahtjeve standarda, možete certificirati svoj sistem upravljanja anti-korupcijom. Pritom ćete proći kroz višestepeni proces certifikacije u DQS BiH. Ako u firmi već postoji uspostavljeni certificirani sistem upravljanja, proces se može skratiti.

U prvom koraku s nama razgovarate o svojoj firmi, svom sistemu upravljanja i ciljevima certifikacije. Na temelju toga odmah ćete dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Za veće projekte certificiranja sastanak za planiranje je vrijedna prilika za upoznavanje auditora, kao i za izradu individualnog programa audita za sva uključena područja i lokacije.

Predaudit također nudi priliku da se unaprijed identificiraju prilike za poboljšanje, kao i jake strane vašeg sistema upravljanja. Obje usluge nisu obavezne.

Certifikacijski audit počinje analizom sistema (faza 1 audita) i ocjenom vaše dokumentacije, ciljeva, rezultata pregleda menadžmenta i internih audita. U ovom procesu utvrđujemo je li vaš sistem upravljanja anti-korupcijom dovoljno razvijen i spreman za certifikaciju. U sljedećem koraku (faza 2 audita) DQS auditor na licu mjesta procjenjuje učinkovitost svih procesa upravljanja. Na završnom sastanku pružit će vam detaljnu prezentaciju rezultata i potencijalnih poboljšanja za vašu firmu. Po potrebi će se dogovoriti akcijski planovi. 

Nakon certifikacijskog audita rezultate ocjenjuje neovisni certifikacijski odbor DQS-a. Primit ćete izvještaj o auditu koji dokumentira rezultate audita. Ako su ispunjeni svi zahtjevi ISO 37001, dobit ćete međunarodno priznati certifikat.

Kako bismo osigurali da vaša firma ispunjava sve važne kriterije standarda i nakon certifikacijskog audita, provodimo godišnje nadzorne audite. To osigurava kompetentnu podršku za stalno poboljšavanje vašeg sistema upravljanja i poslovnih procesa.

Certifikat vrijedi najviše tri godine. Ponovna certifikacija - recertifikacija se provodi pravovremeno prije isteka kako bi se osigurala kontinuirana usklađenost s primjenjivim zahtjevima standarda. Po potvrdi ispunjenja zahtjeva izdaje se novi certifikat.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta ISO 37001 certifikacija u BiH?

Cijena ISO 37001 certifikata u Bosni i Hercegovini ovisi o brojnim faktorima. Na primjer, postoji li već certificirani sistem upravljanja. Osim toga, veličina vaše firme i složenost sistema upravljanja anti-korupcijom utječu na trajanje audita, a time i na cijenu. Rado ćemo Vam dati individualnu ponudu za vašu firmu ili organizaciju bez obaveza.

Business2.png
Loading...

Zašto je DQS BiH pravi partner za ISO 37001 certifikaciju?

  • Raspolažemo globalnom mrežom kvalificiranih ISO 37001 auditora.
  • Nudimo iskusan tim s ličnim kontaktima u Bosni i Hercegovini, regiji i svijetu.
  • Pratimo vas na svakom koraku na putu do ISO 37001 certifikata - profesionalno i pouzdano.
  • Imamo veliko iskustvo i stručno znanje u svim industrijama.
  • Specijalizirani smo za certificiranje prema međunarodnim standardima.
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu u DQS BiH

Vaša lokalna kontakt osoba u BiH

Rado ćemo vam poslati prilagođenu ponudu za ISO 37001 certifikaciju.