Podignite sistem upravljanja protiv mita i korupcije na novi nivo

U 2016. godini objavljen je standard ISO 37001. Njime se uspostavlja međunarodno važeći standard koji kompanije mogu da koriste za sertifikaciju svog antikorupcijskog menadžmenta. Takva sertifikacija omogućava kompanijama da efikasno spreče i bore se protiv korupcije i da dokažu tu posvećenost globalno priznatim sertifikatom izdatim od strane nezavisnog tela.

Smanjen rizik od korupcije u kompaniji

Veće poverenje među svim zainteresovanim stranama

Veće konkurentske prednosti na tenderima

Priznati dokazi u slučajevima istražnog postupka

ISO 37001: Važan standard za borbu protiv korupcije

Objavljivanje ISO 37001 2016. godine zamenilo je britanski standard BS 10500, koji je do tada korišćen širom sveta. ISO standard obuhvata sve zahteve koje sistem menadžmenta za sprečavanje i borbu protiv korupcije mora da ispuni. Pored toga, standard sadrži sveobuhvatne opise opcija za delovanje kompanija za proaktivnu i konstantnu borbu protiv korupcije.

Sertifikacija ISO 37001 razvijena je na takav način da, u principu, svaka kompanija koja želi da proaktivno spreči i bori se protiv korupcije može da prođe audit. S obzirom da standard sledi istu strukturu kao ISO 9001 ili ISO 14001, zahtevi se mogu ispuniti sa relativno malo dodatnih mera i napora i integrisati u postojeći sistem menadžmenta.

Sve neophodne mere prate globalno primenljive antikorupcijske smernice i ispunjavaju sve zakonske uslove. Sadržaj standarda odnosi se kako na podmićivanje od strane zaposlenih u kompaniji, od strane same kompanije, tako i na korupciju koja nailazi na poslovne partnere ili povezane kompanije.

Važan cilj ovog ISO standarda je da se osigura da prevencija korupcije postane deo transparentne i otvorene korporativne kulture.

Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Zahtevi ISO 37001

Da biste bili sertifikovani prema ISO 37001, vaša kompanija ili organizacija moraju da ispune određene zahteve. Na primer, potrebna je specifična politika za borbu protiv prevara i korupcije.

Pored toga, od vas se traži da razvijete specifične antikorupcijske mere, kao i mere prevencije prevara. Ove mere nadgleda imenovani menadžer usaglašenosti. U skladu sa tim, takva pozicija mora da se kreira, ukoliko već ne postoji.

Svi zaposleni moraju biti obučeni i edukovani na temu "korupcije" za sertifikaciju ISO 37001. To je potrebno da bi se osiguralo da prevencija prevara postane deo korporativne kulture. Takođe je važno primeniti "due diligence" i posebne mere u novčanim transakcijama ili projektima, kao i u izboru poslovnih partnera i zaposlenih.

Osnovu za ISO 37001 audit čini dosledna kontrola i regulisanje finansija u vašoj kompaniji. To podrazumeva redovne analize i procene situacije kao i pojedinačnih odeljenja, pravaca delovanja i procesa.

Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Za koje kompanije je pogodna ISO 37001 sertifikacija?

U osnovi, ISO 37001 je standard koji se primenjuje na kompanije svih vrsta i veličina, i u svim industrijama. Svako preduzeće može biti sertifikovano u skladu sa ovim standardom.

Sve ugledne kompanije žele aktivno da se bore protiv korupcije i odbace prevarantske akte i prakse. To se interno odnosi na zaposlene, rukovodioce i rukovodstvo, kao i na spoljne poslove ili dobavljače. Međutim, ISO 37001 sertifikacija pruža kompanijama mogućnost da na objektivno proverljiv način prenesu svoje visoke standarde usaglašenosti spoljnom svetu.

Ovo pomaže da steknete poverenje poslovnih partnera i klijenata. Pozitivna reputacija zauzvrat može povoljno uticati na ekonomski razvoj i konkurentnost kompanije. Zahvaljujući međunarodno priznatom sertifikatu  ISO 37001, posvećenost aktivnoj borbi i sprečavanju korupcije takođe je povoljna u globalnim poslovnim odnosima.

Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Zahtevi standarda - detaljnije

Zahtevi u standardu ISO 37001 zasnivaju se na strukturi visokog nivoa i na taj način prate istu strukturu kao i drugi ISO standardi. Iz tog razloga, sertifikacija se može sprovoditi brže i lakše ako odgovarajući sertifikovani sistem menadžmenta već postoji.

Koje zahteve kompanije posebno moraju da ispune za ISO 37001:

  • Organizaciono okruženje: Neophodno je da kompanije definišu opseg sertifikovanog sistema upravljanja za borbu protiv korupcije. To podrazumeva definisanje rizika od korupcije za preduzeće ili pojedinačna odeljenja. Pored toga, moraju se definisati preventivne mere protiv podmićivanja. Analize i procene rizika su sastavni deo posla koji se mora obaviti radi uspešnosti audita.
  • Rukovodioci: Rukovodstvo mora da preuzme odgovornost za uvođenje, održavanje i optimizaciju sistema upravljanja borbom protiv korupcije. To uključuje dodeljivanje fiksnih uloga i odgovornosti unutar ovog sistema.
  • Planiranje: Sve antikorupcijske mere zahtevaju sveobuhvatno planiranje, praćeno ciljnim definicijama i planiranjem resursa (finansijskim i ljudskim).
  • Operacije: U ovom odeljku ISO 37001 prvenstveno precizira da se "due diligence" procesi (principi savesnog poslovanja) primenjuju.
  • Učinak i procena: Primenjeni antikorupcijski sistem trebalo bi da učini napredak mera i procesa merljivim. Na taj način može doći do procene i naknadnog unapređenja sistema menadžmenta. U tu svrhu mogu se izvršiti interni auditi.
Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Proces sertifikacije prema ISO 37001

Kada se svi zahtevi standarda sprovedu, možete da verifikujete sistem upravljanja borbom protiv korupcije prijavom za sertifikaciju. Na taj način ćete proći kroz višestepeni proces sertifikacije u DQS-u. Ako je u preduzeću već uspostavljen sertifikovani sistem menadžmenta, proces se može skratiti integracijom novog sistema upravljanja u već postojeći srodni sistem.

U prvom koraku razgovaraćemo o vašoj kompaniji, sistemu menadžmenta i ciljevima sertifikacije sa DQS. Možemo se čuti telefonom, ili zakazati lični sastanak - uživo ili putem video poziva. Na osnovu detalja i informacija koje dobijemo, kreiraćemo detaljnu i transparentnu ponudu prilagođenu individualnim potrebama vaše kompanije.

Posebno za veće projekte sertifikacije, sastanak planiranja je dragocena prilika da se upoznate sa auditorom, kao i da zajednički razvijemo individualni plan audita za sve uključene oblasti i lokacije.

Pred-audit takođe nudi mogućnost da unapred identifikujete potencijal za poboljšanje, kao i prednosti vašeg sistema upravljanja.

Obe usluge su opcione.

Sertifikacioni audit počinje analizom sistema (faza 1 - provera spremnosti) i ocenom sistemske dokumentacije, ciljeva, rezultata pregleda upravljanja i internih audita. U ovom procesu određujemo da li je vaš sistem upravljanja borbom protiv korupcije dovoljno razvijen i spreman za sertifikaciju.

U sledećem koraku (faza 2 - sertifikaciona provera), vaš DQS auditor na lokaciji procenjuje efikasnost svih procesa upravljanja. Na završnom sastanku obezbediće vam detaljnu prezentaciju rezultata i potencijalnih poboljšanja za vašu kompaniju. Ako bude potrebno, biće dogovoreni akcioni planovi.

Nakon sertifikacionog audita, rezultate provere ocenjuje nezavisni sertifikacioni odbor DQS-a. Dobićete izveštaj sa audita koji dokumentuje rezultate provere. Ako su ispunjeni svi zahtevi ISO 37001, dobićete međunarodno priznat sertifikat za trogodišnji sertifikacioni ciklus.

Da bismo se uverili da vaša kompanija nastavlja da ispunjava sve važne kriterijume standarda nakon sertifikacionog audita, sprovodimo nadzorne audite na godišnjem nivou. To pruža kompetentnu podršku za stalno unapređenje vašeg sistema menadžmenta i poslovnih procesa.

Sertifikat važi najviše tri godine. Resertifikacija se sprovodi blagovremeno pre isteka roka kako bi se obezbedilo kontinuirano poštovanje važećih standardnih zahteva i kontinuitet u sertifikaciji. Po uspešno realizovanoj resertifikaciji, izdaje se novi trogodišnji sertifikat.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta sertifikacija prema ISO 37001?

Troškovi sertifikacije ISO 37001 zavise od više faktora. Na primer, važnu ulogu igra činjenica da li sertifikovani sistem upravljanja već postoji. Pored toga, veličina vaše kompanije i složenost sistema upravljanja borbom protiv korupcije utiču na trajanje audita, a samim tim i na cenu.

Biće nam drago da Vam na osnovu informacija dobijenih od Vas, damo individualnu ponudu za Vašu kompaniju ili organizaciju bez ikakvih obaveza sa Vaše strane.

Business2.png
Loading...

Zašto je DQS vaš savršen partner za ISO 37001 sertifikaciju

  • Na raspolaganju vam je svetska mreža kvalifikovanih auditora za ISO 37001
  • Nudimo iskusan međunarodni tim sa lokalnim kontaktima.
  • Pratimo vas na svakom koraku do ISO 37001 sertifikacije - profesionalno i pouzdano.
  • Imamo bogato iskustvo i stručnost u različitim industrijama.
  • Specijalizovani smo za sertifikaciju u skladu sa većinom međunarodnih standarda.
Contact-middle-east-woman-shutterstock_1461128441.jpg
Loading...

Upit za ponudu

Vaš lokalni kontakt - DQS Srbija

Biće nam drago da Vam dostavimo pojedinačnu ponudu za ISO 37001 sertifikaciju. Nazovite nas bez oklevanja.