Yolsuzlukla mücadele yönetiminizi yeni bir seviyeye taşıyın

2016 yılında yayınlanan ISO 37001 standardı, şirketlerin yolsuzlukla mücadele yönetimlerini belgelemek için kullanabilecekleri uluslararası geçerliliği olan bir standarttır. Bu tür bir sertifika, şirketlerin yolsuzluğu etkili bir şekilde önlemesine, bunlarla mücadele etmesine ve bu taahhüdünü bağımsız bir kuruluş tarafından verilen, dünya çapında tanınan bir sertifika ile kanıtlamasına olanak tanır.

Şirkette daha az yolsuzluk riski

Tüm paydaşlar arasında daha fazla güven

İhalelerde daha fazla rekabet avantajı

Yetkili kuruluşlar yapılan soruşturmalarda kanıtlanabilirlik

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

ISO 37001: Yolsuzlukla mücadele için küresel standart

ISO 37001'in 2016'da yayınlanarak, o zamana kadar dünya çapında kullanılan İngiliz standardı BS 10500'ün yerini aldı. ISO standardı, yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzlukla mücadele için, bir yönetim sisteminin yerine getirmesi gereken tüm gereklilikleri içerir. Ayrıca standart, şirketlerin yolsuzlukla proaktif bir şekilde mücadele etmeleri için eylem seçeneklerinin kapsamlı açıklamalarını içerir.

ISO 37001 sertifikası, prensipte proaktif olarak yolsuzluğu önlemek ve yolsuzlukla mücadele etmek isteyen her türlü şirketin denetimden geçebileceği şekilde geliştirilmiştir. Standart, ISO 9001 veya ISO 14001 ile aynı yapıyı takip ettiğinden, gereksinimler nispeten daha az ek çaba ile karşılanabilir ve mevcut yönetim sistemine entegre edilebilir.

Gerekli tüm önlemler, küresel olarak geçerli yolsuzlukla mücadele yönergelerini takip eder ve tüm yasal gereklilikleri karşılar. Standardın içeriği, hem bir şirketin çalışanları ve kendisinden kaynaklanabilecek rüşvetle hem de iş ortaklarından veya bağlı şirketlerden kaynaklanan yolsuzluklarla ilgilidir.

ISO 37001 standardının önemli bir amacı, yolsuzluğun önlenmesinin şeffaf ve açık bir şirket kültürünün parçası olmasını sağlamaktır.

Daha fazla göster
Daha az göster
Anforderungen
Loading...

ISO 37001 gereklilikleri

ISO 37001 sertifikası almak için şirketinizin veya kuruluşunuzun belirli gereksinimleri karşılaması gerekir. Örneğin, dolandırıcılık ve yolsuzlukla mücadele için özel bir politika uygulanması gereklidir.

Ek olarak, belirli yolsuzlukla mücadele önlemlerinin yanı sıra dolandırıcılığı önleme önlemleri geliştirmeniz gerekir. Bu önlemler, sizin tarafınızdan atanan bir uyum yöneticisi tarafından denetlenmelidir. Halihazırda mevcut değilse, böyle bir pozisyon oluşturulmalıdır.

ISO 37001 sertifikası için tüm çalışanların "yolsuzluk" konusunda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekir. Burada amaç, orta vadede dolandırıcılığın önlenmesinin kurum kültürünün bir parçası olmasını sağlamaktır. Parasal işlemlerde veya projelerde olduğu kadar iş ortakları ve çalışanların seçiminde de gerekli özenin gösterilmesi önemlidir.

ISO 37001 denetiminden geçmenin ilk şartı, kuruluşunuzdaki veya şirketinizdeki finansın tutarlı bir şekilde kontrol edilmesi ve düzenlenmesidir. Buna, durumla ilgili düzenli analizler ve değerlendirmelerin yanı sıra departmanlar, şirketteki eylem planları ve süreçler de dahildir.

Daha fazla göster
Daha az göster
Zielgruppe
Loading...

ISO 37001 sertifikası hangi şirketler için uygun?

Temel olarak ISO 37001, her tür ve büyüklükteki şirket için geçerli olan sektörler arası bir standarttır. Herhangi bir şirket bu standarda göre sertifikalandırılabilir.

Tüm saygın şirketler, yolsuzlukla aktif olarak mücadele etmek ve dolandırıcılık içeren eylemleri ve uygulamaları reddetmek ister. Bu, dahili olarak çalışanlar, yöneticiler ve yönetim için olduğu kadar harici olarak iş ortakları veya tedarikçiler için de geçerlidir. ISO 37001 sertifikası, şirketlere yüksek uyumluluk standartlarını nesnel olarak doğrulanabilir bir şekilde dış dünyaya iletme fırsatı da sunar.

Bu, iş ortaklarının ve müşterilerin güvenini kazanmaya yardımcı olur. Olumlu itibar, şirketin ekonomik gelişimi ve rekabet gücü üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. ISO 37001'in uluslararası tanınırlığı sayesinde, küresel iş ilişkilerinde etkin bir şekilde yolsuzlukla mücadele etme ve yolsuzluğu önleme taahhüdünüzü gösterin.

Daha fazla göster
Daha az göster
Welche Arten
Loading...

ISO 37001 gereklilikleri

ISO 37001 standardı üst düzey yapıya dayanmaktadır ve bu nedenle diğer ISO standartlarıyla aynı yapıyı takip etmektedir. Böylece uygun şekilde belgelendirilmiş bir yönetim sistemi zaten mevcutsa, belgelendirme daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir.

ISO 37001 için karşılanması gereken gereklilikler:

  • Organizasyonel çevre: Şirketlerin, sertifikalı yolsuzlukla mücadele yönetim sisteminin kapsamını tanımlaması gereklidir. Buna şirket veya departmanlar için yolsuzluk riskinin tanımlanması dahildir. Ayrıca rüşvete karşı önleyici tedbirler tanımlanmalıdır. Risk analizleri ve değerlendirmeleri, başarılı bir denetim için yapılması gereken çalışmaların ayrılmaz bir parçasıdır.
  • Yöneticiler: Yönetim; yolsuzlukla mücadele yönetim sisteminin tanıtılması, sürdürülmesi ve optimize edilmesi için sorumluluk almalıdır. Bu, sistem içerisinde sabit roller ve sorumluluklar atamayı gerektirir.
  • Planlama: Tüm yolsuzlukla mücadele önlemleri, hedef tanımları ve kaynak planlaması (finansal ve insani) ile birlikte kapsamlı bir planlama gerektirir.
  • Operasyonlar: Bu bölümde ISO 37001, öncelikle durum tespiti süreçlerinin uygulandığını belirtir.
  • Performans ve değerlendirme: Uygulanan yolsuzlukla mücadele sistemi, önlemlerin ve süreçlerin ilerlemesini ölçülebilir hale getirmelidir. Bu şekilde, yönetim sisteminin bir değerlendirmesi ve ardından iyileştirilmesi gerçekleşebilir. Bu amaçla iç denetimler yapılabilir.
Daha fazla göster
Daha az göster
Business28.png
Loading...

ISO 37001 belgelendirme süreci

Standardın tüm gereklilikleri uygulandıktan sonra, yolsuzlukla mücadele yönetim sisteminizi sertifikalandırabilirsiniz. Bunu yaparken DQS'te çok aşamalı bir sertifikasyon sürecinden geçeceksiniz. Şirketinizde halihazırda sertifikalı bir yönetim sistemi kurulmuşsa süreç kısaltılabilir.

İlk adımda sizlerle, şirketiniz ve ISO 37001 belgelendirme hedefleriniz hakkında görüşürüz. Bu görüşmeye dayanarak, şirketinizin veya kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ayrıntılı ve şeffaf bir teklif tarafınıza sunulur.

Özellikle daha büyük sertifikasyon projeleri için gerçekleştirilebilecek planlama toplantısı, denetçinizi tanıma, ilgili tüm lokasyonlar ve departmanlar için özgün bir denetim programı geliştirme konusunda değerli bir fırsattır.

Ön denetim ise, yönetim sisteminizin iyileştirme potansiyelini ve güçlü yönlerini önceden belirleme fırsatı sunar. Her iki hizmet de isteğe bağlıdır.

Belgelendirme denetimi, sistem analizi (1. aşama denetimi) ve dökümanlarınızın, hedeflerinizin, yönetim incelemenizin ve iç denetimlerinizin sonuçlarının değerlendirilmesiyle başlar. Bu süreçte yolsuzlukla mücadele yönetim sisteminizin yeterince gelişmiş ve sertifikasyona hazır olup olmadığını tespit ediyoruz. Bir sonraki adımda (2. aşama sistem denetimi), DQS denetçiniz tüm yönetim süreçlerinin etkinliğini yerinde değerlendirir. Son bir toplantıda, sonuçların ve şirketiniz için potansiyel iyileştirmelerin ayrıntılı bir sunumunu yapacaklardır. Gerekli görülmesi halinde, aksiyon planları üzerinde anlaşmaya varılacaktır.

Sertifikasyon denetiminden sonra sonuçlar, DQS'in bağımsız sertifikasyon kurulu tarafından değerlendirilir. Denetim sonuçlarını belgeleyen bir denetim raporu tarafınıza sunulur. ISO 37001'in tüm gereklilikleri karşılanırsa, uluslararası kabul gören sertifikanız düzenlenir.

Belgelendirme denetimi sonrasında firmanızın standardın tüm önemli kriterlerini karşılamaya devam etmesini sağlamak için yıllık olarak gözetim denetimleri gerçekleştiriyoruz. Bu, yönetim sisteminizin ve iş süreçlerinizin sürekli iyileştirilmesi için yetkin destek sağlar.

Sertifika geçerlilik süresi üç yıldır. Yeniden belgelendirme, geçerli standart gerekliliklerine sürekli uyumu sağlamak için sertifika geçerliliği sona ermeden önce gerçekleştirilir. Tamamlandığında, yeni bir üç yıllık sertifika düzenlenir.

Banking13.png
Loading...

ISO 37001 sertifikasının maliyeti nedir?

ISO 37001 sertifikasının maliyeti bir dizi faktöre bağlıdır. Örneğin, sertifikalı bir yönetim sisteminin zaten mevcut olup olmaması önemli bir rol oynar. Ayrıca şirketinizin büyüklüğü ve yolsuzlukla mücadele yönetim sisteminin karmaşıklığı da denetimin süresini ve dolayısıyla fiyatı etkiler. Sizi şirketiniz veya kuruluşunuz için herhangi bir yükümlülük altına girmeden bireysel bir teklif sunmaktan mutluluk duyacağız.

Business2.png
Loading...

DQS neden ISO 37001 sertifikasyonu için en doğru belgelendirme partneri?

  • Dünya çapında bir yetkin ISO 37001 denetçi ağımız var.
  • Bölgenizde kişisel bağlantıları olan deneyimli bir ekip sunuyoruz.
  • ISO 37001 sertifikasına giden yolun her adımında size profesyonel ve güvenilir bir şekilde eşlik ediyoruz.
  • Tüm sektörlerde kapsamlı deneyim ve uzmanlığa sahibiz.
  • Uluslararası standartlara göre belgelendirme konusunda uzmanız.
Contact-middle-east-woman-shutterstock_1461128441.jpg
Loading...

Teklif isteyin

Sueda Tuncal ile şimdi iletişime geçin.

ISO 37001 sertifikası için size özel bir teklif hazırlamaktan memnuniyet duyarız.