Pregled

Loading...
IFS Logistika Verzija 3 Sve što trebate znati o reviziji
Auditi u skladu sa IFS Logistika Standardom Verzija 3 će biti moguće od 1. juna 2024. godine, a ...
Mar 18, 2024
Zabrana EU proizvoda iz prisilnog rada – Integracija audita dobavljača u proces dubinske analize
Dok je zabrana prisilnog rada već ugrađena u Povelju EU o osnovnim pravima i mnoge druge ...
Feb 27, 2024
Sistem upravljanja okolinom - Ultimativni vodič
Sve veće zagađenje zraka i okoline, prekomjerna potrošnja resursa ili klimatske promjene samo su ...
Feb 23, 2024
# Upravljanje okolinom u integrisanom sistemu upravljanja
# Upravljanje okolinom
Upravljanje konfiguracijom u informacionoj sigurnosti
Savremeni IT pejzaži zahtjevaju  koordiniranu interakciju IT resursa, mrežnih infrastruktura, ...
Feb 20, 2024
# Sigurnost informacija u organizaciji
Revizija ISO 9001:2015 će biti dostupna 2025.
Avgust 2023: Prosta većina za reviziju. U glasanju tehničkog komiteta ISO/TC 176 SC2 u ljeto ...
Jan 19, 2024
# Upravljanje kvalitetom ISO 9001
# Sistem upravljanja kvalitetom
Sigurnost u oblaku sa ISO 27001:2022
Prema studiji Statista, 84% svih njemačkih kompanija već je koristilo usluge oblaka 2022. Još ...
Dec 29, 2023
# Sigurnost informacija i upravljanje rizicima

headline

headline
body_copy
# label