Naše rukovodstvo

Uz pouzdane, transparentne i digitalno podržane procese, smanjujemo napor naših klijenata i stvaramo besprijekorno iskustvo i smislenu dodanu vrijednost kroz proces audita. Zajedno sa našim zaposlenicima i auditorima u oko 60 zemalja razvijamo inovativna rješenja i digitalne alate kako bismo olakšali posao našim klijentima bez umanjivanja kvalitete naše certifikacije. Našim klijentima nudimo iskustvo eureka trenutaka, kako u procesu audita tako i u rezultatu. 
DQS Holding
Loading...
Ingo M. Rübenach
Direktor upravljanja i CEO
Odgovoran uglavnom za komercijalna područja, digitalizaciju i CX, finansije i upravljanje ljudima u DQS Grupi gdje on i njegovi timovi stvaraju temelje za održivi rast s inovativnim i digitalnim rješenjima.
DQS Holding
Loading...
Michael Drechsel
Direktor upravljanja
Odgovoran je za oblasti DQS Grupe vezane za certifikaciju i akreditaciju, posebno za upravljanje auditorima i sistem korporativnog upravljanja, kao i za održivost. Zajedno sa svojim timovima osigurava usklađenost širom svijeta sa međunarodnim zahtjevima certifikacije i akreditacije, čime jamči kvalitet i kompetentnost naših auditora koji osiguravaju naš rast.

Centar izvrsnosti

Svoje kompetencije koncentrišemo u ruke naših stručnjaka za hranu i održivost, medicinske uređaje i IT sigurnost u naša tri globalna centra za izvrsnost.
Loading...
Guido Eggers
Centar izvrsnosti hrane i održivosti
U ova dva segmenta, naši stručnjaci u DQS CFS će vas pratiti na vašem putu do audita i procjena vezanih za održivost i teme hrane.
Ms Uhlemann
Loading...
Sigrid Uhlemann
Centar izvrsnosti za medicinska sredstva
Ovdje koncentrišemo našu najveću stručnost u certifikaciji i notifikaciji sistema upravljanja i proizvoda za medicinsku industriju.
Loading...
Christian Gerling
Centar izvrsnosti IT sigurnosti i sigurnosti informacija
Za sigurnost naših kupaca, DQS GmbH nudi proizvode certifikacije u području IT sigurnosti i standarda sigurnosti podataka.