Nauwelijks drie jaar oud en nu al niet meer weg te denken uit de bedrijfswereld: De internationale norm voor anti-corruptie managementsystemen ISO 37001. Ontdek in dit artikel waarom zoveel bedrijven momenteel kiezen voor certificering.

1. Corruptie is een probleem - overal

Velen denken dat corruptie beperkt is tot lage-inkomenslanden. Een onderzoek van het financiële accountantskantoor Ernst & Young schetst echter een ander beeld. Daaruit blijkt dat in de afgelopen twee jaar bijvoorbeeld één op de zes ondernemingen in Duitsland te maken heeft gehad met een ernstig geval van fraude. Een percentage dat in het onderzoek van twee jaar geleden nog iets lager lag. Dit is reden genoeg om de corruptieproblematiek serieus te nemen, ongeacht je breedtegraad.

2. Een gewaarschuwd man is er twee waard

ISO 37001 biedt een leidraad voor het ontwerpen van een effectief anticorruptiemanagementsysteem. Door de vereisten van de norm te implementeren, kunnen organisaties het risico op individueel en institutioneel wangedrag verminderen en corruptie voorkomen.

3. Als zich toch incidenten voordoen, bent u wettelijk beschermd

In het geval van een regelgevend of strafrechtelijk onderzoek, zal de norm bedrijven en organisaties helpen om aan te tonen dat de juiste stappen zijn genomen om corruptie te voorkomen. Dit heeft in sommige rechtsgebieden al tot gevolg dat de straf wordt gematigd. Omgekeerd kan worden verwacht dat corruptie in de toekomst nog strenger zal worden bestraft - omdat wat vermijdbaar is, ook strenger zal worden bestraft.

4. Evenredige inspanning

In veel grote Duitse ondernemingen houden hele afdelingen zich bijvoorbeeld bezig met het thema compliance. Voor kleine en middelgrote bedrijven is zo'n afdeling niet praktisch - te kostbaar. Dit is waar ISO 37001 uitkomst kan bieden, omdat de norm kan worden aangepast aan een grote verscheidenheid aan organisatietypes. De maatregelen moeten worden aangepast aan de omvang, structuur, locaties, bedrijfstak, reikwijdte en complexiteit van de activiteiten en risico's van de organisatie in kwestie, of het nu gaat om een groot bedrijf of een vereniging, en moeten evenredig zijn. In overeenstemming met dit passendheidsbeginsel hoeven organisaties ook niet te vrezen voor buitensporige bureaucratie.

5. Concurrentievoordelen

Een corruptiebestrijdingscertificaat kan economische voordelen opleveren omdat het een sterk signaal afgeeft aan kopers, klanten en consumenten. Concurrentievoordelen en een versterkte reputatie kunnen voortvloeien uit de formele en sterke verbintenis van de organisatie om corruptie te bestrijden.

6. Geen onaangename verrassingen bij
zakenpartners

Due diligence neemt een centrale plaats in binnen ISO 37001, met name de screening van zakenpartners. Door een effectief anti-corruptie managementsysteem te implementeren, zorgt u ervoor dat ook uw leveranciers de kwestie serieus nemen.

7. Vertrouwen van belanghebbenden

ISO 37001 bevat eisen die kunnen worden geverifieerd en gecertificeerd. Certificering biedt daarom zekerheid aan het management, investeerders, werknemers, klanten en andere belanghebbenden dat er stappen worden ondernomen om corruptierisico's te minimaliseren. In het algemeen wordt ISO 37001-certificering gezien als bewijs dat er zinvolle stappen worden ondernomen om omkoping en corruptie te voorkomen.

8. Bedrijfscultuur

De implementatie van ISO 37001 draagt bij aan een cultuur van integriteit, transparantie en regelmatigheid en erkent het belang en de bescherming van klokkenluiders. Dit heeft een positieve invloed op de bedrijfscultuur.

DQS - Uw partner voor ISO 37001 certificering

Als geaccrediteerde certificatie-instelling doen wij uitsluitend een beroep op ervaren auditors, creëren wij extra waarde door middel van zinvolle auditrapporten en begeleiden wij u tijdens het gehele ISO 37001-certificeringsproces. Op deze manier dragen wij bij aan het duurzame succes van onze klanten. Meer informatie over ISO 37001 vindt u hier.

Auteur
Constanze Illner

Constanze Illner is onderzoeks- en communicatiemedewerker op het gebied van duurzaamheid en voedselveiligheid. In deze functie houdt zij alle belangrijke ontwikkelingen op dit gebied in de gaten en informeert zij onze klanten via een maandelijkse nieuwsbrief. Ook modereert zij de jaarlijkse Sustainability Heroes conferentie.

Loading...