Vajaa kolme vuotta vanha ja jo olennainen osa yritysmaailmaa: Kansainvälinen standardi korruptiontorjunnan hallintajärjestelmille ISO 37001. Lue tästä artikkelista, miksi niin monet yritykset valitsevat sertifioinnin.

1. Korruptio on ongelma - kaikkialla

Monet uskovat, että korruptio rajoittuu matalan tulotason maihin. Rahoitustarkastusyhtiö Ernst & Youngin tekemä tutkimus antaa kuitenkin toisenlaisen kuvan. Se osoittaa, että esimerkiksi Saksassa joka kuudennessa yrityksessä on kahden viime vuoden aikana ollut vakava petostapaus. Tämä osuus oli kaksi vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessa hieman alhaisempi. Tämä on riittävä syy suhtautua korruptioon vakavasti, olipa leveysasteesi mikä tahansa.

2. Varoitettu on varautunut

ISO 37001 antaa ohjeita tehokkaan korruptiontorjunnan hallintajärjestelmän suunnitteluun. Toteuttamalla standardin vaatimukset organisaatiot voivat vähentää yksilöiden ja instituutioiden väärinkäytösten riskiä ja ehkäistä korruptiota.

3. Jos vaaratilanteita tapahtuu, olet oikeudellisesti suojattu

Sääntely- tai rikostutkinnan sattuessa standardi auttaa yrityksiä ja organisaatioita osoittamaan, että korruption estämiseksi on toteutettu asianmukaiset toimet. Tämä vaikuttaa jo nyt joillakin lainkäyttöalueilla rangaistusta lieventävästi. Sitä vastoin voidaan odottaa, että korruptiosta rangaistaan tulevaisuudessa entistä ankarammin - koska siitä, mikä on vältettävissä, rangaistaan myös ankarammin.

4. Suhteellinen panostus

Esimerkiksi monissa saksalaisissa suuryrityksissä kokonaiset osastot käsittelevät compliance-teemaa. Pienille ja keskisuurille yrityksille tällainen osasto ei ole käytännöllinen - liian kallis. Tähän ISO 37001 voi tarjota ratkaisun, koska standardi voidaan sovittaa monenlaisiin organisaatiotyyppeihin. Toimenpiteet on sovitettava kyseisen organisaation kokoon, rakenteeseen, toimipaikkoihin, toimialaan, toiminnan laajuuteen ja monimutkaisuuteen sekä riskeihin, olipa kyseessä sitten suuri yritys tai yhdistys, ja niiden on oltava oikeasuhteisia. Tämän tarkoituksenmukaisuusperiaatteen mukaisesti organisaatioiden ei myöskään tarvitse pelätä liiallista byrokratiaa.

5. Kilpailuedut

Korruption vastainen sertifiointi voi tuoda taloudellisia etuja, koska se on vahva signaali ostajille, asiakkaille ja kuluttajille. Kilpailuedut ja vahvistunut maine voivat olla seurausta organisaation virallisesta ja vahvasta sitoutumisesta korruption torjuntaan.

6. Ei ikäviä yllätyksiä
liikekumppaneiden kanssa.

Asianmukainen huolellisuus on ISO 37001-standardissa keskeisellä sijalla, erityisesti liikekumppaneiden seulonta. Ottamalla käyttöön tehokkaan korruptiontorjunnan hallintajärjestelmän varmistat, että myös tavarantoimittajasi suhtautuvat asiaan vakavasti.

7. Sidosryhmien luottamus

ISO 37001 sisältää vaatimuksia, jotka voidaan todentaa ja sertifioida. Sertifiointi antaa näin ollen johdolle, sijoittajille, työntekijöille, asiakkaille sekä muille sidosryhmille varmuuden siitä, että korruptioriskien minimoimiseksi toteutetaan toimenpiteitä. Yleensä ISO 37001 -sertifiointia pidetään todisteena siitä, että lahjonnan ja korruption estämiseksi toteutetaan mielekkäitä toimia.

8. Yrityskulttuuri

ISO 37001 -standardin täytäntöönpano edistää rehellisyyden, avoimuuden ja sääntöjenmukaisuuden kulttuuria ja tunnustaa ilmiantajien merkityksen ja suojelun. Tällä on myönteinen vaikutus yrityskulttuuriin.

DQS - kumppanisi ISO 37001 -sertifioinnissa

Akkreditoituna sertifiointielimenä luotamme yksinomaan kokeneisiin auditoijiin, luomme lisäarvoa mielekkäiden auditointiraporttien avulla ja opastamme sinua koko ISO 37001 -sertifiointiprosessin ajan. Näin edistämme asiakkaidemme kestävää menestystä. Lisätietoja ISO 37001 - standardista löydät täältä.

Kirjoittaja
Constanze Illner

Constanze Illner (she/her) is Research and Communications Officer in the area of sustainability and food safety. In this position, she keeps an eye on all important developments in this context and informs our clientele in a monthly newsletter. She also moderates the annual Sustainability Heroes conference.

Loading...