Proces reklamacji i odwołań DQS

Jako firma zorientowana na klienta, naszym celem jest ciągłe zapewnianie najlepszej możliwej obsługi. Dlatego ważne jest dla nas, aby wiedzieć, jak jesteśmy postrzegani przez naszych klientów i potencjalnych klientów. Dlatego czekamy na Twoją opinię, nawet jeśli Twoje oczekiwania nie zostały spełnione. Natychmiast skontaktujemy się z Tobą i postaramy się znaleźć rozwiązanie.

Skarga to wyrażenie niezadowolenia, inne niż odwołanie, przez dowolną zainteresowaną stronę do DQS, odnoszące się do działań certyfikacyjnych DQS, jego personelu, Przedstawicieli i Auditorów lub do certyfikowanych klientów DQS, w przypadku gdy wyraźnie lub pośrednio oczekuje się formalnej odpowiedzi.

Odwołanie jest definiowane jako wniosek klienta DQS o ponowne rozpatrzenie decyzji certyfikacyjnej. Odwołania są rozstrzygane przez oddzielnego bezstronnego recenzenta technicznego (najlepiej odpowiedniego kierownika programu), który nie jest zaangażowany w prowadzenie audytu ani w pierwotną decyzję.  Przed podjęciem decyzji należy skonsultować się z odpowiedzialnym kierownictwem akredytowanej jednostki DQS. Proces ten nie może wpływać na zarządzanie niezgodnościami lub terminy cofnięcia certyfikatu.

Składanie, rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawie skarg lub odwołań nie może skutkować żadnymi działaniami dyskryminującymi wobec skarżącego lub wnoszącego odwołanie. 

Aby złożyć skargę lub odwołanie do jednostki notyfikowanej DQS Medizinprodukte GmbH, należy wysłać wiadomość e-mail na adres beschwerde@dqs-med.de. Opis znajduje się na dole strony. Niezwłocznie skontaktujemy się z Państwem i dołożymy wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązanie. Wszelkie inne skargi lub odwołania dotyczące innych podmiotów należy wpisywać poniżej.

Jeśli jednak chcesz zgłosić naruszenie przez audytorów lub pracowników DQS naszych Zasad, Wartości, Kodeksu Etyki DQS lub jakiegokolwiek prawa, przejdź na stronę https://www.dqsglobal.com/intl/contact/violation 

Loading...