unparteilichkeit-ueber-uns-dqs-richterhammer auf holztisch mit waage und gesetzbuechern im hintergrund
Loading...

Deklaracja bezstronności

Z zasady przeprowadzamy audyty i oceny w sposób bezstronny i neutralny, zgodnie z rygorystyczną polityką zgodności.

beschwerde-dqs-zwei arme eines menschen die vor einem lapop sitzen und etwas mit stift auf papier schreiben
Loading...

Zgłoś skargę

Grupa DQS zobowiązuje się do efektywnego, skutecznego i zorientowanego na klienta rozpatrywania skarg i odwołań. Informacje zwrotne od klientów, które obejmują również skargi, są uważane za okazję do poprawy naszych usług. Z tego powodu Grupa DQS jest zainteresowana wszelkimi informacjami zwrotnymi, w tym skargami, jeśli zajdzie taka potrzeba.

verstossmelden-dqs-eine frau zeigt eindeutig mit ihrer hand stopp
Loading...

Zgłoś naruszenie

Wszyscy pracownicy, partnerzy biznesowi i klienci, którzy chcieliby zgłosić potencjalne naruszenie wewnętrznych wytycznych, wymogów prawnych lub zasad Kodeksu postępowania, mogą przesłać zgłoszenie do kierownika ds. zgodności z przepisami grupy DQS. Dotyczy to również zgłoszeń potencjalnie szkodliwych zachowań, np. zachowań, które mogą prowadzić do zniszczenia aktywów lub reputacji grupy DQS. Twoje zgłoszenie będzie w każdym przypadku traktowane jako poufne.