unparteilichkeit-ueber-uns-dqs-richterhammer auf holztisch mit waage und gesetzbuechern im hintergrund
Loading...

Deklaracja bezstronności

Z zasady przeprowadzamy audyty i oceny w sposób bezstronny i neutralny, zgodnie z rygorystyczną polityką zgodności.

beschwerde-dqs-zwei arme eines menschen die vor einem lapop sitzen und etwas mit stift auf papier schreiben
Loading...

Zgłoś skargę

Grupa DQS zobowiązuje się do efektywnego, skutecznego i zorientowanego na klienta rozpatrywania skarg i odwołań. Informacje zwrotne od klientów, które obejmują również skargi, są uważane za okazję do poprawy naszych usług. Z tego powodu Grupa DQS jest zainteresowana wszelkimi informacjami zwrotnymi, w tym skargami, jeśli zajdzie taka potrzeba.

verstossmelden-dqs-eine frau zeigt eindeutig mit ihrer hand stopp
Loading...

Zgłoś naruszenie

Wszyscy pracownicy, partnerzy biznesowi i klienci, którzy chcieliby zgłosić potencjalne naruszenie wewnętrznych wytycznych, wymogów prawnych lub zasad Kodeksu postępowania, mogą przesłać zgłoszenie do kierownika ds. zgodności z przepisami grupy DQS. Dotyczy to również zgłoszeń potencjalnie szkodliwych zachowań, np. zachowań, które mogą prowadzić do zniszczenia aktywów lub reputacji grupy DQS. Twoje zgłoszenie będzie w każdym przypadku traktowane jako poufne.

impartiality-about-us-dqs-shutterstock-1141652915.jpg
Loading...

Rada Programowa

Dla zapewnienia ochrony bezstronności prowadzonej przez DQS Polska działalności została powołana Rada Programowa, pełniąca funkcję komitetu chroniącego bezstronność zgodnie z punktem 6.2 normy PN-EN ISO/IEC 17021. Podstawy jej działalności zostały opisane w regulaminie Rady Programowej.

Czytaj Dalej: Rada Programowa

impartiality-about-us-dqs-shutterstock-1141652915.jpg
Loading...

Deklaracja Bezstronności DQS Polska

Kierownictwo DQS Polska sp. z o.o. rozumiejąc znaczenie bezstronności w prowadzonych działaniach, uruchomiło wewnętrzne procedury postępowania zapewniające identyfikację, analizę i dokumentowanie konfliktów interesów oraz zarządzanie nimi.

Czytaj dalej: Deklaracja Bezstronności

quality-header-blog-dqs-shutterstock-1364415500.jpg
Loading...

Polityka Jakości DQS Polska

DQS Polska dokłada wszelkich starań, aby być dla firm i organizacji w kraju i za granicą uznanym partnerem badającym systemy zarządzania i realizującym procedury oceny zgodności produktów w obszarze rolnictwa ekologicznego, żywności i pasz, w sposób wyróżniający się wysokim poziomem świadczonych usług oraz wysokimi kompetencjami personelu, auditorów, weryfikatorów i inspektorów.

czytaj dalej Polityka Jakości DQS Polska