unparteilichkeit-ueber-uns-dqs-richterhammer auf holztisch mit waage und gesetzbuechern im hintergrund
Loading...

Декларация за безпристрастност

Изпълнителното ръководство на DQS България ООД зачита важността на безпристрастността при извършване на нашите дейности по оценяване и сертификация. Поддържат се процедури за управление на всякакви конфликти на интереси, за да се гарантира обективността на сертификационните дейности.

За тази цел ние спазваме глобалните принципи на Групата DQS

DQS България ООД

beschwerde-dqs-zwei arme eines menschen die vor einem lapop sitzen und etwas mit stift auf papier schreiben
Loading...

Подаване на оплакване

Групата DQS се ангажира с ефективно, ефикасно и ориентирано към клиента разглеждане на жалби и оплаквания. Обратната връзка от клиентите, която включва и жалби, се смята за възможност за подобряване на нашите услуги. Поради тази причина Групата DQS се интересува от всички обратни информации, включително жалби, ако е необходимо.

verstossmelden-dqs-eine frau zeigt eindeutig mit ihrer hand stopp
Loading...

Сигнал за нарушение

Всички служители, бизнес партньори и клиенти, които желаят да докладват за потенциални нарушения на вътрешните правила, законовите изисквания или принципите на Кодекса за поведение, могат да подадат сигнал до мениджъра по съответствието на Групата DQS. Това включва доклади за потенциално увреждащо поведение, например поведение, което може да доведе до увреждане на активи или репутацията на Групата DQS. Във всички случаи вашият сигнал ще бъде третиран като конфиденциален.