Добре известно е, че сертификатите станаха условие за достъп до пазара на хранителни и потребителски стоки: Търговците на дребно и производителите на търговски марки изискват от доставчиците по цялата верига последователно спазване на признатите стандарти за качество и безопасност, като разчитат на независимата сертификация като надеждно доказателство.

Но това е само част от историята: мащабно научно изследване от 2017 г. показва, че 74% от компаниите, сертифицирани по признат от GFSI стандарт, биха се стремили към сертификация, дори и да няма такива изисквания от техните клиенти*: Основанията за това са: Ускоряване на бизнес развитието, намаляване на рисковете за качеството и безопасността на продуктите и оптимизиране на системите за управление.

Точно тук е нашата роля: Нашите одити представляват индивидуално изследване на Вашите процеси и Вашата система за управление. В диалог "очи в очи" нашите експерти в бранша се фокусират върху рисковете и потенциалите за подобряване, като Ви помагат да превърнете Вашата сертифицирана система за управление на качеството в конкурентно предимство.

* Източник: Допълнителен прогнозен статистически анализ на проучване на GFSI сред международни преработватели на храни (2020 г.).

Безопасност на храните

Висококвалифицирани одитори с дългогодишен опит в хранително-вкусовата промишленост, които следят пулса на индустрията и имат отлична репутация сред търговците на дребно и клиентите по целия свят: това е качество на DQS.

От добрите земеделски практики в първите етапи на веригата на създаване на стойността до управлението на качеството и безопасността при преработката, съхранението, транспорта и търговията - ние сме на Ваша страна.

Вижте повече
Вижте по-малко
Блог
Loading...

IFS Food Версия 8 - Всички промени в ревизията накратко

Блог
IFS AUDIT, IFS AUDIT CORONA
Loading...

План за коригиращи действия на IFS: Полезно ръководство

Блог
BRCGS BLENDED AUDITS ,BRCGS REMOTE AUDITS
Loading...

Смесени одити BRCGS и дистанционни одити BRCGS

Опаковки

Независимо дали става въпрос за стъкло, метал, пластмаса, картон или хартия, първична или вторична опаковка - в лицето на DQS имате на разположение сертификационна организация, която познава както производствените процеси, така и изискванията на клиентите и регулаторните органи.

Нашите области на компетентност включват сертификация в съответствие с международно признати стандарти за безопасност и качество на опаковките, специално за храни, фармацевтични продукти, козметика и други продукти с високи изисквания към управлението на хигиената.

Вижте повече
Вижте по-малко
Блог
IFS PACSECURE VERSION 2, IFS PACSECURE  2
Loading...

IFS PACsecure Версия 2 - Промени в процес на изпълнение

Блог
BRC PACKAGING VERSION 5, BRC PACKAGING 5
Loading...

Публикувана е версия 5 на BRC Packaging: Преглед на новите функции

Блог
IFS PACSECURE VERSION 2, IFS PACSECURE  2
Loading...

IFS PACsecure версия 2 - публикувана е окончателна версия

Потребителски стоки и продукти за лична хигиена

Производството, съхранението и транспортът на потребителски стоки са обект на най-високи изисквания по отношение на качеството, хигиената и безопасността на продуктите. Това се отнася по-специално, но не само, за продукти, които влизат в контакт с тялото, като козметика и продукти за лична хигиена. Сертификацията на добри производствени практики (ДПП) и системи за управление на качеството и хигиената е една от нашите основни компетенции. Производителите на суровини за козметиката също намират в лицето на DQS компетентен партньор за сертификация и одит в съответствие с международно признати стандарти.

Блог
IFS HPC STANDARD VERSION 2, IFS HPC STANDARD
Loading...

Публикувана е версия 2 на стандарта IFS HPC: Промените накратко

Блог
KONSUMGÜTERINDUSTRIE, ICOMPLIANCE-INITIATIVE
Loading...

Качество и безопасност в индустрията за потребителски стоки: DQS е партньор на инициативата iCompliance

Блог
IFS HPC VERSION 3, IFS HPC 3
Loading...

IFS HPC версия 3 - график и промени