Добре известно е, че сертификатите станаха условие за достъп до пазара на хранителни и потребителски стоки: Търговците на дребно и производителите на търговски марки изискват от доставчиците по цялата верига последователно спазване на признатите стандарти за качество и безопасност, като разчитат на независимата сертификация като надеждно доказателство.

Но това е само част от историята: мащабно научно изследване от 2017 г. показва, че 74% от компаниите, сертифицирани по признат от GFSI стандарт, биха се стремили към сертификация, дори и да няма такива изисквания от техните клиенти*: Основанията за това са: Ускоряване на бизнес развитието, намаляване на рисковете за качеството и безопасността на продуктите и оптимизиране на системите за управление.

Точно тук е нашата роля: Нашите одити представляват индивидуално изследване на Вашите процеси и Вашата система за управление. В диалог "очи в очи" нашите експерти в бранша се фокусират върху рисковете и потенциалите за подобряване, като Ви помагат да превърнете Вашата сертифицирана система за управление на качеството в конкурентно предимство.

* Източник: Допълнителен прогнозен статистически анализ на проучване на GFSI сред международни преработватели на храни (2020 г.).

Безопасност на храните

Висококвалифицирани одитори с дългогодишен опит в хранително-вкусовата промишленост, които следят пулса на индустрията и имат отлична репутация сред търговците на дребно и клиентите по целия свят: това е качество на DQS.

От добрите земеделски практики в първите етапи на веригата на създаване на стойността до управлението на качеството и безопасността при преработката, съхранението, транспорта и търговията - ние сме на Ваша страна.

Вижте повече
Вижте по-малко
Блог
Produktionslinie in der Getränkefabrik
Loading...

Стандарт за безопасност на храните BRCGS Версия 9 - график и промени

Блог
Lebensmittelsicherheitskultur, Lebensmittelsicherheit
Loading...

Трудно е да се повярва - защо културата за безопасност на храните е толкова важна

Блог
FSSC 22000, FSSC 22000 Version 5
Loading...

FSSC 22000 Версия 5 - Значителни промени и тяхната предистория

Блог
BRC FOOD VERSION 8, BRCGS FOOD VERSION 8
Loading...

BRC Food Версия 8: Нови клаузи и промени

Блог
IFS FOOD STANDARD, IFS FOOD STANDARD VERSION 7
Loading...

IFS Food Standard версия 7 - график и промени

Блог
GFSI , Global Food Safety Initiative
Loading...

Култура на безопасност на храните: Глобалната инициатива за безопасност на храните публикува документ със становище

Блог
Lebensmittelsicherheitskultur, Lebensmittelsicherheit
Loading...

Култура на безопасност на храните: Нови законови изисквания на ниво ЕС.

Блог
LEBENSMITTELSICHERHEIT IN DER BETRIEBSKULTUR, LEBENSMITTELSICHERHEIT
Loading...

Утвърждаване на безопасността на храните в корпоративната култура: Как ще Ви помогне новият BRCGS Food Safety Culture Excellence Module.

Блог
MCDONALD’S SQMS AUDIT McDonald’s Supplier Quality Management System
Loading...

DQS CFS получава одобрение за одити на SQMS на McDonald's

Блог
FOOD DEFENSE UND FOOD FRAUD, GFSI LEBENSMITTELSTANDARDS
Loading...

Защита на храните и измами с храни: Изисквания в стандартите за храни на GFSI

Блог
FSSC 22000 REMOTE AUDIT, FULL REMOTE AUDIT
Loading...

Дистанционни одити по FSSC 22000: Приложение 9, Допълнение за пълен дистанционен одит и Remote Discussion

Блог
REMOTE AUDITZIELE, REMOTE-AUDIT
Loading...

Как да провеждаме дистанционни одити - част 1: Цели на одита

Блог
ISO 22000 ISO, 22000-Zertifikat
Loading...

Ревизия на ISO 22000: Преглед на основните промени

Блог
IFS Food Safety Check, IFS FOOD SAFETY
Loading...

Проверки IFS Food Safety Check - всичко, което трябва да знаете

Блог
GFSI , Global Food Safety Initiative
Loading...

GFSI актуализира критериите: Какво ни очаква във версия 2020?

Блог
FSCC 22000, FSCC 22000 Version 4
Loading...

FSSC 22000: Съществени промени във версия 4

Блог
BRC STORAGE & DISTRIBUTION, BRCGS STORAGE & DISTRIBUTION
Loading...

Публикувана е версия 3 на BRC Storage & Distribution Standard

Блог
REMOTE AUDIT, REMOTE
Loading...

Част 7: Дистанционен одит - приключване на несъответствия

Блог
PRODUCT FRAUD IFS PRODUCT INTEGRITY ASSESSMENT (PIA)
Loading...

Предотвратяване на измами с продукти: Оценка за интегритета на продукта (PIA) IFS

Блог
REMOTE AUDIT, RISIKOBEWERTUNG
Loading...

Част 2: Правилен ли е изборът на дистанционен одит? Оценка на риска.

Блог
IFS REMOTE ,AUDIT SPLIT AUDIT
Loading...

Дистанционни и разделни одити по IFS

Блог
IFS Zertifikat IFS REZERTIFIZIERUNG
Loading...

Ресертификация по IFS - Какво да правим, ако не може да се проведе одит на място?

Блог
IFS Broker Standard, IFS BROKER VERSION 3
Loading...

Версия 3 на IFS Broker: Какви промени предстоят?

Блог
REMOTE AUDIT, REMOTE
Loading...

Част 3: Дистанционни одити - определяне на метода за одит

Блог
IFS AUDIT, IFS AUDIT CORONA
Loading...

Одити IFS по време на Corona - всичко, което трябва да знаете

Блог
REMOTE AUDIT, REMOTE
Loading...

Част 6: Съвети за провеждане на дистанционни одити

Блог
LEBENSMITTELSICHERHEIT BRCGS AUDITPROTOKOLLE
Loading...

Безопасност на храните във времената на Корона вирус - нови протоколи за одит на BRCGS

Блог
REMOTE AUDIT, REMOTE
Loading...

Част 5: Дистанционни одити - подготовка

Блог
REMOTE AUDIT, REMOTE
Loading...

Част 4: Дистанционни одити - определяне на технологията

Блог
BRCGS BLENDED AUDITS ,BRCGS REMOTE AUDITS
Loading...

Смесени одити BRCGS и дистанционни одити BRCGS

Блог
IFS AUDIT, IFS AUDIT CORONA
Loading...

План за коригиращи действия на IFS: Полезно ръководство

Блог
Loading...

IFS Food Версия 8 - Всички промени в ревизията накратко

Опаковки

Независимо дали става въпрос за стъкло, метал, пластмаса, картон или хартия, първична или вторична опаковка - в лицето на DQS имате на разположение сертификационна организация, която познава както производствените процеси, така и изискванията на клиентите и регулаторните органи.

Нашите области на компетентност включват сертификация в съответствие с международно признати стандарти за безопасност и качество на опаковките, специално за храни, фармацевтични продукти, козметика и други продукти с високи изисквания към управлението на хигиената.

Вижте повече
Вижте по-малко
Блог
BRCGS Packaging Materials Standard, BRCGS Verpackung
Loading...

Какво е новото? Стандарт BRCGS за опаковки - издание 6

Блог
IFS PACSECURE VERSION 2, IFS PACSECURE  2
Loading...

IFS PACsecure версия 2 - публикувана е окончателна версия

Блог
BRC PACKAGING VERSION 5, BRC PACKAGING 5
Loading...

Публикувана е версия 5 на BRC Packaging: Преглед на новите функции

Блог
IFS PACSECURE VERSION 2, IFS PACSECURE  2
Loading...

IFS PACsecure Версия 2 - Промени в процес на изпълнение

Потребителски стоки и продукти за лична хигиена

Производството, съхранението и транспортът на потребителски стоки са обект на най-високи изисквания по отношение на качеството, хигиената и безопасността на продуктите. Това се отнася по-специално, но не само, за продукти, които влизат в контакт с тялото, като козметика и продукти за лична хигиена. Сертификацията на добри производствени практики (ДПП) и системи за управление на качеството и хигиената е една от нашите основни компетенции. Производителите на суровини за козметиката също намират в лицето на DQS компетентен партньор за сертификация и одит в съответствие с международно признати стандарти.

Блог
IFS HPC VERSION 3, IFS HPC 3
Loading...

IFS HPC версия 3 - график и промени

Блог
KONSUMGÜTERINDUSTRIE, ICOMPLIANCE-INITIATIVE
Loading...

Качество и безопасност в индустрията за потребителски стоки: DQS е партньор на инициативата iCompliance

Блог
IFS HPC STANDARD VERSION 2, IFS HPC STANDARD
Loading...

Публикувана е версия 2 на стандарта IFS HPC: Промените накратко