Има ли сред Вашите клиенти големи корпорации като Procter & Gamble, Johnson & Johnson или L'Oréal? Ако е така, инициативата iCompliance, стартирала през 2020 г., може да стане важна тема и за Вас.

Идеята на инициативата iCompliance е, че доставчиците могат да изпълнят изискванията на няколко клиента едновременно с един годишен одит. По този начин се намалява тежестта на одитите за доставчиците, които оттук нататък могат да се съсредоточат върху прилагането на последователни стандарти за качество. Инициативата се подкрепя от водещи собственици на марки за бързооборотни стоки, сред които Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Estée Lauder и L'Oréal.

В обхвата на iCompliance попадат доставчиците на козметични съставки, суровини и съставки за домакински и перилни продукти, активни фармацевтични съставки и помощни съставки, както и доставчиците на първични и вторични опаковъчни материали.

DQS е един от водещите сертифициращи органи за iCompliance. От март 2020 г. DQS Group провежда одити като част от програмата iCompliance.

iCompliance: Управление на съответствието от един източник

В обобщение, iCompliance позволява:

  • Последователност: Обща рамка за практиките на Добра производствена практика и стандартите за одити в индустрията за бързооборотни стоки
  • Качество: Контролът е по-задълбочен от всяка друга програма за външен одит
  • Продуктивност: Намаляване на броя на одитите на клиентите чрез годишна ресертификация на iCompliance
  • По-бързо одобряване: Голям брой квалифицирани одитори. Това дава възможност за по-бърза квалификация и одобряване на клиентите
  • Нов бизнес потенциал: Доставчиците могат лесно да демонстрират своите възможности пред нови клиенти
  • Контрол на данните: Доставчикът контролира достъпа до централното хранилище за отчети, което може да бъде споделено с клиентите

iCompliance се основава на съществуващите стандарти, с цел да осигури последователна рамка. В зависимост от дейността, доставчиците се одитират по международно признати стандарти, като ICH Q7, IPEC, EFfCI, ISO 15378, FSSC и BRCGS Packaging Standard. За пълен преглед на инициативата и процеса за доставчиците, моля, посетете уебсайта iCompliance.

Автор
Constanze Illner

Констанце Илнер е служител в областта на научните изследвания и комуникациите в сферата на устойчивостта  на храните. На тази позиция тя следи всички важни събития в този контекст и информира клиентите ни в месечен бюлетин. Тя също така модерира годишната конференция "Sustainability Heroes".

Loading...