Behoren grote bedrijven als Procter & Gamble, Johnson & Johnson of L'Oréal tot uw klanten? Zo ja, dan kan het iCompliance-initiatief, dat in 2020 van start gaat, ook voor u een belangrijk onderwerp worden.

Het idee achter het iCompliance-initiatief is dat leveranciers met één jaarlijkse audit in één keer aan de eisen van meerdere klanten kunnen voldoen. Dit vermindert de auditlast voor leveranciers, die zich voortaan kunnen concentreren op de implementatie van consistente kwaliteitsnormen. Het wordt gesteund door vooraanstaande FMCG-merkeigenaren, waaronder Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Estée Lauder en L'Oréal.

Binnen het toepassingsgebied van iCompliance vallen leveranciers van cosmetica-ingrediënten, grondstoffen en ingrediënten voor huishoud- en wasmiddelen, actieve farmaceutische ingrediënten en hulpstoffen, en leveranciers van primaire en secundaire verpakkingsmaterialen.

DQS is een van de toonaangevende certificatie-instellingen voor iCompliance. Sinds maart 2020 voert DQS Group audits uit in het kader van het iCompliance-programma.

iCompliance: Compliance Management vanuit één bron

Samengevat maakt iCompliance het volgende mogelijk:

  • Consistentie: Een gemeenschappelijk kader voor GMP-praktijken en auditnormen in de gehele FMCG-industrie
  • Kwaliteit: Controle is diepgaander dan elk ander extern auditprogramma
  • Productiviteit: Vermindering van het aantal klantaudits door jaarlijkse iCompliance hercertificering
  • Snellere kwalificatie: Groot aantal gekwalificeerde auditoren. Dit maakt een snellere kwalificatie en erkenning van klanten mogelijk
  • Nieuw zakelijk potentieel: Leveranciers kunnen gemakkelijk hun capaciteiten aan nieuwe klanten laten zien
  • Gegevenscontrole: Leverancier controleert toegang tot centrale rapportbewaarplaats, die kan worden gedeeld met klanten

iCompliance maakt gebruik van bestaande normen om een consistent kader te bieden. Afhankelijk van het bedrijf worden leveranciers gecontroleerd aan de hand van internationaal erkende normen, zoals ICH Q7, IPEC, EFfCI, ISO 15378, FSSC en BRCGS Verpakkingsnorm. Voor een volledig overzicht van het initiatief en het proces voor leveranciers, kunt u terecht op de iCompliance website.

Auteur
Constanze Illner

Constanze Illner is onderzoeks- en communicatiemedewerker op het gebied van duurzaamheid en voedselveiligheid. In deze functie houdt zij alle belangrijke ontwikkelingen op dit gebied in de gaten en informeert zij onze klanten via een maandelijkse nieuwsbrief. Ook modereert zij de jaarlijkse Sustainability Heroes conferentie.

Loading...