De IFS Food Standard wordt herzien. Amper twee jaar na de publicatie van IFS Food 7 staat de nieuwe versie in de startblokken. Er is al een concept gepubliceerd. Als redenen voor de herziening noemt IFS de aanpassing aan de nieuwe Codex Alimentarius en de aanstaande ISO 22003-2 voor product- en procesnormen. Lees verder om te weten te komen welke veranderingen u kunt verwachten in IFS Food versie 8.

Bij de herziening van IFS Food gaat het vooral om het samenvoegen van normdocumenten en dus ook om het vereenvoudigen van de toepassing van de norm. Daarnaast zullen problemen uitversie 7 die door belanghebbenden zijn teruggemeld, worden aangepakt. Onder meer zal het bestaande beoordelingssysteem worden herzien, met name de B-beoordeling.

In het algemeen wil de IFS met de nieuwe versie de productfocus en de procesbenadering verder aanscherpen. Daartoe worden enkele criteria herverdeeld, zodat het controletraject beter kan worden gevolgd. Daarnaast moeten de consistentie en de nauwkeurigheid van de formuleringen worden verbeterd, onder andere met betrekking tot onaangekondigde audits en met name in het geval van een mislukte audit. Ook de controlelijst moet worden herzien uit het oogpunt van consistentie en nauwkeurigheid.

Voorts wordt met de herziening beoogd de registratie van verplichte informatie, die grotendeels door de GFSI wordt voorgeschreven, te vereenvoudigen. Dit moet tijd besparen tijdens de audit en de daaropvolgende technische beoordeling. Met de huidige versie hebben auditors momenteel tussen 1 en 1,5 dag nodig om verslagen te schrijven, en zijn er nog eens 6 tot 8 uur nodig voor de technische audit. Hierbij is geen rekening gehouden met het aanmaken van certificaten en het overbrengen van de informatie in de databank.

Ook de IFS-voedseldoctrine wordt door de herziening beïnvloed. De inhoud ervan moet worden gecondenseerd en de rapportage moet worden vereenvoudigd met behulp van de invoering van nieuwe software, met name het invullen van verplichte velden.

Volgens het IFS zijn de belangrijkste redenen voor de snelle herziening van de norm de aanpassing ervan aan de nieuwe Codex Alimentarius en de komende ISO 22003-2 voor product- en procesnormen. De impact op bedrijven wordt door onze IFS-expert Joachim Mehnert momenteel gering geacht.

De tijdlijn voor IFS Food versie 8

Het eerste ontwerp van IFS Food 8 is al gepubliceerd en kan hier worden bekeken. Een releasedatum voor IFS Food 8 is op dit moment nog onbekend. Meld u aan voor onze nieuwsbrief. Wij houden u graag op de hoogte van al het belangrijke nieuws.

Auteur
Constanze Illner

Constanze Illner is onderzoeks- en communicatiemedewerker op het gebied van duurzaamheid en voedselveiligheid. In deze functie houdt zij alle belangrijke ontwikkelingen op dit gebied in de gaten en informeert zij onze klanten via een maandelijkse nieuwsbrief. Ook modereert zij de jaarlijkse Sustainability Heroes conferentie.

Loading...