Το πρότυπο IFS Food αναθεωρείται. Δύο μόλις χρόνια μετά τη δημοσίευση του IFS Food 7, η νέα έκδοση βρίσκεται στο στάδιο της εκκίνησης. Ένα προσχέδιο έχει ήδη δημοσιευθεί. Το IFS αναφέρει ως λόγους για την αναθεώρηση την προσαρμογή στο νέο Codex Alimentarius και το επερχόμενο ISO 22003-2 για τα πρότυπα προϊόντων και διεργασιών. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε ποιες αλλαγές μπορείτε να περιμένετε στην έκδοση 8 του IFS Food.

Η αναθεώρηση του IFS Food αφορά ιδιαίτερα τη συγχώνευση των τυποποιημένων εγγράφων και, συνεπώς, την απλούστευση της εφαρμογής του προτύπου. Επιπλέον, θα αντιμετωπιστούν προβλήματα από τηνέκδοση 7 που αναφέρθηκαν από τους ενδιαφερόμενους φορείς. Μεταξύ άλλων, πρόκειται να αναθεωρηθεί το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης, ιδίως η αξιολόγηση Β.

Σε γενικές γραμμές, το IFS ενδιαφέρεται να οξύνει περαιτέρω την εστίαση στο προϊόν και την προσέγγιση της διαδικασίας με τη νέα έκδοση. Για το σκοπό αυτό, ορισμένα κριτήρια πρόκειται να ανακατανεμηθούν έτσι ώστε να μπορεί να ακολουθηθεί στενότερα η διαδρομή ελέγχου. Επιπλέον, πρέπει να βελτιωθεί η συνέπεια και η ακρίβεια των διατυπώσεων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους αιφνιδιαστικούς ελέγχους και ιδίως σε περίπτωση αποτυχίας του ελέγχου. Ο κατάλογος ελέγχου πρέπει επίσης να αναθεωρηθεί όσον αφορά τη συνοχή και την ακρίβεια.

Επιπλέον, η αναθεώρηση αποσκοπεί στην απλούστευση της καταγραφής των υποχρεωτικών πληροφοριών, οι περισσότερες από τις οποίες προβλέπονται από το GFSI. Αυτό αναμένεται να εξοικονομήσει χρόνο κατά τη διάρκεια του ελέγχου και της επακόλουθης τεχνικής αναθεώρησης. Με την τρέχουσα έκδοση, οι ελεγκτές χρειάζονται σήμερα 1 - 1,5 ημέρες για τη σύνταξη των εκθέσεων και απαιτούνται επιπλέον 6 - 8 ώρες για τον τεχνικό έλεγχο. Αυτό δεν λαμβάνει υπόψη τη δημιουργία των πιστοποιητικών και τη μεταφορά των πληροφοριών στη βάση δεδομένων.

Το Δόγμα Τροφίμων IFS επηρεάζεται επίσης από την αναθεώρηση. Το περιεχόμενό του πρόκειται να συμπυκνωθεί και η υποβολή εκθέσεων να απλουστευθεί με τη βοήθεια της εισαγωγής νέου λογισμικού, ιδίως όσον αφορά τη συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων.

Σύμφωνα με το IFS, οι κύριοι λόγοι για την ταχεία αναθεώρηση του προτύπου είναι η ευθυγράμμισή του με τον νέο Codex Alimentarius και το επερχόμενο ISO 22003-2 για τα πρότυπα προϊόντων και διαδικασιών. Ο εμπειρογνώμονας του IFS, Joachim Mehnert, θεωρεί προς το παρόν ότι οι επιπτώσεις στις επιχειρήσεις είναι χαμηλές.

Το χρονοδιάγραμμα για την έκδοση 8 του IFS Food

Το πρώτο προσχέδιο του IFS Food 8 έχει ήδη δημοσιευτεί και μπορείτε να το δείτε εδώ. Η ημερομηνία κυκλοφορίας του IFS Food 8 είναι προς το παρόν άγνωστη. Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο. Θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε για όλα τα σημαντικά νέα.

Συγγραφέας
Constanze Illner

Η Constanze Illner (she/her) είναι υπεύθυνη έρευνας και επικοινωνίας στον τομέα της βιωσιμότητας και της ασφάλειας των τροφίμων. Σε αυτή τη θέση, παρακολουθεί όλες τις σημαντικές εξελίξεις σε αυτό το πλαίσιο και ενημερώνει την πελατεία μας με ένα μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο. Συντονίζει επίσης το ετήσιο συνέδριο Sustainability Heroes.

Loading...