Novo izdanje standarda IFS Food objavljeno je u travnju 2023. godine. Prijelazno razdoblje sa 7. na 8. izdanje standarda IFS Food počet će u listopadu 2023. godine. Od 1. siječnja 2024. auditi prema 8. izdanju IFS Food standarda bit će obvezni. IFS kao razloge za reviziju navodi novi Codex Alimentarius, Globalnu inicijativu za sigurnost hrane (GFSI 2020) i nadolazeći standard ISO 22003-2 za standarde za proizvode i procese. U nastavku pročitajte o promjenama koje možete očekivati u 8. izdanju standarda IFS Food. 

Mnogo se toga promijenilo u novom izdanju standarda IFS Food. Koliko god se truditi sažeti sve u jedan kratki članak, to nije bilo moguće. Ne bismo željeli izostaviti nijedan dio koji bi mogao biti važan za vas i vaše poduzeće, certificirano prema standardu IFS. 

Stoga ćemo prvo navesti pregled razloga za reviziju. Zatim ćemo u 2. dijelu teksta ukratko iznijeti najznačajnije općenite promjene. A onda prelazimo na stvar: sam standard. 3. dio iznosi nove zahtjeve i stavlja ih u kontekst. Članak završava informacijama o rasporedu i prijelaznom razdoblju. 

 

Sadržaj

1. dio: Razlozi za reviziju standarda IFS Food

2. dio: Najznačajnije općenite promjene u 8. izdanju standarda IFS Food

3. dio: Pregled svih važnih promjena

4. dio: Prijelazna vremenska razdoblja 

 

1. dio: Razlozi za reviziju standarda IFS Food

8. izdanje standarda IFS Food, kao i nedavno revidirano 9. izdanje standarda BRCGS Food i 7. izdanje standarda FSSC, odražava kriterije sadržane u Globalnoj inicijativi za sigurnost hrane (Global Food Safety Initiative 2020), posljednjem izdanju Codex Alimentarius općih principa higijene hrane, kao i u standardu ISO 22003-2. Također, u novoj 8. verziji nalaze se i IFS regulative Doktrine i povratne informacije dionika. 

Posebna pažnja posvećena je jasnijem, jednostavnijem i praktičnijem formuliranju riječi. 

 

2. dio: Najznačajnije općenite promjene u 8. izdanju standarda IFS Food

  • Ocjena B postaje odstupanje: gotovo potpuna usklađenost: 15 bodova, za KO zahtjev: 0 bodova
  • KO zahtjev: može biti ocijenjen s A, B ili D (=KO), ocjene C više se ne koriste
  • Za nenajavljene audite  dodjeljuje se takozvani "Star status", što je vidljivo u bazi podataka, kao i na certifikatu
  • Zahtjevi audita sadržani su u 5, umjesto u 6 poglavlja, novih zahtjeva je 234, dok ih je u 7. verziji bilo 237, 5 zahtjeva je novo, a 8 ih je spojeno ili izbrisano
  • Na certifikatu je sada moguće spomenuti oznake kvalitete: izvornost (PDO) i zemljopisno podrijetlo (PGI) 
  • Ponovno se koristi riječ "audit", dok riječ "procjena" nije više u upotrebi
  • U čitavom standardu, riječi poput "dostupno", "koriste se" ili "implementira se" zamijenjene su trima povezanim izrazima "dokumentirano, implementirano i održavano".
  • U čitavom tekstu izrazi za učestalost poput "redovito" i "godišnje" zamijenjeni su točnim vremenskim razdobljima (12 mjeseci, 3 mjeseca)
  • Umjesto izraza "Sigurnost hrane i kvaliteta proizvoda" često se koriste četiri srodna izraza "sigurnost hrane, kvaliteta proizvoda, zakonitost i autentičnost

 

3. dio: Pregled svih važnih promjena

Napomena: Dijelovi napisani u uobičajenom formatu predstavljaju originalni tekst iz 8. izdanja standarda IFS Food. Osnovne promjene u ovom su članku označene podebljanim tekstom. Odlomke u kurzivu napisala je i u kontekst stavila DQS-ova auditorica Marion Brust. Redoslijed kojim su promjene objašnjene odgovara redoslijedu sadržaja 8. izdanja standarda IFS Food. 

 

1. Nadzor rada i predanost

1.1.1 Viša uprava treba razviti, implementirati i održavati korporativnu strategiju, koja minimalno uključuje:

•           sigurnost hrane, kvalitetu proizvoda zakonitost i autentičnost 

•           usmjerenost na kupca

•           kulturu sigurnosti hrane

•           održivost.

O ovoj strategiji moraju biti obaviješteni svi zaposlenici te se ona mora razložiti na određene ciljeve za odgovarajuće odjele.

Ciljevi vezani za kulturu sigurnosti hrane minimalno će uključivati komunikaciju o praksi i odgovornosti za sigurnost hrane, edukaciji, povratnim informacijama zaposlenika vezanim za pitanja sigurnosti hrane, te rezultatima.

U ovom zahtjevu nova je obveza prepoznavanja zakonitosti, autentičnosti i održivosti proizvoda te njihovo uključivanje u korporativnu praksu.

Također, navode se četiri sastavnice kulture sigurnosti hrane, od čega svaka treba imati pripadajuće ciljeve.

 

1.2.6 Viša uprava treba za certifikacijsko tijelo osigurati informacije o bilo kakvim promjenama koje bi mogle utjecati na sposobnost poduzeća da bude sukladno sa zahtjevima certifikacije. Ovo minimalno uključuje: 

•           bilo kakve promjene u nazivu pravne osobe

•           bilo kakve promjene u lokaciji mjesta proizvodnje.

Za sljedeće posebne situacije: 

•           bilo kakav opoziv proizvoda

•           bilo kakav opoziv proizvoda i/ili povlačenje o kojem odlučuje nadležno tijelo za sigurnost hrane i/ili zbog prijevara s hranom

•           bilo kakav posjet nadležnog tijela čiji je ishod obvezno djelovanje vezano za sigurnost hrane i/ili prijevaru s hranom 

potrebno je obavijestiti certifikacijsko tijelo u roku od tri (3) radna dana.

Ovaj dio pojašnjava u kojem je trenutku potrebno obavijestiti certifikacijsko tijelo nakon žalbi od strane nadležnog tijela.   

 

1.3 (7. izdanje) Dio Usmjerenost na kupca prebačen je u poglavlje 4.1.1.

1.3.1 Viša uprava treba osigurati provjeru sustava za sigurnost hrane i kvalitetu uprave. Ova se aktivnost treba planirati unutar perioda od 12 mjeseci, a potrebno ju je obaviti najviše svakih 15 mjeseci. Takve provjere trebaju minimalno sadržavati:

•           provjeru ciljeva i praksi uključujući sastavnice kulture sigurnosti hrane

•           rezultate audita i inspekcija na lokacijama

•           pozitivne i negativne povratne informacije od kupaca

•           usklađenost s procesom

•           rezultati procjene prijevara s hranom

•           rezultati procjene obrane hrane

•           pitanja usklađenosti

•           status korekcija i korektivnih radnji

•           obavijesti nadležnih tijela.

Nakon što u prošlosti potpune ocjene uprave nisu bile uvijek dostupne, IFS je točno odredio vremenska razdoblja za ovaj standard.

Uz to, jasno su navedene procjene prijevara s hranom i obrane hrane. Novost je ocjena pitanja usklađenosti, što se odnosi na zakonsku usklađenost.

 

2. Sigurnost hrane i sustav upravljanja kvalitetom

2.1.2.1 Bilješke i dokumentirane informacije trebaju biti čitljive, ispravno napisane i autentične. Trebaju se stvarati na način da se ne dozvoljavaju naknadne izmjene ili dopune. Ako se bilješke pohranjuju u elektronskom obliku, potrebno je održavati sustav tako da samo ovlašteno osoblje ima pristup stvaranju i izmjeni navedenih dokumenata (npr., zaštita lozinkom).

Ovdje je u zahtjev uključeno nešto što se podrazumijeva. Dokumenti trebaju biti ispravno popunjeni.

 

2.3.4.1 Potrebno je dokumentirati i održavati dijagram tijeka za svaki proizvod, grupu proizvoda, te za sve varijacije procesa i podprocesa (uključujući prepravljanje i ponovnu obradu). Dijagram treba prikazivati svaki korak i svaku mjeru određenu za kritične kontrolne točke i druge mjere. Na njemu treba stajati datum, a u slučaju bilo kakve izmjene, datum treba bit prepravljen.

Jasno se naglašava da u dijagramu tijeka trebaju biti prikazani svi koraci procesa i sve kontrolne mjere. 

NOVO: 2.3.11.1 Postupke vrednovanja, uključujući ponovno vrednovanje nakon modifikacija koje mogu utjecati na sigurnost hrane, potrebno je dokumentirati, implementirati i održavati kako bi HACCP plan bio prikladan za učinkovitu kontrolu utvrđenih opasnosti.

Vrednovanje HACCP plana, iz norme Codex Alimentarius (izdanje iz 2020.), uključeno je u standard. Napomena: Za već postojeće HACCP planove, redovito obavljani i dokumentirani postupci vrednovanja mogu poslužiti kao dio dokaza o vrednovanju.

2.3.12.1 Dokumentacija i bilješke vezane za HACCP plan, na primjer:

•           analiza rizika

•           utvrđivanje kontrolnih mjera određenih za kritične kontrolne točke i druge mjere

•           utvrđivanje kritičnih granica

•           procesi

•           postupci

•           ishodi kontrolnih mjera određenih za kritične kontrolne točke i druge aktivnosti praćenja mjera

•           bilješke o edukaciji osoblja koje je zaduženo za praćenje kritičnih kontrolnih točaka

•           trebaju biti dostupna uočena odstupanja i nesukladnosti te implementirane korektivne radnje

Lista dokaza proširena je kako bi uključivala edukaciju osoba kojima je povjereno praćenje kritičnih kontrolnih točaka, te je napravljena razlika između odstupanja i nesukladnosti.

 

3. Upravljanje resursima

3.2.1. Zahtjevi temeljeni na rizicima koji se odnose na osobnu higijenu trebaju biti dokumentirani, implementirani i održavani, te trebaju minimalno uključivati sljedeće stavke:

•           kosa i brada

•          zaštitna odjeća (uključujući uvjete njenog korištenja u prostorijama za osoblje)

•          pranje ruku, dezinfekcija i higijena

•          jelo, piće, pušenje, uporaba e-cigareta ili drugo korištenje duhana

•          postupci koji se poduzimaju u slučaju porezotina ili ogrebotina na koži

•          nokti, nakit, umjetni nokti/trepavice i osobne stvari (uključujući lijekove)

•          obavještavanje o zaraznim bolestima i uvjetima koji utječu na sigurnost hrane putem liječničkog pregleda

Zahtjevi su prilagođeni novim uobičajenim praksama; uporaba e-cigareta kao i umjetni nokti i trepavice moraju biti uključeni u specifikacije za osobnu higijenu.

3.2.3 Usklađenost sa zahtjevima osobne higijene pratit će se putem učestalosti koja se temelji na rizicima, ali barem jednom u razdoblju od 3 mjeseca.

Ovo znači da su zahtjevi značajno postroženi time da se traži i analiza rizika i ocjena svaka tri mjeseca umjesto redovito.

NOVO 3.2.4 (zamjenjuje 3.4.8) Program temeljen na rizicima treba biti implementiran i održavan kako bi regulirao učinkovitost higijene ruku.

Ovo je novi zahtjev. Sukladno tome, prethodni zahtjev 3.2.3 ne odnosi se na higijenu ruku, već na čitavi pojam osobne higijene. Higijena ruku uključuje više od samog pranja ruku. 

3.2.6 Porezotine i ogrebotine na koži trebaju biti prekrivene flasterom/zavojem koji neće predstavljati rizik od kontaminacije. Flasteri/zavoji trebaju biti vodootporni i u boji drugačijoj od boje proizvoda. Gdje je moguće:

•          flasteri/zavoji trebaju imati metalnu traku,

•          potrebno je nositi jednokratne rukavice.

Ovdje su zahtjevi za flastere/zavoje prošireni kako bi se smanjio rizik od kontaminacije, a tako je i sa zahtjevom za vodootporni materijal.

 

3.3.1 Dokumentirana edukacija i/ili programi obuke trebaju biti implementirani prema zahtjevima proizvoda i procesa, kao i prema edukacijskim potrebama zaposlenika, na temelju njihova posla, te trebaju uključivati:

•          sadržaj edukacije,

•          učestalost edukacije,

•          zadatke zaposlenika,

•          jezike,

•          kvalificiranog predavača/instruktora,

•          ocjenu učinkovitosti edukacije.

Uz već poznati zahtjev u dijelu 3.3.3 za proces učinkovitosti edukacije, i ovdje se očekuje da postoji ocjena učinkovitosti.

 

3.4.3 Svlačionice se trebaju nalaziti na takvom mjestu da se iz njih može direktno pristupiti području gdje se tretira nepakirana hrana. Ako infrastruktura to ne dopušta, trebaju se implementirati i održavati druge mjere kako bi se smanjili rizici kontaminacije proizvoda. Vanjska odjeća i zaštitna odjeća treba se čuvati odvojeno osim ako se implementiraju i održavaju druge mjere koje sprečavaju rizike kontaminacije. 

Ovdje se jasno ističe da se navedene mjere primjenjuju samo kad se ulazi u prostorije s nepakiranom hranom. Ovaj dodatak nije postojao u 7. izdanju.

 

4. Provedbeni postupci

4.1.3 KO N° 4: Tamo gdje postoje ugovori s kupcem koji se odnose na:

•          recept za proizvod (uključujući svojstva sirovih materijala)

•          proces

•          tehnološke zahtjeve

•          planove testiranja i praćenja

•          pakiranje

•          označavanje

s njima se potrebno uskladiti. 

Zahtjevi kupaca vezani za planove testiranja i praćenja novi su u ovom KO zahtjevu. Usklađenost s njima sada se treba pokazati tijekom audita. 

4.1.4. U skladu sa zahtjevima kupaca, u slučaju pitanja sigurnosti ili zakonitosti proizvoda, uključujući odstupanja i nesukladnosti koje utvrde nadležni, viša uprava treba čim prije obavijestiti kupce na koje se to odnosi.

Ovaj zahtjev za izvještavanjem o incidentima postrožen je tako da se izvještava i o odstupanjima, a ne samo o nesukladnostima.

 

4.2.1.5 Tamo gdje proizvod treba biti označen i/ili sadržavati natpis, ili gdje su isključeni određeni postupci tretiranja ili proizvodnje, potrebno je implementirati mjere kako bi se pokazala usklađenost s takvim tvrdnjama.

Ovdje se tekst promijenio iz "dokazivi postupak" u usklađenost sa zahtjevom. Usklađenost je također novi zahtjev u ocjeni uprave.

 

4.3.1 Postupak za razvoj ili modifikaciju proizvoda i/ili procesa treba biti dokumentiran, implementiran i održavan, te treba minimalno sadržavati analizu opasnosti i procjenu povezanih rizika.

Dokumentirani postupak obvezan je za razvoj proizvoda.

4.3.3 Razvoj i/ili modifikacija procesa treba kao rezultat imati specifikacije o formulaciji, prepravljanju, materijalima za pakiranje, procesima proizvodnje, te treba biti usklađen sa sigurnosti hrane, kvalitetom proizvoda, zakonitosti, autentičnosti i zahtjevima kupaca. To uključuje tvornička ispitivanja, testiranje proizvoda i praćenje procesa. Napredak i rezultati razvoja/modifikacije proizvoda trebaju biti zabilježeni.

Razvoj proizvoda je proširen te uključuje prepravljanje, materijale za pakiranje, kao i zahtjeve kupaca i praćenje procesa.

4.3.5 Preporuke za pripremu i/ili upute za korištenje hrane vezane za sigurnost hrane i/ili kvalitetu proizvoda trebaju biti provjerene i dokumentirane.

U ovom slučaju preporuke za pripremu trebaju biti provjerene samo ako su relevantne za sigurnost hrane i kvalitetu proizvoda.  

 

4.4. Nabava

Zahtjevi 4.4.1-4.4.5 (iz 7. izdanja) presloženi su u zahtjeve 4.4.1-4.4.3 (u 8. izdanju); što se tiče sadržaja, više se inzistira na pristupu temeljenom na rizicima; na primjer, potrebna je ocjena samo onih nabavljenih usluga koje imaju utjecaj na sigurnost hrane i kvalitetu proizvoda. 

4.5. Pakiranje proizvoda

Temeljeno na rizicima i namjeni, ključni parametri za materijale za pakiranje trebaju biti definirani u detaljnim specifikacijama te usklađeni s trenutnom odgovarajućom zakonskom bazom i drugim odgovarajućim opasnostima ili rizicima. 

Održivost materijala za pakiranje koji su u kontaktu s hranom, kao i prepreke u funkcionalnosti, trebaju biti vrednovani za svaki odgovarajući proizvod. Oni se trebaju pratiti i iskazati kroz ispitivanja/analize, kao što su:

•          organoleptička ispitivanja

•          ispitivanja skladištenja

•          kemijske analize

•          rezultati ispitivanja migracija.

Sada je uz praćenje uključeno i vrednovanje održivosti materijala za pakiranje.

4.5.3. Korištena pakiranja i oznake trebaju odgovarati upakiranom proizvodu te biti usklađeni s dogovorenim specifikacijama proizvoda za kupce. Informacije na oznakama trebaju biti čitljive, a njihov otisak trajan. Ovo je potrebno pratiti i dokumentirati barem jednom na početku i na kraju proizvodnog procesa, kao i tijekom svake promjene na proizvodu. 

Ovaj je zahtjev učinio jasnijima zahtjeve za oznake kao i učestalost dokumentacije kontrole pakiranja. 

 

4.7.1 Sva vanjska područja oko proizvodnog postrojenja trebaju biti uredna, čista, te osmišljena i održavana na način da se spriječi kontaminacija. U područjima gdje je nemoguće izvesti prirodni sustav odvodnje, potrebno je postaviti odgovarajući sustav odvodnje. 

Vanjski je prostor potrebno urediti tako da ne dođe do kontaminacije. 

 

4.8.1 Plan lokacije treba biti proširen tako da uključuje "poluproizvode, uključujući naknadnu obradu".

 

4.10.3 Aktivnosti čišćenja i dezinficiranja trebaju se dokumentirati i takve bilješke treba ovjeriti imenovana odgovorna osoba u poduzeću

Pažnja, novo: Za planove ispitivanja čišćenja primjenjuje se princip 4 oka.

4.10.7 Plan uzorkovanja za provjeru učinkovitosti mjera čišćenja i dezinficiranja treba biti temeljen na rizicima.

 

Novo: 4.12.3 Sve kemikalije koje se nalaze na lokaciji trebaju odgovarati namjeni, biti označene i koristiti se na način da ne stvaraju rizik od kontaminacije. 

4.12.4 Tamo gdje su potrebni detektori metala i/ili drugih stranih tijela, potrebno ih je instalirati na način da se osigura maksimalna učinkovitost detekcije kako bi se spriječila naknadna kontaminacija. Detektore je potrebno održavati kako bi se izbjegli kvarovi barem jednom u razdoblju od 12 mjeseci ili u slučaju značajnijih promjena.

Nova stavka je obvezno održavanje detektora metala i stranih tijela svakih 12 mjeseci.

4.12.5 Ispravnost opreme i metoda otkrivanja i/ili otklanjanja stranih tijela treba biti navedena. Učestalost ispitivanja funkcionalnosti takve opreme i metoda treba biti temeljena na rizicima. U slučaju kvarova ili grešaka, potrebno je procijeniti njihov utjecaj na proizvode i procese.

Umjesto "uobičajenih" ispitivanja funkcionalnosti, potrebno je provoditi ispitivanja temeljena na rizicima. Također, u slučaju kvarova, neće biti dokumentirane korektivne mjere, već će biti ocijenjen utjecaj na proizvode i procese. 

 

4.16.1 Plan održavanja proširen je tako da uključuje skladišne prostore.

 

4.17.1 Oprema treba biti napravljena i definirana prema svojoj namjeni. Prije nego se nova oprema pusti u rad, potrebno je ocijeniti njenu usklađenost sa zahtjevima sigurnosti hrane, kvalitete proizvoda, zakonitosti, autentičnosti, te zahtjevima kupaca

Ocjena usklađenosti za novu opremu novi je zahtjev.

4.18.1 KO N°7: Sustav praćenja treba biti dokumentiran, implementiran i održavan, te treba omogućiti identifikaciju serije proizvodnje i njenu vezu sa serijama sirovih materijala i materijala za pakiranje hrane, i/ili materijala koji sadrže zakonske informacije i/ili informacije o sigurnosti hrane. Sustav praćenja treba sadržavati sve relevantne dokaze o:

•           računima

•           obradi na svim razinama

•           preradi

•           distribuciji.

Potrebno je osigurati i dokumentirati sljedivost sve do dostave kupcu.

Pažnja: Ovo znači da oznake ili vanjska pakiranja kod višestrukih pakiranja i sličnog trebaju također biti uključena u sljedivost.

4.18.2 Sustav sljedivosti, uključujući udio certificiranih sastojaka, potrebno je ispitivati barem jednom u razdoblju od 12 mjeseci ili u slučaju značajnijih promjena. Uzorci ispitivanja trebaju odražavati kompleksnost raspona proizvoda poduzeća. Rezultati ispitivanja trebaju pokazati uzlaznu i silaznu sljedivost (od dostavljenih proizvoda do sirovih materijala, i obratno).

Novi zahtjev je taj da je potrebno dokumentirati udio certificiranih sastojaka za interna ispitivanja. 

 

4.19.1 Za sve sirove materijale potrebno je obaviti procjenu rizika kako bi se uočili alergeni, uključujući slučajne ili tehnički neizbježne uzajamne kontaminacije zakonski klasificiranih alergena i tragova. Ove informacije trebaju biti dostupne i relevantne za sve zemlje u kojima se vrši prodaja gotovih proizvoda, te ih je potrebno dokumentirati i održavati za sve sirove materijale. Potrebno je kontinuirano ažurirati popis svih sirovih materijala koji sadrže alergene, a koji se koriste u prostorima proizvodnje. Ovo uključuje i sve mješavine i formule u koje se takvi sirovi materijali dodaju.

Ponovno je obvezan pristup temeljen na rizicima; uz to, potrebno je uzeti u obzir mogućnost uzajamne kontaminacije.

4.19.2 U dijelu koji govori o mogućim rizicima od uzajamne kontaminacije, dodana je riječ "osoblje (uključujući ugovaratelje i posjetitelje)".

 

4.21.2 (6.2 u 7. izdanju) Postupak i plan obrane hrane treba biti dokumentiran, implementiran i održavan kako bi se uočile moguće prijetnje i definirale mjere obrane hrane. To minimalno uključuje:

•           zakonske zahtjeve 

•           definiranje kritičnih područja i/ili praksi i politike pristupa zaposlenika

•           posjetitelje i ugovaratelje

•           upravljanje vanjskim inspekcijama i nadzornim posjetima

•           ostale odgovarajuće kontrolne mjere.

6. poglavlje iz 7. izdanja integrirano je u 8. izdanje standarda kao Poglavlje 4.21. Upravljanje vanjskim inspekcijama i nadzornim posjetima sada je potrebno uključiti u upute za postupak.

 

5          Mjere, analize, unapređenja

5.1.1 KO N°8: Učinkoviti interni audit program treba biti dokumentiran, implementiran i održavan, te treba minimalno osigurati da su auditirani svi zahtjevi IFS standarda. Ovu aktivnost potrebno je planirati unutar razdoblja od 12 mjeseci, a potrebno ju je izvršiti u roku od najviše 15 mjeseci. Poduzeće treba obavljati procjenu rizika, i aktivnosti koje su ključne za sigurnost hrane i kvalitetu proizvoda trebaju biti učestalije auditirane.

Ovo se primjenjuje i za lokacije skladištenja izvan matične lokacije koje poduzeće posjeduje ili unajmljuje.

Pažnja: ovo znači da svi zahtjevi trebaju biti auditirani barem svakih 12 mjeseci (najviše 15 mjeseci). Stoga je potrebno auditirati aktivnosti povećanog rizika više od jednom godišnje. 

5.1.3 Interne audite potrebno je dokumentirati, a njihove rezultate iznijeti višoj upravi i osobama odgovornima za aktivnosti povezane s auditom. Usklađenosti, odstupanja i nesukladnosti potrebno je dokumentirati i o njima obavijestiti odgovarajuće osobe.

U usporedbi sa 7. izdanjem, sada je obvezno dokumentirati usklađenosti, kao i odstupanja i nesukladnosti, uz osnovne nužne korektivne radnje. U budućnosti će izvješća o auditu trebati sadržavati više informacija o obavljenom auditu. 

 

5.3.2 Parametre procesa (temperatura, vrijeme, tlak, kemijska svojstva, itd.) koji su nužni za sigurnost hrane i kvalitetu proizvoda potrebno je pratiti, kontinuirano bilježiti i/ili pravovremeno osiguravati od neovlaštenog pristupa i/ili promjena

Ovo znači da odgovarajući parametri, npr. u IT sustavima, trebaju biti zaštićeni od neovlaštenih pristupa putem lozinki ili prijave.

 

NOVO 5.6.2 Na temelju rizika, kriteriji za program praćenja okoliša trebaju biti dokumentirani, implementirani i održavani.

5.6.5 Adekvatno kvalificirani kadar treba pravovremeno ocijeniti rezultate analiza. U slučaju nezadovoljavajućih rezultata potrebno je odmah implementirati korekcije. Na temelju rizika ili zakonskih zahtjeva, potrebno je definirati učestalost ispitivanja rezultata plana testiranja i praćenja kako bi se ustanovila njihova kretanja. Ako se ustanove nezadovoljavajuća kretanja, potrebno je procijeniti njihov utjecaj na procese i proizvode. 

Ovaj zahtjev ističe važnost brze ocjene rezultata ispitivanja kako bi se izradile ažurirane i relevantne analize kretanja i njihova procjena.

 

5.11.1 Postupak upravljanja ispravcima i korektivnim radnjama treba biti dokumentiran, implementiran i održavan u pogledu bilješki, analize i obavještavanja odgovarajućih osoba o odstupanjima, nesukladnostima i neusklađenim proizvodima, kako bi se ispravila odstupanja i/ili nesukladnosti i kroz korektivne radnje izbjegla njihova ponovna pojava. Ovo uključuje analizu temeljnih uzroka, barem za odstupanja i nesukladnosti vezane za sigurnost, zakonitost, autentičnost i/ili ponovnu pojavu odstupanja i nesukladnosti.

Ovdje nisu novi samo ispravci i obavještavanje o činjenicama, već i analiza temeljnih uzroka koja postaje obvezna za određene slučajeve.

NOVO 5.11.2 Potrebno je implementirati ispravke u slučaju odstupanja i nesukladnosti. 

Ovdje su u standard su dodani ispravci.

Općenito, potrebno je promotriti i pojmovnik (Dodatak 12) jer definicije u njemu pojašnjavaju neke od zahtjeva standarda. 

Novo 8. izdanje IFS Food standarda dostupno je za besplatno preuzimanje na web stranici IFS-a.

 

4. dio: Prijelazna vremenska razdoblja

Od 1. listopada 2023. moguće je održati audit prema novom, 8. izdanju standarda. 8. izdanje postaje obvezno (osim u iznimnim slučajevima) 1. siječnja 2024. U slučaju nenajavljenih audita, auditi se moraju održati prema 8. izdanju ako je početak audita 1. listopada 2023. ili nakon tog datuma.

DQS - Vaš partner za IFS Food 8 certifikaciju

DQS je akreditirano certifikacijsko tijelo za IFS Food 8 standard. Stojimo vam na raspolaganju s našim kvalificiranim auditorima diljem svijeta. Kontaktirajte nas - rado ćemo razgovarati s vama o vašim planovima!

Autor
Dipl. Ing. Marion Brust

Nakon studija prehrambene tehnologije i biotehnologije na Tehničkom sveučilištu u Münchenu/Weihenstephanu, gđa Brust radila je u različitim područjima upravljanja proizvodima i kvalitetom za međunarodna prehrambena poduzeća. 1992. postala je auditor za normu ISO 9001 te interni auditor. 

Već 20 godina radi u DQS-u kao vanjski suradnik - auditor za standarde vezane za upravljanje kvalitetom i sigurnost hrane. Također je auditor i u Programu za poticanje certifikacije šuma (PEFC-CoC) i predstavnik uprave za kvalitetu u jednom manjem certifikacijskom tijelu za drvnu industriju i šume. 

Loading...