BRCGS kombinirani auditi: auditi na daljinu, ali ne u potpunosti

Food Safety (sigurnost hrane), Packaging (pakiranje), Storage & Distribution (skladištenje i distribucija), Consumer Products (proizvodi široke potrošnje) i Agents & Brokers (agenti i posrednici) -  za sve ove standarde BRCGS-a mogu se od 1. kolovoza provoditi djelomični auditi na daljinu. BRCGS-ovi takozvani kombinirani audit sastoji se od audita na daljinu nakon kojeg slijedi audit na licu mjesta. Primjenjuje se samo na postupke recertifikacije i najavljene audite i temelji se na pozitivnoj procjeni rizika.

Procjena rizika

Procjena rizika temelji se na upitniku koji, između ostalog, identificira prijašnju izvedbu lokacije i dostupnost dokumentacije i zapisa. Certifikacijsko tijelo je odgovorno za ocjenu procjene rizika. Ono odlučuje može li lokacija auditom na daljinu postići ciljeve audita.

Kako se provodi kombinirani audit?

Kombinirani audit se provodi uz pomoć informacijske i komunikacijske tehnologije. Nema točnih propisa u pogledu sredstava komunikacije. Kako bi se smanjili rizici vezani uz sigurnost podataka, auditori DQS-a rade s alatima koji su klijentima već poznati.

Što se pregledava za vrijeme audita?

Što se pregledava za vrijeme kombiniranog audita, a što na licu mjesta označeno je u skoro svim standardima BRCGS-a različitim bojama. Te oznake se obično nalaze s lijeve strane svakog zahtjeva.

Auditima na daljinu pregledavaju se dokumentacija, zapisi i sustavi. Auditi na licu mjesta usmjereni su na proizvodne prakse, primjenu sustava upravljanja za sigurnost hrane, i sljedivost (test sljedivosti).

Trajanje audita

Odluka o provođenju audita na daljinu ili u potpunosti na licu mjesta ne utječe na trajanje audita. Ako lokacija izabere kombinirani audit, ukupno trajanje audita je isto kao i za tradicionalni audit. Podjela vremena između dijela na daljinu i dijela na licu mjesta ovisi o procjeni rizika. Međutim, najmanje pola vremena predviđenog za trajanje audita mora biti provedeno na licu mjesta.

Povjerljivost, sigurnost i zaštita podataka

Zaštita osjetljivih informacija je je vrlo visoki prioritet audita na daljinu. Certifikacijska tijela moraju uzeti u obzir lokalne zakone o zaštiti podataka. U sklopu pripreme za korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije moraju se definirati svi certifikacijski i pravni zahtjevi te zahtjevi klijenta u pogledu povjerljivosti, sigurnosti i privatnosti, te se moraju poduzeti mjere za njihovu učinkovitu implementaciju. Svi sudionici moraju dokazano pristati na zahtjeve vezane uz povjerljivost, sigurnost i privatnost.

Auditi na daljinu BRCGS-a

Certifikacija za vrijeme pandemije i strogih ograničenja

Ako vaš certifikat prema standardu BRCGS uskoro ističe ili je već istekao tijekom 2020. godine, ali ograničenja putovanja ili pristupa još uvijek ne dopuštaju uobičajeni audit, imamo važne vijesti za vas: od 7. rujna, pogođene organizacije mogu provoditi audite BRCGS-a u potpunosti na daljinu. To je omogućeno dokumentom BRCGS086 - Remote Certification During Pandemic and Serious Event Restriction, koji je dostupan ovdje.

Nova uredba se odnosi na standarde BRCGS-a Food Safety (uključujući START! audite), Packaging, Storage & Distribution, Consumer Product i program Gluten Free Certification. Program certifikacije na daljinu vrijedi do najmanje travnja 2021. godine, a opcija je dostupna svim lokacijama trenutno certificiranima prema standardima BRCGS i lokacijama čiji je certifikat istekao 2020. godine. Lokacije koje trenutno nisu certificirane prema standardima BRCGS-a mogu dobiti odobrenje za audit na daljinu nakon pojedinačnog pregleda. Imajte na umu da GFSI ne priznaje audite na daljinu.

Četiri koraka audita na daljinu BRCGS-a

Certifikacija na daljinu prema standardima BRCGS-a provodi se u četiri koraka:

  1. Tijekom procjene izvedivosti lokacija daje informacije potrebne za planiranje audita. Uz zahtjeve standardnog protokola to uključuje i pitanja o, između ostalog, prijašnjoj izvedbi lokacije, opozivima u posljednjih 12 mjeseci, promjenama u procesima ili uslugama vanjskih pružatelja uzrokovanima pandemijom COVID-19.
  2. Kada su te informacije dostupne, može se planirati audit na daljinu. Za potrebe toga mora se definirati i testirati informacijska i komunikacijska tehnologija - idealno za vrijeme probnog sastanka. Ako se za vrijeme tog procesa naiđe na probleme, audit se ne može provesti na daljinu. U slučaju da za vrijem audita tehnologija zakaže, audit na daljinu može se ponovno zakazati unutar 28 dana od prvog dana audita na daljinu. Svi auditi moraju biti najavljeni i idealno bi se trebali održati prema normalnom rasporedu audita. Međutim, auditi koji se održe kasnije nisu sankcionirani.
  3. Treći korak je provođenje audita. Audit mora imati mogućnost vizualnog prijenosa uživo koji se može prenositi i koristiti po cijeloj lokaciji.
  4. Odstupanja se rješavanju kao i kod normalnog audita. Certifikacijsko tijelo mora primiti dokaz o popravnim radnjama, analizu temeljnih uzroka i plan preventivnog djelovanja u roku od 28 dana od dana audita na daljinu. Certifikat s audita vrijedi 6 do 12 mjeseci. Sljedeći audit BRCGS-a dogovara se prema uobičajenom ciklusu audita.
Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je Globalni direktor za usluge održivosti. Na ovome položaju odgovoran je za sve ESG usluge u DQS-u. Njegovo područje interesa i djelatnosti obuhvaća održivu nabavu, dužnu pažnju u području ljudskih prava i ESG audite.

Loading...