BRCGS Karma Denetim: Uzaktan Denetimler, ancak tam olarak değil

Food Safety, Packaging, Storage & Distribution, Consumer Products and Agents & Brokers - tüm bu BRCGS standartları 1 Ağustos'tan itibaren uzaktan kısmen denetlenebilir. BRCGS'nin "Blended Audit" yani karma denetim adını verdiği bu yöntem, uzaktan yapılacak olan denetimin ardından bir yerinde denetimden oluşur. Yalnızca yeniden belgelendirme denetimleri ve haberli denetimler için geçerlidir ve olumlu bir risk değerlendirmesine dayanır.

Risk değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi, bir çok şeyin yanı sıra ilgili sahanın tarihsel performansını, dokümantasyon ve kayıtların mevcudiyetini tanımlayan bir ankete dayanmaktadır. Sertifikasyon kuruluşu, risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesinden sorumludur. Bir sahanın uzaktan denetim yardımıyla denetim hedeflerine ulaşıp ulaşamayacağına karar verir.

Karma denetim nasıl yapılır?

Karma denetim, bilgi ve iletişim teknolojisi yardımıyla gerçekleştirilir. İletişim araçlarına ilişkin kesin düzenlemeler yoktur. Veri güvenliğiyle ilgili riskleri en aza indirmek için DQS denetçileri ideal olarak ilgili müşterilerin zaten aşina olduğu araçlarla çalışır.

Denetlenen nedir?

Karma denetim sırasında neyin uzaktan denetlendiği ve neyin yerinde incelendiği renk kodlaması ile hemen hemen tüm BRCGS standartlarında tespit edilebilir. Bu genellikle standart içinde her gereksinimin solunda bulunabilir.

Uzaktan denetimler; belgeleri, kayıtları ve sistemleri gözden geçirir. Yerinde denetimler; iyi üretim uygulamalarına, gıda güvenliği yönetim sistemlerinin uygulanmasına ve izlenebilirliğe (izlenebilirlik testi) bakar.

Denetim süresi

Bir sahanın uzaktan mı yoksa tamamen yerinde mi denetlendiği denetim süresini etkilemez. Bir tesis karma denetimi seçerse, toplam denetim süresi, geleneksel bir denetimin denetim süresiyle tamamen aynıdır. Uzaktan denetlenecek bölümü ile yerinde denetlenecek bölümü arasında zamanın nasıl bölündüğü, risk değerlendirmesine bağlıdır. Ancak kesin olan bir şey vardır ki, toplam denetim süresinin en az yarısının sahada harcanması gerektiğidir.

Gizlilik, güvenlik ve veri koruma

Hassas bilgilerin korunması, uzaktan denetimler için çok yüksek bir önceliktir. Belgelendirme kuruluşları, yerel veri koruma yasalarını dikkate almalıdır. Bilgi ve iletişim teknolojisinin kullanımına hazırlanmak için, gizlilik, güvenlik ve mahremiyet ile ilgili tüm belgelendirme, müşteri ve yasal gereklilikler tanımlanmalı ve bunların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için önlemler alınmalıdır. Tüm katılımcılar, gizlilik, güvenlik ve mahremiyet gerekliliklerini açıkça kabul etmelidir.

BRCGS Uzaktan Denetimleri

Pandemiler ve ciddi kısıtlamalar sırasında sertifikalandırma.

BRCGS sertifikanızın veya sertifika yenilemenizin süresi dolmak üzereyse veya 2020'de zaten sona ermişse, ancak seyahat veya erişim kısıtlamaları hala düzenli bir denetime izin vermiyorsa, size önemli bir haberimiz var: 7 Eylül'den itibaren etkilenen şirketler de BRCGS denetimlerini eksiksiz olarak uzaktan gerçekleştirebilir. Bu, "BRCGS086 - Pandemi ve Ciddi Olay Kısıtlaması Sırasında Uzaktan Sertifikalandırma" dokumanı ile mümkün olmaktadır. 

Yeni düzenleme, BRCGS Food Safety (BRCGS Start! Programı Dahil), Packaging, Storage & Distribution, Consumer Product  ve Gluten Free Programı için geçerlidir. Uzaktan Sertifikasyon Programı, en az Nisan 2021'e kadar geçerlidir ve bu seçenek, şu anda BRCGS sertifikalı tüm tesislerde ve sertifikası 2020'de sona eren tesislerde mevcuttur. Şu anda BRCGS sertifikalı olmayan tesisler, bireysel incelemeden sonra uzaktan denetim için onaylanabilir. . Lütfen uzaktan denetim seçeneğinin GFSI tarafından tanınmadığını unutmayın.

BRCGS Uzaktan Denetim için dört adım

BRCGS uzaktan sertifikasyonu dört adımda tamamlanır:

  1. Fizibilite değerlendirmesi sırasında saha, denetimi planlamak için gereken bilgileri sunar. Standart protokoldeki gereksinimlere ek olarak, bu, diğer şeylerin yanı sıra sitenin geçmiş performansı, son 12 aydaki geri çağırmalar ve COVID-19 salgını nedeniyle süreçlerde veya dış kaynaklı hizmetlerde yapılan değişikliklerle ilgili soruları içerir.
  2. Bu bilgi mevcut olduğunda, uzaktan denetim planlanabilir. Bunu yapmak için bilgi ve iletişim teknolojisi tanımlanmalı ve bir deneme toplantısında test edilmelidir. Bu süreçte sorunlarla karşılaşılırsa denetim uzaktan gerçekleştirilemez. Denetim sırasında teknolojinin başarısız olması durumunda, uzaktan denetim ilk uzaktan denetim gününden sonraki 28 gün içinde yeniden planlanabilir. Tüm denetimler haberli ve ideal olan normal denetim programında gerçekleşecektir. 
  3. Üçüncü adım, denetimi gerçekleştirmektir. Denetim, taşınabilir ve saha genelinde kullanılabilecek canlı bir görsel beslemeye sahip olmalıdır.
  4. Uygunsuzluklar normal bir denetimde olduğu gibi ele alınır. Düzeltici Faaliyet Kanıtı, Kök Neden Analizi ve Önleyici Eylem Planı, uzaktan denetimden sonraki 28 gün içinde sertifikasyon kuruluşu tarafından alınmalıdır. Denetim sertifikası 6 veya 12 ay geçerlidir. Bir sonraki BRCGS denetimi, klasik sistemde de var olan normal denetim döngüsünde planlanacaktır.
Yazar
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert, Sürdürülebilirlik ve Gıda Güvenliği alanları için Pazarlama ve İletişim Başkanıdır. Aynı zamanda sürdürülebilirlik raporlarının dış denetimi için de denetçidir. İlgi alanları arasında sürdürülebilirlik yönetimi, sürdürülebilir tedarik ve denetim ortamının dijitalleştirilmesi yer almaktadır.

Loading...