Finns det stora företag som Procter & Gamble, Johnson & Johnson eller L'Oréal bland dina kunder? Om så är fallet kan iCompliance-initiativet som lanserades 2020 bli ett viktigt ämne även för dig.

Tanken bakom iCompliance-initiativet är att leverantörerna kan uppfylla flera kunders krav samtidigt med en enda årlig revision. Detta minskar revisionsbördan för leverantörerna, som hädanefter kan fokusera på att införa konsekventa kvalitetsstandarder. Initiativet stöds av ledande ägare av varumärken inom dagligvaruhandeln, däribland Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Estée Lauder och L'Oréal.

ICompliance omfattar leverantörer av kosmetiska ingredienser, råvaror och ingredienser för hushålls- och tvättprodukter, aktiva farmaceutiska ingredienser och hjälpämnen samt leverantörer av primära och sekundära förpackningsmaterial.

DQS är ett av de ledande certifieringsorganen för iCompliance. Sedan mars 2020 genomför DQS Group revisioner som en del av iCompliance-programmet.

iCompliance: Hantering av efterlevnad från en enda källa

Sammanfattningsvis möjliggör iCompliance följande:

  • Konsekvens: Ett gemensamt ramverk för GMP-praxis och revisionsstandarder inom FMCG-industrin.
  • Kvalitet: Kontrollen är mer djupgående än något annat externt revisionsprogram.
  • Produktivitet: Minskat antal kundrevisioner genom årlig omcertifiering av iCompliance.
  • Snabbare kvalificering: Ett stort antal kvalificerade revisorer. Detta möjliggör snabbare kvalificering och erkännande av kunder.
  • Ny affärspotential: Leverantörerna kan enkelt visa sin kapacitet för nya kunder.
  • Datakontroll: Leverantören kontrollerar åtkomsten till det centrala rapportregistret, som kan delas med kunderna.

iCompliance bygger på befintliga standarder för att tillhandahålla en enhetlig ram. Beroende på verksamheten granskas leverantörerna mot internationellt erkända standarder som ICH Q7, IPEC, EFfCI, ISO 15378, FSSC och BRCGS Packaging Standard. En fullständig översikt över initiativet och processen för leverantörer finns på webbplatsen iCompliance.

Författare
Constanze Illner

Constanze Illner (she/her) is Research and Communications Officer in the area of sustainability and food safety. In this position, she keeps an eye on all important developments in this context and informs our clientele in a monthly newsletter. She also moderates the annual Sustainability Heroes conference.

Loading...