DQS предлага различни услуги в областта на одобряването на медицински изделия и сертифицирането на системи за управление в здравеопазването.

MDSAP - Програма за единен одит на медицински изделия

Програмата за единен одит на медицински изделия (MDSAP) предлага възможност да се демонстрира съответствие с регулаторните изисквания на до пет участващи държави чрез процес на сертифициране: Австралия, Бразилия, Япония, Канада и САЩ. Предимствата на програмата са не само признаването на резултатите при регистрацията на медицинските изделия, но и намаляването на проверките на място от страна на участващите органи.

ISO 13485

ISO 13485:2016 определя изискванията към система за управление на качеството, за да демонстрира способността на организацията да предоставя медицински изделия и свързани с тях услуги, които последователно отговарят на изискванията както на клиентите, така и на приложимите регулаторни разпоредби.