DQS Medizinprodukte GmbH предлага различни услуги в областта на одобряването на медицински изделия и сертифицирането на системи за управление в здравеопазването. С нашата компетентност, опит и набор от услуги ние можем да Ви осигурим действително конкурентно предимство. Стойността на нашите сертификати и доверието в тях са от съществено значение за нас и нашите клиенти. Ние подкрепяме това с нашия ангажимент за безпристрастност и независимост при изпълнението на нашите сертификационни дейности.

CE Маркировка

MDR (EU) 2017 / 745

Блог
Loading...

Маркировка CE: Бележки за провеждане на необявени одити

Блог
Loading...

Изравняване на кривата? От 2023 г. голямата вълна от сертификати MDR ще се стовари върху нотифицираните органи

Блог
Loading...

Смяна на сертифициращия и/или нотифицирания орган

Блог
Loading...

MED необявени одити

Блог
Loading...

Презентационни слайдове на DQS MED

Първични опаковъчни материали за лекарствени продукти

ISO 15378

Блог
Loading...

Смяна на сертифициращия и/или нотифицирания орган

Блог
Loading...

Презентационни слайдове на DQS MED

Сертификати за здравеопазване

ISO 9001, ISO 13485, MDSAP, ISO 15378

ISO 13485

ISO 13485:2016 определя изискванията към система за управление на качеството, за да демонстрира способността на организацията да предоставя медицински изделия и свързани с тях услуги, които последователно отговарят на изискванията както на клиентите, така и на приложимите регулаторни разпоредби.

 

MDSAP - Програма за единен одит на медицински изделия

Програмата за единен одит на медицински изделия (MDSAP) предлага възможност да се демонстрира съответствие с регулаторните изисквания на до пет участващи държави чрез процес на сертифициране: Австралия, Бразилия, Япония, Канада и САЩ. Предимствата на програмата са не само признаването на резултатите при регистрацията на медицинските изделия, но и намаляването на проверките на място от страна на участващите органи.

Блог
Loading...

Смяна на сертифициращия и/или нотифицирания орган

Блог
Loading...

Презентационни слайдове на DQS MED