DQS Medizinprodukte GmbH nudi različite usluge u oblasti odobravanja medicinskih sredstava i sertifikacije sistema menadžmenta u zdravstvu. Sa našom stručnošću, iskustvom i spektrom usluga, možemo vam pružiti pravu konkurentsku prednost. Vrednost i poverenje u naše sertifikate su od suštinskog značaja za nas i naše kupce. Mi stojimo iza ovoga sa našom posvećenošću nepristrasnošću i nezavisnosti u obavljanju naših aktivnosti sertifikacije.

MDSAP- Program provere medicinskih sredstava

Program jedinstvene provere medicinskih sredstava (MDSAP) nudi mogućnost da se dokaže usaglašenost sa zahtevima regulativa do pet zemalja učesnica kroz proces sertifikacije: Australija, Brazil, Japan, Kanada i SAD. Prednosti programa nisu samo priznavanje rezultata u registraciji medicinskih sredstava već i smanjenje inspekcija na licu mesta od strane nadležnih organa.

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Promena sertifikacionog tela i/ili notifikovanog tela?

Primarna ambalaža za medicinsku namenu

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Promena sertifikacionog tela i/ili notifikovanog tela?

Blog
interview-join-dqs-eine geschaeftsfrau macht sich notizen
Loading...

MED nenajavljeni auditi

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Promena sertifikacionog tela i/ili notifikovanog tela?

Blog
interview-join-dqs-eine geschaeftsfrau macht sich notizen
Loading...

CE oznaka: Napomene o održavanju nenajavljenih audita

Blog
Loading...

Cenovnik naknada za standarde za MDR

ISO 13485

ISO 13485:2016 definiše zahteve za sistem menadžmenta kvalitetom kako bi se dokazala sposobnost organizacije da obezbedi medicinska sredstva i srodne usluge koje dosledno ispunjavaju zahteve i kupaca i primenljive zakonske odredbe.