Odobrenje medicinskih uređaja za prodaju ili distribuciju u Evropskom ekonomskom prostoru

Od 26. maja 2021. godine, Uredba MDR (EU) 2017/745 zamenjuje bivšu Direktivu EU o medicinskim uređajima (93/42/EEC). Kao pravni osnov opisuje zahteve i procedure procene usaglašenosti koje moraju biti ispunjene pre nego što se medicinski uređaji uvedu u evropski ekonomski prostor. Za medicinske uređaje klasa Is, Im, Ir, IIa, IIb i III, potrebna je saradnja sa Ovlašćenim telom.

Pravni uslov u ekonomskoj oblasti EU

Naglašava kompetentnost vaše kompanije

Demonstrira usklađenost sa najvišim standardima proizvoda

CE oznaka omogućava pristup dodatnim tržištima

Grundsätze
Loading...

Nova uredba o medicinskim uređajima (EU) 2017/745 usvojena u Evropskom parlamentu

Novi Pravilnik (EU) 2017/745 objavljen je 5. maja 2017. godine i na snagu je došao 25. maja 2021. godine. Za proizvođače već odobrenih medicinskih uređaja postoji prelazni period do 26. maja 2024. godine, tokom kojeg uređaji ranije sertifikovani po prethodnoj Direktivi o medicinskim uređajima MDD 93/42/EEC mogu i dalje da se plasiraju na tržište, ali podležu i dodatnim zahtevima po Uredbi (EU) 2017/745.

Prozessorientierung
Loading...

Dalekosežne promene za proizvođače medicinskih uređaja

Proizvođači medicinskih uređaja moraju očekivati velike promene uvođenjem MDR-a. Novim pravilnikom zamenjuje se prethodna Direktiva o medicinskim uređajima MDD 93/42/EEC i Direktiva o aktivnim implantativnim medicinskim uređajima AIMD 90/385/EEC. Kada je reč o sadržaju, MDR se ozbiljno razlikuje od prethodnih direktiva EU.

Gesetze
Loading...

Izmene Uredbe (EU) 2017/745 za proizvođače medicinskih uređaja.

Kada je reč o sadržaju, MDR se u mnogim aspektima ozbiljno razlikuje od prethodnih direktiva EU. Među najvažnijim inovacijama su proširenje obima primene, minimalnog sadržaja za izradu i održavanje tehničke dokumentacije, pooštravanje zahteva za kliničku procenu, uvođenje nove kontrolne procedure za visokorizične medicinske uređaje (takozvana "procedura provere"), lice odgovorno za regulatorno usaglašavanje, pooštravanje zahteva za nadzor medicinskih uređaja i sistem budnosti, poboljšanje identifikacije i praćenja uređaja kroz uvođenje jedinstvenog identifikacionog broja proizvoda (UDI sistem), promovisanje transparentnosti kroz centralnoevropske baze podataka (EUDAMED), obavezu proizvođača da obezbede pokriće u slučaju odgovornosti,  uvođenje nove grupe hirurških instrumenata koji se mogu ponovo koristiti i brojnih novih pravila klasifikacije, uključujući softver, uređaje koji sadrže nanomaterijale i uređaje koji sadrže nanomaterijale, uključujući softver, uređaje koji sadrže nanomaterijale i medicinske uređaje sa materijalnim komponentama.

Anforderungen
Loading...

Izmene Uredbe (EU) 2017/745 za ovlašćena tela.

Novim propisom teži se cilju ujednačene evropske oznake i praćenja obaveštenih tela na osnovu smišljenih i pooštrenih zahteva. Ovi povećani zahtevi već su doveli do smanjenja broja obaveštenih tela u Evropi poslednjih godina, a predviđa se i dalja koncentracija.

Partner
Loading...

Šta DQS Medizinprodukte GmbH kao ovlašćeno telo može da uradi za vas

DQS Medizinprodukte GmbH (DQS MED) može da se osvrne na uspešnu prošlost kao ovlašćeno telo po Direktivi 93/42/EEC i takođe je Ovlašćeno telo pod MDR 2017/745 od strane Centralne uprave nemačkih Saveznih država za zaštitu zdravlja u pogledu lekovitih proizvoda i medicinskih sredstava (ZLG).

Sa više od 200 stručnjaka iz oblasti medicinskih uređaja, možemo ponuditi širok spektar različitih procedura sertifikacije iz jednog izvora.

Business28.png
Loading...

Proces sertifikacije u skladu sa MDR (EU) 2017/745

Da bismo mogli da vam ponudimo naše usluge, prvo nam je potreban opis vašeg planiranog projekta sertifikacije kao i neke informacije vezane za proizvode. Od posebnog značaja su vaša predviđena procedura usaglašenosti, kao i namenjena svrha i klasifikacija rizika vaših medicinskih uređaja.

Molimo vas da nam dostavite ove informacije u obrascu navedenom u tu svrhu, takozvane osnovne podatke.

Nakon što proverimo informacije koje ste dostavili, poslaćemo vam inicijalnu procenu troškova koji su uključeni u proces procene i sertifikacije, uključujući troškove QMS audita i ocenu vaše tehničke dokumentacije.

Zajedno sa procenom troškova dobićete i obrasce aplikacije.

Da biste prihvatili našu ponudu za sertifikaciju, molimo vas da dostavite kompletan prijavni formular.

Važna napomena: Kao što je navedeno u prijavom, vaša procedura procene usaglašenosti prema Uredbi (EU) 2017/745 počinje prijemom vaše prijave. Sama aplikacija nije garancija za sertifikaciju. Imajte u vidu naše obaveze izveštavanja, koje su određene u našim Opštim odredbama i uslovima (GTC).

Po prijemu vašeg prijave, pregledaćemo i proceniti podatke i informacije koje ste prosledili. U svrhe pojašnjenja, možda će biti neophodno da vas zamolimo da iznesete dodatne informacije i detalje.

Nakon uspešnog završetka audita, vaš zahtev za sertifikaciju će biti prihvaćen. Ukoliko budemo primorani da odbijemo vašu prijavu u ovom trenutku iz tehničkih ili formalnih razloga, to će rezultirati obavezama obaveštavanja za nas kao što je opisano u našim GTC-ima.

U prvom koraku, potrebne procene vaših tehničkih dokumentacija vrše se na osnovu plana uzorkovanja. U tu svrhu od vas će biti zatraženo da dostavite sva potrebna dokumenta na procenu. Rezultat svake procene dobićete u formi konačnog izveštaja nakon donošenja odluke o sertifikaciji (pogledajte sledeći korak).

Drugi korak je sistemska evaluacija vašeg sistema menadžmenta kvalitetom. Ovo se sprovodi u fazama korišćenjem analize sistema (faza 1) na osnovu vaše QMS dokumentacije i audita sistema na licu mesta (faza 2). Rezultati audita sistema će vam takođe biti poslati u odvojenim izveštajima čim odluke o sertifikaciji budu donete u sledećem koraku.

Napominjemo da u toku procena, zahteva izveštavanja ili čak prekida procedura procene može doći do prekida postupka audita. Mogući okidači kao i odgovarajuće posledice opisani su u našim GTC-ovima.

Rezultate audita vaše tehničke dokumentacije, kao i audita vašeg sistema procenjuje nezavisna komisija eksperata, koja potvrđuje ili odbacuje preporuku auditora za sertifikaciju. Ukoliko postoje bilo kakva pitanja u vezi sa sadržajem, kontaktiraćemo vas.

Sama odluka o sertifikaciji je višestepeni proces sa nekoliko agencija za unutrašnju kontrolu kako bi se osiguralo da odluke o sertifikaciji budu odgovarajuće, kao i da se donose odgovarajuće radnje.

Da bismo održali vašu sertifikaciju, potrebno je da obavljamo naše aktivnosti nadgledanja u pravilnim intervalima. One se sastoje od godišnjih audita vašeg sistema menadžmenta kvalitetom, procene vaše tehničke dokumentacije prema definisanom planu uzorkovanja, kao i nenajavljenih audita.

Ukoliko dođe do bilo kakvih promena u vašem sistemu menadžmenta kvalitetom ili tehničke dokumentacije u okviru sertifikacionog ciklusa, neophodne aktivnosti nadzora sa naše strane biće uključene u vaš ciklus audita.

Sertifikat prema Uredbi (EU) 2017/745 ima maksimalno trajanje od pet godina i može se kombinovati sa narednim ciklusom audita podnošenjem zahteva za resertifikaciju.

Banking13.png
Loading...

Cena sertifikacije prema Uredbi (EU) 2017/45

Troškovi sertifikacije po Uredbi (EU) 2017/745 zavise od mnogo faktora. Među njima su, na primer, veličina vašeg preduzeća, složenost vaših procesa i vaša organizaciona struktura, kao i portfolio proizvoda, uz posebno razmatranje klasa rizika vaših medicinskih uređaja i broja vaše tehničke dokumentacije. Biće nam drago da Vam pružimo pojedinačnu ponudu.

Business2.png
Loading...

Zašto je DQS MED pravi izbor za MDR sertifikaciju?

  • Priznata ekspertiza u medicinskim uređajima preko 20 godina
  • Aktivno učešće u standardima i tehničkim komitetima
  • Širok portfolio različitih normativnih i regulatornih programa sertifikacije iz jednog izvora
  • Svetska mreža sa preko 200 iskusnih auditora i stručnjaka
Prikaži više
Prikaži manje

Basic data o Uredbi o medicinskim sredstvima MDR (EU) 2017

Ukoliko ste zainteresovani za sertifikaciju medicinskog sredstva prema MDR, na pravom ste mestu.

Drago nam je što ste zainteresovani za naše usluge sertifikacije i procene. Biće nam drago da vam besplatno dostavimo neobavezujući procenu troškova. Za ovo su nam potrebne neke informacije o vašoj kompaniji. Molimo popunite osnovne MDR podatke i pošaljite nam ih. Imajte na umu da nam je za proceduru potrebna i lista osnovnih podataka MP MDR.

Preuzmite ovde
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Upit za ponud

Vaš lokalni kontakt - DQS Srbija

Biće nam drago da Vam pružimo prilagođenu ponudu za MDR (EU) 2017/745 sertifikaciju.