qualitaet-about-dqs-eine geschaeftsfrau liest und arbeitet am laptop
Loading...

MyDQS

MyDQS obezbeđuje transparentnost i kontrolu nad statusom vašeg procesa sertifikacije na svakoj lokaciji. Modul za izveštavanje prikazuje ovlašćenim korisnicima pojedinačni status provera na odabranim lokacijama sa samo nekoliko klikova. Primajte ažuriranja statusa provera, informacije o vašim DQS proveravačima i opcije za kontakt sa korisničkom službom.

digital-experience-about-dqs-interaktion mit einem tablet
Loading...

Audit menadžer

Inovativni alat za obradu provere

Sa Audit Menadžerom, DQS Group nudi našim klijentima i proveravačima širom sveta inovativnu, veb-baziranu alatku za proveru za jednostavnu i zajedničku obradu provere – od planiranja i pripreme provere do stvarne provere i praćenja, npr. upravljanje korektivnim merama.

remote audit -dqs-digital networking worldwide
Loading...

Provere na daljinu

Pandemija korone i digitalizacija: dva faktora koja su utrla put da se provere na daljinu do sada smatraju utvrđenim metodom provere. Steknite ideju o tome kako možete koristiti provere na daljinu u svoju korist danas.