Važno obaveštenje za prijem vašeg IQNET sertifikata

Od 1. maja 2021. IQNet sertifikati će se izdavati putem direktnog preuzimanja korisnika iz IQNet baze podataka, a ne više od strane DQS-a.

Identifikacija vašeg sertifikata zahteva unošenje određene kombinacije veze.

Nastavite na sledeći način:

Kopirajte i nalepite :https://database.iqnet-certification.com/certificate/dqshol/DQSreferenceno-DQSProductID

Zamenite podebljani, poslednji deo sledeće veze svojim referentnim brojem, crticom i odgovarajućom skraćenicom DQS ID proizvoda. Molimo vas da ne koristite razmake.
Na primer: https://database.iqnet-certification.com/certificate/dqshol/506006-qm15

Za vas smo sastavili pregled skraćenica za oznake proizvoda na sledeći način:

Standard: ISO 9001:2015 ⇒ DQSProductID: qm15

Standard: ISO 14001:2015 ⇒ DQSProductID: um15

Standard: ISO 50001:2018 ⇒ DQSProductID: emst18

Standard: ISO 45001:2018 ⇒ DQSProductID: ohs18

Standard: ISO/IEC 27001:2013 ⇒ DQSProductID: isms13

Standard: ISO/IEC 27001:2017 ⇒ DQSProductID: isms17

Standard: ISO/IEC 20000-1 ⇒ DQSProductID: sms11

Standard: ISO/IEC 20000-1:2018 ⇒ DQSProductID: sms18

Standard: ISO 37001:2016 ⇒ DQSProductID: abms

Standard: ISO 22000:2018 ⇒ DQSProductID: fsms2018

Standard: ISO 28000:2007 ⇒ DQSProductID: smsc

Veza će biti dostupna jedan dan nakon registracije odgovarajućeg DQS sertifikata i podataka o klijentima u bazi podataka naše kompanije. Postojeći IQNet sertifikati koje je već izdao DQS ostaju u DQS bazi podataka. Međutim, nećemo dodati nove IQNet sertifikate u našu bazu podataka nakon 1. maja 2021.

Još jedna napomena: u budućnosti, IQNet sertifikati više neće imati potpis generalnog direktora DQS-a.

Ako imate bilo kakvih pitanja, ne ustručavajte se da kontaktirate svog DQS stručnjaka za korisničku podršku.