DQS i IQNet sertifikati, kao i odgovarajući zaštićeni znaci sertifikacije su rezultati uspešne sertifikacije - sa opšteprihvatljivi širom sveta. Koristite znake sertifikacije na različite načine, na primer na poslovnim papirima ili brošurama, na vozilima Vaše kompanije, na štandovima sajma ili na internetu. Ostavite dobar utisak!

Neophodno je da raspakujete ZIP datoteke sa odgovarajućim simbolima. 

Eine Gruppe arbeitet in einem Büro zusammen
Loading...

DQS i IQNet sertifikacioni logoi

gesundheitswesen-header-dqs-krankenhausstation mit patientenbetten
Loading...

Posebni DQS MED Logoi

Uslovi korišćenja logotipa DQS sertifikacije - engleska verzija

Sa ponosom pokažite javnosti da imate pouzdane i visokokvalitetne procese usmerene ka klijentima.

Preuzmite

Uslovi korišćenja DQS oznaka za sertifikaciju i objašnjenje sadržaja sertifikata

Sa ponosom pokažite javnosti da imate pouzdane i visokokvalitetne procese usmerene ka klijentima.

NAPOMENA: U slučaju spora, engleska verzija dokumenta je pravno obavezujuća.

Preuzmite