qualitätsmanagementsystem-dqs-auditsituation in einem werk
Loading...

Одиторите на DQS - Нашите експерти за Вашия одит

Нашите опитни одитори разбират, че одитът е професионален диалог между равноправни партньори. Те се фокусират върху Вашата организация и разбирането на отделните процеси.

weltweite-dqs-shutterstock_473689093.jpg
Loading...

Международно признати сертификати

DQS притежава необходимите акредитации и разрешителни в цял свят за извършване на сертификационни одити в съответствие със стандартите ISO за системи за управление и други норми. Това осигурява на компаниите международно валидни и признати доказателства, че те отговарят на изискванията на съответните стандарти и норми.

zertifizierung-dqs-drei geschaeftspartner sitzen an tisch und mann und frau schuetteln sich die hand
Loading...

IQNet сертификати

От основаването си през 1990 г. IQNet е най-голямата в света мрежа от водещи международни сертификационни органи. Сертификацията в световен мащаб се организира централизирано и се предоставя чрез националните партньори на мрежата. С над 300 000 издадени сертификати партньорите на IQNet покриват около една четвърт от световния пазар. DQS е учредител и пълноправен член на IQNet.

Заедно със световно признатия сертификат на DQS всеки наш клиент получава и сертификат на IQNet.