Нашият успех се основава на нашите висококвалифицирани и опитни одитори. Те са завършили професионално обучение и/или университетска степен, имат богат опит с техники за управление и системи за управление и имат доказан практически опит в различните индустрии, които одитират.

За нас е важно да назначаваме експерти и мениджъри с практически опит в одитите.

За да бъдете приет за одитор в DQS, трябва да бъдат изпълнени определени условия. В зависимост от правилата и разпоредбите, това са преди всичко завършено специфично обучение за одитори и професионално образование и опит на ръководна позиция.

Искате ли да се присъедините към динамичен екип от одитори и да дадете принос за успеха на DQS?