qualitaet-about-dqs-eine geschaeftsfrau liest und arbeitet am laptop
Loading...

MyDQS

MyDQS осигурява прозрачност и контрол върху процеса на сертификация във всяка локация. Модулът за справки показва на оторизираните потребители индивидуалния статус на одитите в избрани локации само с няколко кликвания. Получавате актуализации на състоянието на одитите, информация за вашите одитори от DQS и опции за контакт със звеното за обслужване на клиенти.

digital-experience-about-dqs-interaktion mit einem tablet
Loading...

Audit Manager

Иновативният инструмент за провеждане и обработка на одити

С Audit Manager Групата DQS предлага на нашите клиенти и одитори по целия свят иновативен, уеб-базиран инструмент за лесна и съвместна работа по одитите - от планирането и подготовката на одита до самия одит и последващите действия, например управление на коригиращи действия.

remote audit -dqs-digital networking worldwide
Loading...

Дистанционни одити

COVID-пандемия и дигитализация: Два фактора, които проправиха пътя на дистанционните одити, за да се считат вече за утвърден метод за одит към настоящия момент. Вижте информация за това как можете да използвате дистанционните одити във Ваша полза още днес.