"Ако одитите на IFS не могат да се проведат навреме, сертификатът ще изтече. Подновяването на сертификата не е възможно без провеждане на одит" - Какво сега? Няма ли дистанционни одити? Никакво подновяване на сертификата до края на кризата? Официалното отношение на IFS във времената на Корона вирус първоначално звучи твърдо. Но не се притеснявайте - тя не е толкова лоша, колкото изглежда. По-долу ще намерите цялата важна информация за това как да действате.

Само одит на място може да оцени целостта на продукта, производствените процеси и съответните компетенции на служителите - IFS е убедена в това. Във времената на Корона сега в много случаи одитите на място не могат да бъдат извършени поради предпазните мерки, предприети от правителствата, производителите и сертифициращите органи. Поради това IFS реши, че сертификатите на IFS, които не могат да бъдат подновени поради пандемията, ще изгубят валидност. В този случай в базата данни на IFS ще бъде посочено, че сертификатът не може да бъде подновен поради пандемията от корона.

Нека сега да хвърлим малко светлина върху конкретните стъпки, които трябва да следвате, ако ви предстои одит на IFS по време на пандемията Корона.

Да отмените одита или не?

На първо място трябва да се изясни дали одитът може да се проведе или не. IFS препоръчва на всички засегнати обекти да извършат оценка на риска и да обмислят дали да позволят достъп на външни лица до обекта. С други думи, всеки обект трябва да извърши индивидуална оценка на риска, като вземе предвид риска за здравето и правителствените политики, за да определи дали може да се проведе конкретен одит. Ако заключението е, че одитът от трета страна не е възможен в този момент, съответният сертифициращ орган трябва да бъде информиран незабавно и одитът да бъде отложен. Свържете се с нас, като използвате формуляра за контакт в долната част на тази страница.

Административни стъпки

Веднага след като сертификационният орган получи информацията, той ще постави отметка в наскоро въведеното квадратче в базата данни на IFS. Това ви позволява да покажете на всички потребители на базата данни на IFS, че планираният одит е трябвало да бъде отложен поради кризата с коронавируса. В допълнение към поставянето на отметка в квадратчето IFS силно препоръчва да се съгласите със сертифициращия орган в изявление за полето за коментар, в което се посочва следното:

  • Причина за отлагането
  • Текущо състояние на производството
  • Допълнителни мерки, предприети от обекта за осигуряване на безопасността и качеството на продуктите (напр. вътрешни одити, обучение/инструктаж на служителите)
  • Допълнителни мерки за наблюдение от страна на сертифициращия орган
  • Следващи стъпки при планирането на одита

След това всички потребители на базата данни IFS, които сте отбелязали като предпочитани, ще получат известие с информацията, въведена в полето за коментар. Сертификатът с изтекъл срок на валидност ще остане видим в базата данни в продължение на 12 месеца след изтичане на срока на валидност на сертификата или до качването на нов сертификат. IFS отговаря на допълнителни въпроси тук.

Автор
Constanze Illner

Констанце Илнер е служител в областта на научните изследвания и комуникациите в сферата на устойчивостта  на храните. На тази позиция тя следи всички важни събития в този контекст и информира клиентите ни в месечен бюлетин. Тя също така модерира годишната конференция "Sustainability Heroes".

Loading...