weltweite-dqs-shutterstock_473689093.jpg
Loading...

DQS accreditations globally and locally

Wiarygodność jest dla nas najwyższym dobrem. Jako akredytowana jednostka certyfikująca pomagamy budować zaufanie między ludźmi i organizacjami.
W oparciu o uznane międzynarodowe standardy Grupa DQS oferuje ponad 200 akredytowanych, autoryzowanych lub notyfikowanych programów certyfikacji i usług audytowych. DQS posiada międzynarodowe akredytacje, takie jak DAkkS, ANAB i wiele innych. - wszystko zgodnie z potrzebami naszych klientów.

Ärzte gehen im Krankenhauskorridor
Loading...

DQS accreditations and notifications in the medical field

zertifizierungsregel-dqs-eine geschaeftsperson im anzug tippt auf einem laptop
Loading...

DQS Group Auditing and Certification Rules

Zasady audytowania i certyfikacji DQS mają zastosowanie do wszystkich usług audytowania i certyfikacji oferowanych i świadczonych klientom międzynarodowej Grupy DQS, w tym jej spółkom zależnym i partnerom.

zertifikatslogo-dqs-mit holzkloetzen wird das wort logo abgebildet umkreist von puzzleteilen
Loading...

Certification logos