weltweite-dqs-shutterstock_473689093.jpg
Loading...

DQS ackrediteringar globalt och lokalt

Vi betraktar trovärdighet som vår högsta tillgång. Som ackrediterat certifieringsorgan bidrar vi till att skapa förtroende mellan människor och organisationer.
Baserat på internationellt erkända standarder erbjuder DQS Group mer än 200 ackrediterade, auktoriserade eller anmälda certifieringsprogram och revisionstjänster. DQS har internationella ackrediteringar som DAkkS, ANAB och många fler. - Allt i linje med våra kunders behov.

Ärzte gehen im Krankenhauskorridor
Loading...

DQS ackrediteringar och anmälningar inom det medicinska området

zertifizierungsregel-dqs-eine geschaeftsperson im anzug tippt auf einem laptop
Loading...

DQS Groups regler för revision och certifiering

DQS regler för revision och certifiering gäller för alla revisions- och certifieringstjänster som erbjuds och tillhandahålls till kunder (kunder) i den internationella DQS-koncernen, inklusive dess dotterbolag och partner.

zertifikatslogo-dqs-mit holzkloetzen wird das wort logo abgebildet umkreist von puzzleteilen
Loading...

Logotyper för certifiering