weltweite-dqs-shutterstock_473689093.jpg
Loading...

DQS accreditations globally and locally

Vi betraktar trovärdighet som vår högsta tillgång. Som ackrediterat certifieringsorgan bidrar vi till att skapa förtroende mellan människor och organisationer.
Baserat på internationellt erkända standarder erbjuder DQS Group mer än 200 ackrediterade, auktoriserade eller anmälda certifieringsprogram och revisionstjänster. DQS har internationella ackrediteringar som DAkkS, ANAB och många fler. - Allt i linje med våra kunders behov.

Ärzte gehen im Krankenhauskorridor
Loading...

DQS accreditations and notifications in the medical field

zertifizierungsregel-dqs-shutterstock_2082745618.jpg
Loading...

DQS Group Auditing and Certification Rules

DQS regler för revision och certifiering gäller för alla revisions- och certifieringstjänster som erbjuds och tillhandahålls till kunder (kunder) i den internationella DQS-koncernen, inklusive dess dotterbolag och partner.

zertifikatslogo-dqs-shutterstock_2086914889.jpg
Loading...

Certification logos