I det snabbt föränderliga landskapet för datakvalitet och hantering är det viktigt att förstå nyckeltermer och begrepp. Denna ordlista fungerar som en omfattande resurs för att avmystifiera den terminologi och jargong som omger alla certifieringar. Oavsett om du är en erfaren dataexpert, en nybörjare på området eller någon däremellan, är denna ordlista utformad för att ge klarhet och insikt i DQS- och certifieringsvärlden.

Loading...
CE-certifiering för medicintekniska produkter
Medicintekniska produkter på den europeiska marknaden
Förfaranden för bedömning av överensstämmelse för medicintekniska produkter
CE-märkning
Process för kontinuerlig förbättring (CIP)

Kontinuerlig förbättringsprocess (CIP), även kallad pågående förbättringsprocess, är en metod från kvalitetsledning (ISO 9001) för att kontinuerligt uppnå små förbättringar av processkvalitet, processkvalitet, produktkvalitet, leveransförmåga och tjänstekvalitet.

Det övergripande målet är att öka effektiviteten och kvaliteten i organisationer eller företag genom kontinuerlig förbättring av interna rutiner och processer.

DQS:s certifieringsprocess för ledningssystem
DQS-revisioner: Ett effektivt instrument för vidareutveckling av ditt ledningssystem.
Individuella utvärderingar
Vi erbjuder individuella lösningar till förmån för våra kunder och konsumenter.
Intresserade parter lätt förklarade

Intressenter är en oundviklig del av "sammanhanget" i alla affärer. Oavsett företagets storlek eller bransch finns det alltid vissa personer eller grupper som har ett intresse av företaget.

headline
body_copy