Światowa akceptacja i znacząca wartość dodana

Świat stał się bardziej złożony zarówno dla firm, jak i konsumentów. Dzięki naszym certyfikatom DQS zapewnia wiarygodność i zaufanie, bezpieczeństwo i orientację. Nasze zespoły sprawiają, że proces certyfikacji jest tak przyjemny, jak to tylko możliwe. Dzięki sprawnemu wsparciu, oferujemy naszym klientom prawdziwą ulgę.

Wartość certyfikatu jest zawsze mierzona stopniem zaufania publicznego do jednostki certyfikującej, akredytowanej lub notyfikowanej. Akredytacje, autoryzacje i członkostwo są więc dla nas cennym narzędziem. Potwierdzają one nasze kompetencje, budują zaufanie i potwierdzają światową akceptację dla naszych działań.

Aby mieć pewność, że nasze audyty i oceny cieszą się jak największym uznaniem na rynku, traktujemy krajowe jednostki akredytujące jako ważnych partnerów. Dzięki swoim międzynarodowym akredytowanym biurom DQS może również oferować certyfikację przez różne krajowe jednostki akredytujące w różnych krajach, zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej.

Główne światowe akredytacje

DQS ocenia systemy zarządzania i procesy na podstawie ponad 100 uznanych krajowych i międzynarodowych norm i specyfikacji. Najpowszechniej stosowane globalne akredytacje i notyfikacje Grupy DQS i naszych Centrów Doskonałości w dziedzinie wyrobów medycznych, zrównoważonego rozwoju, żywności oraz bezpieczeństwa informacji/danych obejmują następujące zagadnienia:

 • Uznanie holdingu przez IATF / VDA-QMC: dla IATF 16949
 • Australijska akredytacja przez JAS-ANZ: dla ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, HACCP, Żywność, ...
 • Brazylijska akredytacja INMETRO: dla ISO 9001, ISO14001, ...
 • Chińska akredytacja CNAS: dla ISO 9001, ISO 14001
 • Kanadyjska akredytacja SCC: dla 13485
 • Niemieckie akredytacje DAKKS: dla ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1, ISO 22301, EN9100, ISO 22000, ISO 22301, ISO 28000, ISO 37001, ISO 13485, ISO 15378, ISO 21001
 • Niemieckie zgłoszenie na mocy rozporządzenia (UE) 2017/745 - MDR przez ZLG: dla MDR
 • Niemiecki dostawca przez ENX: dla TISAX
 • Niemieckie zatwierdzenie przez IRIS: dla ISO/TS 22163
 • Grecka akredytacja ESYD: dla ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 13485, ...
 • Indyjska akredytacja NABCB: dla ISO 9001, ISO 13485
 • Indonezyjska akredytacja KAN: dla ISO 9001, ISO 14001
 • Japońska akredytacja JAB: dla ISO 9001, ISO 14001, ISO 13845
 • Koreańska akredytacja KAB: dla ISO 9001
 • meksykańska akredytacja ema: dla ISO 9001
 • Malezyjska akredytacja Standards Malaysia: dla ISO 9001, ISO 14001, ISO 13845, MSPO
 • Polska akredytacja PCA: dla ISO 9001, ISO 14001, ISO 15378, IFS, Global G.A.P., EMAS
 • Organy regulacyjne uczestniczące w MDSAP: Australian Therapeutic Goods Administration (TGA), Brazil's Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Health Canada, Japan's MHLW/PMDA, and the U.S. Food and Drug Administration (FDA): dla MDSAP
 • Tajwańska akredytacja TAF, IECQ: dla ISO 9001, ISO 45001, QC080000
 • Akredytacja południowoafrykańska SANAS: dla ISO 9001, SANS 10330:2020 (HACCP)
 • Amerykańska akredytacja ANAB, APMG: dla ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, AS9100, ISO/IEC 27001, ISO /IEC 27701, TL9000, RC14001, ISO 13485, ISO/IEC 20000-1, ...

 

ANAB
 

Znak ANAB pojawia się na wszystkich certyfikatach DQS Inc. tam, gdzie jest to dozwolone i objęte naszą akredytacją. ANAB jest uznawana za jedną z wiodących organizacji akredytacyjnych na świecie. Znak ten ma kluczowe znaczenie dla jednostek certyfikujących, takich jak DQS Inc. i świadczy o integralności procesu certyfikacji. ANAB przeprowadza audyty różnych jednostek certyfikujących w celu zapewnienia zgodności z międzynarodowymi standardami.

Certyfikat DQS Inc. opatrzony znakiem ANAB sygnalizuje dodatkową pewność na rynku i dla wszystkich zainteresowanych stron, że organizacja dostarcza wartościowe produkty lub usługi, które spełniają specyfikacje klienta. Daje to również klientom możliwość reklamowania, że ich certyfikacja pochodzi od akredytowanej jednostki certyfikującej ANAB, a tym samym umożliwia im korzystanie ze znaku ANAB oprócz znaku UL Registered Firm Mark.

Dla niektórych naszych klientów znak ANAB jest obowiązkowym elementem wydanego certyfikatu, szczególnie w przemyśle lotniczym i telekomunikacyjnym. Pozostajemy zaangażowani w zapewnienie, że nasze usługi są w pełni rozpoznawalne i sprawdzone pod względem uczciwości i zaufania dla naszych klientów i ich klientów.

ANAB

AS 9100, AS 9120, ISO 9001, RC 14001, RCMS, TL 9000, ISO 14001, ISO 13485, ISO 27001, ISO 45001, SQF

Certyfikat ANAB

Zakres akredytacji ANAB

Certyfikat SQF ANAB

APMG
ISO 20000-1

ESDA
ESD 20.20

Uznanie - IATF - International Automotive Task Force ISO/TS 16949 i IATF 16949:2016

Dlaczego akredytacja ma sens

Akredytacja DQS daje Państwu gwarancję, że wydawane przez nas certyfikaty są wiarygodne i obiektywne. Zawsze audytujemy w sposób bezstronny, niezależny i właściwy - w oparciu o uznane na całym świecie zasady, takie jak ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17065 oraz przewodnik "Audytowanie systemów zarządzania", ISO 19011.

Podobnie, nasze autoryzacje dla wielu norm stanowią potwierdzenie, że nasi audytorzy dokładnie wiedzą, co robią i przestrzegają obowiązujących zasad. Możesz więc mieć pewność, że odpowiednie obszary w Twojej organizacji są audytowane przez ekspertów, którzy sami podlegają surowym wymaganiom jakościowym.

W ten sposób możesz mieć pewność, że istotne obszary w Twojej organizacji są audytowane przez ekspertów, którzy sami podlegają ścisłym wymaganiom jakościowym, a ich wiedza jest regularnie poszerzana podczas szkoleń dla audytorów i kursów doskonalenia zawodowego.

Przy wyborze dostawców usług przydatne są także akredytacje i autoryzacje uznawane na całym świecie. Nasza rada: Akredytacja uprawnia jednostkę oceniającą zgodność do umieszczania logo akredytacji danej jednostki akredytującej na wydawanych przez nią certyfikatach. Jeśli na Twoim certyfikacie znajduje się takie logo akredytacji, jest to certyfikat akredytowany, uznawany na całym świecie, który jest również akceptowany w przetargach publicznych i prywatnych.