Certyfikacja ISO 9001: Klucz do skutecznego zarządzania jakością

Zrównoważone zarządzanie jakością zgodnie z normą ISO 9001 zapewnia niezmiennie wysoką jakość produktów i usług. Dotyczy to organizacji niezależnie od ich wielkości, sektora i strategii. Dzięki certyfikacji ISO 9001 możesz udowodnić skuteczność swoich procesów i odnieść korzyści w globalnym środowisku konkurencyjnym. Na przykład w Niemczech ponad 45 000 organizacji jest obecnie certyfikowanych zgodnie z uznaną na całym świecie normą ISO 9001. Pierwszy ogólnokrajowy certyfikat został wydany przez DQS w 1986 roku.

Zwiększona satysfakcja klientów

Zoptymalizowane procesy korporacyjne

Większa wydajność i niższe koszty

Systematyczna obsługa korporacyjnego know-how

Business10.png
Loading...

Czym jest norma ISO 9001?

Norma ISO 9001 definiuje wymagania dla systemu zarządzania jakością, które powinny zostać wdrożone przez organizacje, aby spełnić oczekiwania interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. ISO 9001 opiera się na siedmiu zasadach zarządzania jakością (źródło: ISO 9000):

 • Zorientowanie na klienta
 • Przywództwo
 • Zaangażowanie ludzi
 • Podejście procesowe
 • Doskonalenie
 • Podejmowanie decyzji na podstawie dowodów
 • Zarządzanie relacjami

W 1986 roku DQS wydała w Niemczech pierwszy certyfikat dla systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001 - wtedy jeszcze na podstawie wersji roboczej. Od tego czasu rozwój tego udanego standardu jakości i jego wkład w tworzenie wartości jest ściśle związany z historią DQS. Aktualna wersja normy ISO 9001:2015 jest dostępna na stronie internetowej ISO.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Ecology11.png
Loading...

Rewizja normy ISO 9001 zapowiedziana na 2025 r.

Latem 2023 roku komitet techniczny ISO/TC 176 SC2 zagłosował za rewizją normy ISO 9001:2015. Harmonogram jest teraz znacznie bardziej konkretny, a publikację zaplanowano na 2025 rok. Artykuł opublikowany 4 sierpnia 2023 r. przez Niemieckie Towarzystwo Jakości (DGQ e.V.), które jest ściśle związane z komitetem, zapewnia wstępny wgląd w to, jak daleko idąca może być rewizja i jakie tematy w zarządzaniu jakością mogą mieć zastosowanie lub mają zostać dodane. "Dostosowania do ISO 9001 są planowane w odniesieniu do aspektów odporności, zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania zmianą, zrównoważonego rozwoju, radzenia sobie z ryzykiem [i] wiedzy organizacyjnej". Dowiedz się w odpowiednim czasie i dowiedz się wszystkiego o rewizji ISO 9001 na naszym blogu.

Business11.png
Loading...

Które organizacje korzystają z certyfikacji ISO 9001?

Stosowana od 1987 roku seria ISO 900X stała się sprawdzonym narzędziem zarządzania w przemyśle i sektorze usług. Co do zasady, certyfikacja jest odpowiednia dla organizacji każdej wielkości i z każdego sektora. Certyfikat ISO 9001 sygnalizuje niezawodność i jest skutecznym narzędziem do zarządzania procesami jakości w celu spełnienia wymagań klientów. Certyfikowane organizacje mają decydującą przewagę przy pozyskiwaniu nowych klientów i przetargów.

Przejrzyste procesy i jasno określone obowiązki sprawiają, że systematyczne zarządzanie jakością jest centralnym elementem udanych organizacji. Stały i kompleksowy system ma fundamentalne znaczenie dla ciągłej poprawy wydajności i prowadzi do większej efektywności i niezawodności.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Arrows20.png
Loading...

Ładowanie... Korzyści z wdrożenia ISO 9001 w organizacji

Skuteczne i wydajne zarządzanie jakością zgodnie z normą ISO 9001 charakteryzuje się jasnymi celami, mierzalnymi wynikami, odpowiednimi zasobami, ustrukturyzowanymi procesami i ich ciągłym doskonaleniem. Umożliwia to organizacji uzyskanie cennej przewagi konkurencyjnej: Zwiększenie zadowolenia klientów, otwarcie nowych rynków i usprawnienie procesów. Jednocześnie wspiera zgodność z wymogami prawnymi i regulacyjnymi agencji oraz zmniejsza związane z tym ryzyko.

Dzięki normie ISO 9001 najwyższe kierownictwo jest mocno zaangażowane w odpowiedzialność za system zarządzania jakością. Ponadto intensywnie rozważa się  ryzyko i szanse, za którymi kryje się znaczny potencjał poprawy praktyki przedsiębiorczej. ISO 9001 opiera się na tak zwanej "strukturze wysokiego poziomu" (HLS). Ta podstawowa struktura opiera się na jednolitym wykorzystaniu konturów, terminologii i definicji we wszystkich nowoczesnych standardach systemów zarządzania ISO. Ułatwia to integrację innych standardów z istniejącym systemem zarządzania, na przykład ISO 27001, ISO 14001, ISO 50001 lub ISO 45001.

 • Ustrukturyzowane i ukierunkowane wdrażanie określonych wymagań klientów 
 • Dostęp do nowych rynków zbytu w kraju i za granicą dzięki sprawdzonym możliwościom w zakresie jakości
 • Ryzyko związane z przedsiębiorczością staje się łatwiejsze w zarządzaniu; przejrzyste procesy wspierają wdrażanie przepisów prawa i regulacji
 • Zaangażowanie pracowników poprzez komunikację, informowanie i szkolenia
 • Łatwiejsza integracja innych standardów i systemów zarządzania
Sport3.png
Loading...

Jak długo trwa audyt ISO 9001?

Audyt może trwać od jednego dnia do kilku tygodni, w zależności od wielu czynników. Audytorzy DQS, w oparciu o swoją wiedzę branżową, kompetentnie i z uwagą zapoznają się z Państwa organizacją, jej celami, zdefiniowanymi procesami i systemem zarządzania. Aby zapewnić pomyślną certyfikację, dopasowujemy każdy audyt do Państwa firmy i planujemy go w sposób jasny i przejrzysty.

Podstawą planowania jest wiążący dokument IAF (International Accreditation Forum) dotyczący określania czasu trwania auditu -IAF MD05. Dzięki naszemu planowaniu zawsze wiedzą Państwo, czego i kiedy można się spodziewać. Jako kompetentna, akredytowana jednostka certyfikująca staramy się być przekonywujący poprzez zapewnienie wyjątkowych kompetencji i poprzez innowacyjne rozwiązania. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Jak przebiega proces certyfikacji ISO 9001?

Gdy wszystkie wymagania normy ISO 9001 zostaną wdrożone, mogą Państwo poddać swój system zarządzania certyfikacji. W DQS przejdą Państwo przez wieloetapowy proces certyfikacji. Jeśli certyfikowany system zarządzania jest już ustanowiony w Państwa firmie, proces ten może zostać skrócony.

W pierwszym kroku, poznamy przy Państwa pomocy Waszą organizację, system zarządzania jakością oraz cele certyfikacji ISO 9001. Na tej podstawie szybko otrzymają Państwo szczegółową i przejrzystą ofertę, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.

Planowanie projektu może być przydatne przy większych projektach w celu zaplanowania harmonogramów i przeprowadzenia audytów dla wielu zakładów lub działów. Ponadto, audyt wstępny daje możliwość wcześniejszej identyfikacji mocnych stron i potencjałów poprawy systemu zarządzania jakością. Obie usługi są opcjonalne.

Audyt certyfikacyjny rozpoczyna się od analizy systemu (etap 1 audytu) oraz oceny dokumentacji, celów, wyników przeglądu zarządzania i audytów wewnętrznych. W ten sposób określa się, czy Państwa system zarządzania jest wystarczająco wdrożony i gotowy do certyfikacji. W kolejnym kroku (audyt systemu etap 2) audytor ocenia skuteczność wszystkich procesów zarządzania w organizacji, kierując się wymaganiami normy ISO 9001. Wynik audytu jest prezentowany na spotkaniu zamykającym. W razie potrzeby uzgadniane są plany działań.

Po zakończeniu audytu certyfikacyjnego, wyniki są oceniane przez niezależną komisję certyfikacyjną DQS. Otrzymują Państwo raport z audytu dokumentujący wyniki audytu. Jeśli wszystkie wymagania normy zostaną spełnione, otrzymają Państwo certyfikat ISO 9001.

W celu ciągłego doskonalenia i stałej skuteczności systemu zarządzania jakością, co najmniej raz w roku przeprowadzane są audyty na miejscu, kluczowych elementów systemu w celu zidentyfikowania możliwości poprawy.

Certyfikat ISO 9001 jest ważny maksymalnie przez trzy lata. Recertyfikacja jest przeprowadzana z dużym wyprzedzeniem przed wygaśnięciem ważności certyfikatu, aby zapewnić ciągłą zgodność z wymaganiami obowiązującej normy. Po uzyskaniu zgodności wydawany jest nowy certyfikat.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja ISO 9001?

Koszt certyfikacji ISO 9001 zależy od wielu czynników. Na przykład od tego, czy funkcjonujący system zarządzania jest już certyfikowany. Ponadto, wielkość firmy i złożoność systemu zarządzania jakością mają wpływ na czas trwania audytów i cenę. Z tych powodów koszty certyfikacji według ISO 9001 nie mogą być podane w formie ryczałtu. Z przyjemnością przedstawimy Państwu indywidualną ofertę dla Państwa organizacji.

Business2.png
Loading...

Dlaczego DQS?

 • Ponad 35 lat doświadczenia w certyfikacji ISO 9001
 • Audyty, które dostarczają wartości dodanej
 • Audytorzy z praktycznym doświadczeniem i wysokim poziomem kompetencji branżowych
 • Akredytowane certyfikaty z międzynarodowym uznaniem
 • Ekspertyza i zatwierdzenia dla wszystkich istotnych norm
 • Osobiste, bezproblemowe wsparcie naszych specjalistów - na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym
 • Indywidualne oferty z elastycznymi okresami umów, bez ukrytych kosztów
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Zapytanie ofertowe

Biuro DQS Polska

Chętnie przedstawimy Państwu indywidualną ofertę na certyfikację ISO 9001.

System zarządzania jakością - osiągnij skuteczny QMS dzięki ISO 9001

Jeśli chcesz, aby "jakość" stała się podstawą Twoich wysiłków na rzecz rynku, klientów i interesariuszy, powinieneś przeczytać ten pouczający wpis na blogu autorstwa jednego z naszych czołowych ekspertów, audytorów i trenerów ISO 9001, Ute Droege.

 

Zobacz post na blogu