Efektywnie zarządzaj energią

Oszczędność energii i kosztów idą w parze - przynajmniej jeśli posiadają Państwo certyfikowany system zarządzania energią ISO 50001. Uważne korzystanie z zasobów energetycznych jest jednym z najważniejszych zadań każdej firmy w dzisiejszych czasach. Odpowiednie działania mają na celu ciągłą poprawę efektywności energetycznej i wydajności związanej z energią w Państwa organizacji - a tym samym ochronę klimatu.

Oszczędność kosztów dzięki polityce efektywności energetycznej

Przejrzyste, dające się optymalizować przepływy energii

Poprawa bilansu energetycznego i ochrona klimatu

Korzyści z dotacji lub ulg podatkowych, jeśli są dostępne

Zwei Männer stehen an einem Solarpark
Loading...

Czym jest zarządzanie energią zgodnie z normą ISO 50001?

Norma ISO 50001 służy jako podstawa do wprowadzenia systemu zarządzania energią (SZEn). Centralnym elementem normy jest proces planowania energetycznego, który definiuje cele energetyczne i plany działania oraz szczegółowo rejestruje wszystkie przepływy energii. Na tej podstawie certyfikowane firmy mogą stale poprawiać swoje wyniki związane z energią. Wdrożenie wymogów prawnych daje dodatkowe bezpieczeństwo działań.

Najważniejszymi warunkami wstępnymi skutecznego zarządzania energią są: systematyczne rejestrowanie przepływów energii, ocena energii oraz odpowiednie mechanizmy monitorowania. Podczas wdrażania ISO 50001, zadaniem Państwa organizacji jest dostosowanie wymagań w zakresie zarządzania energią do własnych potrzeb, wdrożenie środków w sposób ukierunkowany oraz ich ciągłe doskonalenie.

Aktualna norma ISO 50001 została opublikowana w 2018 roku. Podobnie jak wszystkie znane standardy zarządzania ISO, opiera się ona na cyklu PDCA (Plan, Do, Check, Act) oraz na strukturze wysokiego poziomu. Zapewnia to wysoki stopień kompatybilności z innymi normami ISO, na przykład z ISO 9001 (zarządzanie jakością) lub ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe). Zintegrowany system zarządzania pozwala na wykorzystanie efektu synergii i wspólne wdrożenie wymagań różnych przepisów.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business5.png
Loading...

Dla kogo jest odpowiednia certyfikacja ISO 50001?

Oszczędzanie energii jest ważne dla każdej firmy - niezależnie od jej rodzaju i wielkości. Dlatego certyfikacja ISO 50001 jest odpowiednia dla firm i usługodawców ze wszystkich branż, którzy chcą zoptymalizować zarządzanie energią, a tym samym zaoszczędzić koszty i ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.

Norma ISO 50001:2018 nie jest skierowana do żadnej konkretnej branży. Jednak wprowadzenie systemu zarządzania zgodnego z normą dotyczącą zarządzania energią ma szczególny sens, jeśli są Państwo przedsiębiorstwem energochłonnym. Organizacje podlegają często licznym wymogom prawnym i dzięki certyfikowanemu systemowi zarządzania energią mogą spełnić wymagane warunki ramowe. W ten sposób nie tylko chronią one klimat, ale mogą również korzystać z dotacji i oszczędzać podatki na określonych warunkach, np. dzięki rekompensatom szczytowym zgodnie z niemiecką ustawą SpaEV lub ustawą o usługach energetycznych (EDL-G).

Pokaż więcej
Pokaż mniej
SEO2.png
Loading...

Dlaczego certyfikacja zgodnie z ISO 50001 ma sens?

Dzięki stosowaniu i certyfikacji systemu SZEn, poprzez proste działania organizacyjne można często osiągnąć znaczny i praktycznie bezkosztowy potencjał oszczędności. Ponadto, znaczące zużycie energii (SEU) zakładów, systemów i obiektów jest określane w ramach certyfikacji, ponieważ dla każdego obszaru muszą zostać ustalone konkretne kryteria.

Dla firm, które uzyskają certyfikację, ten międzynarodowy standard zapewnia jeszcze większą przewagę konkurencyjną:

 • Ciągła poprawa wyników związanych z energią
 • Ciągłe monitorowanie przepływu energii
 • Systematyczne zmniejszanie zużycia energii i kosztów energii
 • Konsekwentne przestrzeganie wymogów prawnych
 • Stała redukcja emisji gazów cieplarnianych
 • Zmniejszona zależność od importu energii
 • Uznana podstawa dla ewentualnych zachęt podatkowych
Pokaż więcej
Pokaż mniej
SEO15.png
Loading...

Jakie cele strategiczne można osiągnąć dzięki ISO 50001?

Efektywne wykorzystanie energii opłaca się. Zmniejszenie zużycia zasobów i związane z tym obniżenie kosztów energii przyczynia się do uzyskania znaczącej przewagi konkurencyjnej. Efektywność energetyczna jest także siłą napędową dla nowych modeli biznesowych, innowacyjnych technologii i usług, co może oznaczać dodatkową przewagę rynkową.

Jaką strategię realizujesz?

Oszczędność kosztów

 • Określ, jaki rodzaj energii jest wykorzystywany, gdzie i w jakim stopniu.
 • Skonfiguruj system kontroli, aby zarządzać zużyciem energii.
 • Zidentyfikuj obszary, w których energia jest marnowana.
 • Usprawnij procedury przetargowe.

Reputacja

 • Postaw na etyczny, wiarygodny wizerunek.
 • Zmniejsz emisjęCO2.
 • Zwiększ swoją konkurencyjność.
 • Otwórz się na nowe rynki.

Zgodność z wymogami prawnymi

 • Spełniaj wszystkie wymogi prawne dotyczące Twojej organizacji.
 • Unikaj kar, zmniejsz składki ubezpieczeniowe.
 • Przekazuj odpowiednie informacje prawne swoim pracownikom i interesariuszom.
 • Przygotuj się na zmiany w prawie i skorzystaj z możliwych programów zachęt podatkowych.

Ciągłość

 • Dowiedz się więcej o alternatywnych źródłach energii.
 • Uzyskaj przegląd krajowego rynku energetycznego.
 • W coraz większym stopniu wykorzystuj energię odnawialną.
 • Działaj w sposób trwale oszczędzający energię.
Pokaż więcej
Pokaż mniej
SEO10.png
Loading...

Kto może przeprowadzać certyfikację ISO 50001?

Podobnie jak inne certyfikacje, certyfikacja ISO 50001 może być przeprowadzona przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. DQS posiada niezbędną akredytację Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) zgodnie z normą ISO/IEC 17021 i jest uprawniona do wydawania certyfikatów zgodnie z normą ISO 50001:2018.

Norma ISO 50003:2016 określa dla jednostek certyfikujących - oprócz wymagań normy ISO 17021 - wymagania dotyczące kompetencji i bezstronności w audytowaniu i certyfikacji systemów zarządzania energią . W celu zapewnienia pewności firmom ubiegającym się o certyfikację oraz zapewnienia skuteczności audytów SZEn, norma akredytacyjna odnosi się do procesu audytu, wymagań dotyczących procedury certyfikacji, czasu trwania audytu oraz próbkowania w wielu miejscach.

Jako takie, wymagania ISO 50003 pośrednio wpływają na Państwa firmę, szczególnie w zakresie określania czasu trwania audytu i dostarczania dowodów na ciągłą poprawę wyników. Zgodnie z kryteriami certyfikacji ISO 50003, dowody poprawy wydajności związanej z energią muszą być również dostarczone.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Jak wygląda procedura certyfikacji ISO 50001?

W pierwszym kroku omawiają Państwo z nami swoją organizację i cele certyfikacji ISO 50001. Na podstawie tych rozmów otrzymają Państwo indywidualną ofertę dostosowaną do potrzeb Państwa organizacji.

Szczególnie w przypadku większych projektów certyfikacyjnych, spotkanie mające na celu rzetelne zaplanowanie certyfikacji jest cenną okazją do poznania Państwa audytora, jak również do opracowania indywidualnego programu audytów dla wszystkich zaangażowanych obszarów i lokalizacji. Audyt wstępny daje również możliwość wcześniejszego zidentyfikowania potencjału poprawy oraz mocnych stron systemu zarządzania energią. Obie usługi są opcjonalne.

Certyfikacja rozpoczyna się od analizy i oceny systemu zarządzania. W tym etapie audytu 1, audytor określa stopień spełnienia wymagań w celu oceny gotowości do etapu 2 audytu certyfikacyjnego (audyt systemu). W kolejnym etapie audytor ocenia skuteczność procesów zarządzania w zakładzie. Na spotkaniu zamykającym otrzymują Państwo szczegółową prezentację wyników i możliwości poprawy dla Państwa firmy. W razie potrzeby uzgadniane są plany działania.

Po zakończeniu audytu SZEn, wyniki są oceniane przez niezależną komisję certyfikacyjną DQS. Jeśli wszystkie wymagania normy są spełnione, otrzymują Państwo certyfikat ISO 50001.

W celu zapewnienia, że Państwa firma nadal spełnia wszystkie ważne kryteria ISO 50001 po audycie certyfikacyjnym, przeprowadzamy audyty nadzoru w cyklu rocznym. W ten sposób, ciągłe doskonalenie systemu zarządzania energią i procesów biznesowych jest wspierane w sposób kompetentny.

Certyfikat ISO 50001 traci ważność najpóźniej po trzech latach. Ponowna certyfikacja jest przeprowadzana w odpowiednim czasie przed wygaśnięciem certyfikatu, aby zapewnić ciągłą zgodność z wymaganiami normy. Jeśli wymagania są spełnione, wydawany jest nowy certyfikat.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja ISO 50001?

Certyfikat ISO 50001 jest ważny przez trzy lata.

Koszt certyfikacji ISO 50001 zależy w dużej mierze od określonych celów, wielkości i złożoności Państwa firmy oraz nakładu pracy. Ponadto, ogólne warunki wstępne Państwa firmy, takie jak sytuacja energetyczna i liczba lokalizacji, mają wpływ na czas trwania audytu i cenę. Z tych powodów, koszty certyfikacji zgodnie z ISO 50001 nie mogą być podane jako kwota ryczałtowa. Chętnie przedstawimy Państwu ofertę indywidualną.

Business2.png
Loading...

Czego mogą Państwo od nas oczekiwać?

 • Ponad 35 lat doświadczenia w certyfikacji systemów zarządzania i procesów
 • Doświadczeni w branży audytorzy łączą wiedzę ekspercką z inteligencją emocjonalną
 • Wartościowy wgląd w Państwa firmę dzięki audytom ISO 50001
 • Certyfikaty z uznaniem międzynarodowym
 • Osobiste, bezproblemowe wsparcie naszych specjalistów - na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym
 • Indywidualne oferty z elastycznymi warunkami umowy bez kosztów ukrytych
 • Istotne raporty z audytów zawierają zalecenia dotyczące doskonalenia
Contact-Europe-man-2-shutterstock_1929520355.jpg
Loading...

Zapytanie ofertowe

Biuro DQS Polska

Z przyjemnością przedstawimy Państwu indywidualną ofertę dotyczącą certyfikacji ISO 50001.

System zarządzania energią według ISO 50001

Czym jest system zarządzania energią zgodnie z normą ISO 50001? Dlaczego jest on ważny i jakie korzyści może przynieść? Przeczytaj więcej o korzyściach, jakie certyfikowany system zarządzania energią może zapewnić Twojej organizacji w tym wpisie na blogu autorstwa Tyrone Adu-Baffour, Product Managera DQS ds. m.in. ISO 50001.

Zobacz post na blogu