Enerji verimliliğini yönetin

Enerji tasarrufu ve maliyetler aynı doğrultuda ilerler - en azından sertifikalı bir ISO 50001 enerji yönetim sisteminiz varsa. Enerji kaynaklarının dikkatli kullanımı günümüzde tüm şirketlerin en önemli görevlerinden biridir. Uygun önlemler, kuruluşunuzun enerji verimliliğini ve enerjiyle ilgili performansını ve dolayısıyla iklim korumasını sürekli olarak iyileştirmeyi amaçlar.

Verimli enerji politikası sayesinde maliyet tasarrufu

Şeffaf, optimize edilebilir enerji akışları

Geliştirilmiş enerji dengesi ve iklim koruması

Varsa, sübvansiyonlar veya vergi indirimleri

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

ISO 50001 standardına göre enerji yönetimi nedir?

ISO 50001, enerji yönetim sisteminin (EnMS) tanıtımı için temel teşkil eder. Standardın merkezi bileşeni, enerji hedeflerini ve eylem planlarını tanımlayan ve tüm enerji akışlarını ayrıntılı olarak kaydeden bir enerji planlama sürecidir. Bu temelde, sertifikalı şirketler enerji ile ilgili performanslarını sürekli olarak iyileştirebilirler. Yasal gerekliliklerin uygulanması, eylemlerin güvenliği arttırır.

Başarılı bir enerji yönetimi için en önemli ön koşullar, enerji akışlarının sistematik olarak kaydedilmesi, enerji değerlendirmesi ve uygun izleme mekanizmalarıdır. ISO 50001'i uygularken, enerji yönetimi alanındaki gereksinimleri kendi ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak, önlemleri hedefe yönelik bir şekilde uygulamak ve sürekli iyileştirmek kuruluşunuzun görevidir.

Mevcut ISO 50001 standardı 2018'de yayınlandı. Bilinen tüm ISO yönetim sistemi standartları gibi, PUKO döngüsüne (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al) ve Üst Düzey Yapıya dayanmaktadır. Bu, örneğin ISO 9001 (kalite) veya ISO 14001 (çevre) gibi diğer ISO standartlarıyla yüksek derecede uyumluluk sağlar. Entegre yönetim sistemi, sinerjilerin kullanılmasına ve çapraz düzenleyici gereksinimlerin ortaklaşa uygulanmasına izin verir.

Daha fazla göster
Daha az göster
Zielgruppe
Loading...

ISO 50001 sertifikası kimler için uygundur?

Enerji tasarrufu, türü ve boyutu ne olursa olsun her şirket için önemlidir. Bu nedenle, ISO 50001 sertifikası, enerji yönetimini optimize etmek, böylece maliyetlerden tasarruf etmek ve sera gazı emisyonlarını azaltmak isteyen her sektörlerden şirketler ve hizmet sağlayıcılar için uygundur.

ISO 50001:2018 herhangi bir özel sektöre yönelik değildir. Ancak, enerji yoğun bir şirketseniz, enerji yönetimi standardına uygun bir yönetim sistemi uygulamak daha mantıklıdır. Bunlar genellikle çok sayıda yasal gerekliliğe tabidir ve sertifikalı bir enerji yönetim sistemi ile gerekli çerçeve koşullarını karşılayabilir. Bu şekilde, yalnızca iklimi korumakla kalmaz, aynı zamanda sübvansiyonlardan yararlanabilirsiniz ve örneğin Alman SpaEV veya Enerji Hizmetleri Yasası'na (EDL-G) göre belirli koşullar altında vergi tasarrufu sağlanır. Türkiye'de ise VAP Projesi uygulanmaktadır.

Daha fazla göster
Daha az göster
Mehrwert
Loading...

ISO 50001'in avantajları nelerdir?

Enerji yönetim sisteminin uygulanması ve sertifikalandırılması sayesinde, genellikle basit kurumsal önlemler yoluyla önemli ve neredeyse maliyetsiz tasarruf potansiyeli elde edilir. Ayrıca tesis, sistem ve fabrikaların önemli enerji kullanımları (ÖEK) yine sertifikasyon kapsamında belirtilmiş olup, her alan için bazı kriterlerin belirlenmesi gerekmektedir.

Uluslararası standart, sertifika alan şirketler için daha da fazla rekabet avantajı sağlar:

 • Enerji ile ilgili performansın sürekli iyileştirilmesi
 • Enerji akışlarının sürekli izlenmesi
 • Enerji tüketiminin ve enerji maliyetlerinin sistematik olarak azaltılması
 • Yasal gerekliliklere tutarlı uyum
 • Sera gazı emisyonlarının kalıcı olarak azaltılması
 • Enerji ithalatına bağımlılığın azaltılması
 • Olası vergi teşvikleri için tanınırlık
Daha fazla göster
Daha az göster
Anforderungen
Loading...

ISO 50001 hangi stratejik hedeflere yöneliktir?

Verimli enerji kullanımı, kelimenin tam anlamıyla karşılığını verir: Kaynak tüketimini azaltmak ve buna bağlı olarak enerji maliyetlerinde azalma, önemli bir rekabet avantajına katkıda bulunur. Ancak enerji verimliliği aynı zamanda yeni iş modelleri, yenilikçi teknoloji ve hizmetler için de itici bir güçtür ve bu da ek bir pazar avantajı anlamına gelebilir.

Nasıl bir strateji izliyorsunuz?

Maliyet tasarrufu

 • Hangi tür enerjinin, nerede ve ne ölçüde kullanıldığını belirleyin.
 • Enerji kullanımını yönetmek için kontroller belirleyin.
 • Enerjinin boşa harcandığı alanları belirleyin.
 • Satın alma prosedürlerinizi iyileştirin.

İtibar

 • Kendinizi etik ve güvenilir bir imajla konumlandırın.
 • CO2 ayak izinizi azaltın.
 • Rekabet gücünüzü geliştirin.
 • Yeni pazarlara açılın.

Yasal gerekliliklere uygunluk

 • Kuruluşunuz için geçerli olan tüm yasal gerekliliklere uyun.
 • Cezalardan kaçının, sigorta primlerini azaltın.
 • Çalışanlarınıza ve paydaşlarınıza ilgili yasal bilgileri sağlayın.
 • Kanundaki değişikliklere hazırlanın ve olası vergi teşvik planlarından yararlanın.

Süreklilik

 • Alternatif enerjiler hakkında bilgilenin.
 • Ulusal enerji piyasası hakkında genel bir bakış edinin.
 • Yenilenebilir enerjilerden daha fazla yararlanın.
 • Kalıcı olarak enerji tasarrufu sağlayacak şekilde hareket edin.
Daha fazla göster
Daha az göster
Wer darf zertifizieren
Loading...

ISO 50001 sertifikasyonunu kimler gerçekleştirebilir?

Diğer sertifikalar gibi, ISO 50001 sertifikası da Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) tarafından akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirilebilir. DQS, ISO/IEC 17021'e göre gerekli akreditasyona ve ISO 50001:2018'e göre sertifikasyon gerçekleştirme yetkisine sahiptir.

ISO 50003:2016 standardı, - ISO 17021 gerekliliklerine ek olarak - belgelendirme kuruluşları için enerji yönetim sistemlerinin denetimi ve belgelendirilmesinde yeterlilik ve tarafsızlık gerekliliklerini belirtir. Belgelendirme talebi olan şirketlere güvence sağlamak ve EnYS denetimlerinin etkinliğini sağlamak için; denetim sürecini, sertifikasyon prosedürü gerekliliklerini, denetim süresini ve çok sahalı örneklemeyi ele alır.

Bu nedenle, ISO 50003 gereklilikleri, özellikle denetim süresinin belirlenmesinde ve sürekli performans iyileştirme kanıtlarının sağlanmasında şirketinizi dolaylı olarak etkiler. ISO 50003 belgelendirme kriterlerine uygun olarak enerji ile ilgili performans iyileştirmesinin kanıtı da sağlanmalıdır.

Daha fazla göster
Daha az göster
Business28.png
Loading...

ISO 50001 belgelendirme süreci nasıldır?

İlk adımda sizlerle şirketiniz ve ISO 50001 belgelendirme hedefleriniz hakkında görüşürüz. Bu görüşmeye dayanarak, şirketinizin veya kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre uyarlanmış özgün bir teklif tarafınıza sunulur.

Özellikle daha büyük sertifikasyon projeleri için, bir planlama toplantısı, denetçinizi tanıma ve ilgili tüm lokasyonlar ve departmanlar için özgün bir denetim programı geliştirme konusunda değerli bir fırsattır. Ayrıca ön denetim, enerji yönetim sisteminizin iyileştirme potansiyelini ve güçlü yönlerini önceden belirleme fırsatı sunar. Her iki hizmet de isteğe bağlıdır.

Belgelendirme, yönetim sisteminizin analizi ve değerlendirilmesi ile başlar. Bu 1. aşama denetimi, denetçinizin 2. aşama belgelendirme denetimi (sistem denetimi) için ön gerekliliklerin yerine getirilme derecesini belirlemesini sağlar. Bir sonraki adımda denetçiniz, yönetim süreçlerinin etkinliğini yerinde değerlendirir. Son bir toplantıda, sonuçların ve şirketiniz için olası iyileştirme potansiyelinin ayrıntılı bir sunumunu sizlerle paylaşılır. Gerekirse, aksiyon planları üzerinde anlaşmaya varılır.

ISO 50001 enerji yönetim sistemi denetiminden sonra sonuçlar, DQS'in bağımsız sertifikasyon kurulu tarafından değerlendirilir. Tüm standart gereksinimler karşılanırsa, ISO 50001 sertifikanız düzenlenir.

Belgelendirme denetimi sonrasında firmanızın ISO 50001'in tüm önemli kriterlerini karşılamaya devam etmesini sağlamak için yıllık olarak gözetim denetimleri gerçekleştiriyoruz. Bu sayede DQS, enerji yönetim sisteminizin ve iş süreçlerinizin sürekli iyileştirilmesine yetkin bir şekilde eşlik eder.

ISO 50001 sertifikasının geçerliliği en fazla üç yıl sonra sona erer. Standart gerekliliklere sürekli uyumu sağlamak için geçerlilik süresi dolmadan uygun bir zamanda yeniden belgelendirme gerçekleştirilir. Gereksinimler karşılanırsa, yeni bir sertifika düzenlenir.

Banking13.png
Loading...

ISO 50001 sertifikasının maliyeti nedir?

ISO 50001 sertifikasının geçerlilik süresi üç yıldır.

ISO 50001 sertifikasının maliyeti, büyük ölçüde belirtilen hedeflere, şirketinizin büyüklüğüne ve karmaşıklığına ve ilgili çabaya bağlıdır. Ayrıca enerji durumu ve lokasyon sayısı gibi şirketinizin genel ön koşulları denetim süresi ve fiyatı üzerinde etkilidir. Bu nedenle, ISO 50001 belgelendirme maliyetleri ortalama olarak ifade edilemez. Size özgün bir teklif sunmaktan memnuniyet duyarız.

Business2.png
Loading...

DQS neden sizin için en doğru belgelendirme partneri?

 • Yönetim sistemleri ve süreçlerinin belgelendirilmesinde 35 yılı aşkın deneyim
 • Uzmanlık bilgilerini duygusal zeka ile birleştiren sektörel deneyimli denetçiler
 • ISO 50001 denetimleri aracılığıyla şirketinize değer katan iç görüler
 • Uluslararası kabul gören sertifikalar
 • Uzmanlarımızdan kişisel, sorunsuz destek - bölgesel, ulusal ve uluslararası
 • Gizli maliyetler olmadan esnek sözleşme koşullarına sahip özgün teklifler
 • Anlamlı denetim raporları ile harekete geçme önerileri 
Contact-middle-east-woman-shutterstock_1461128441.jpg
Loading...

Teklif isteyin

DQS uzmanlarıyla şimdi iletişime geçin.

ISO 50001 belgelendirme sürecinizde size destek olmaktan ve özgün bir fiyat teklifi sunmaktan memnuniyet duyarız.

ISO 50005 - Enerji Yönetim Sisteminin Uygulanması

ISO 50005, şirketlerin enerji verimliliği durumlarını belirlemelerine ve iyileştirme önlemlerini uygulamalarına yardımcı olacak çeşitli yardım ve uygulama örnekleri içerir.

İncele